Translate

30 Δεκ 2014

Όχι μόνο η Μακεδονία, αλλά και η Ελλάδα θα παρακολουθείται από το Στρασβούργο!Από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, ο νέος μηχανισμός παρακολούθησης στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης θα τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με το μηχανισμό, όλα τα μέλη του οργανισμού θα παρακολουθούνται από το Στρασβούργο, το οποίο θα εποπτεύει το αν οι χώρες ενεργούν σύμφωνα με τα δημοκρατικά πρότυπα, αναφέρει η εφημερίδα Dnevnik.

Δέκα χώρες βρίσκονται στη διαδικασία της παρακολούθησης, τέσσερις, συμπεριλαμβανομένης της Δ. της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, βρίσκονται στο λεγόμενο στάδιο της μετά-παρακολούθησης, και 33 δεν παρακολουθούνται. Μεταξύ αυτών είναι το παλαιότερο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ η Ελλάδα.

"Η μεταρρύθμιση της διαδικασίας παρακολούθησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ξεκινά με τη χειμερινή σύνοδο του Ιανουαρίου, έτσι ώστε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, μπορούμε να αναμένουμε τις πρώτες πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση ορισμένων χωρών ή ομάδων χωρών", δήλωσε ο Αλεξάνταρ Νικολόβσκι, πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης (MC).

Λετονός βουλευτής, ένας από τους αντιπροέδρους του MC, δήλωσε στη "Dnevnik" ότι με το νέο μηχανισμό δεν θα υπάρξουν «απομονωμένες χώρες στο Συμβούλιο της Ευρώπης."

«Είναι σημαντικό ότι τα ίδια πρότυπα θα ισχύουν για όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης», λέει ο Cilevic, προσθέτοντας ότι είναι, επίσης, πολύ σημαντικό να συγχωνευθούν οι ενέργειες των διαφόρων μηχανισμών παρακολούθησης, όπως, για παράδειγμα, εκείνες του ECRI, της Επιτροπή πρόληψη των Βασανιστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρά το γεγονός ότι ο Cilevic δεν εξήγησε με ακρίβεια τον τρόπο που ο μηχανισμός αυτός θα εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη χώρα, εν τουτοις, για παράδειγμα, για την Ελλάδα, αυτό θα σήμαινε παρακολούθηση του σεβασμού των μειονοτικών δικαιωμάτων των Μακεδόνων (και άλλων μειονοτικών κοινοτήτων), το αν έχουν την ευκαιρία για εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα, ότι έχουν την δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε και ούτω καθεξής. Εάν η πρόταση για την παρακολούθηση γι’ αυτή ή οποιαδήποτε άλλη χώρα εγκριθεί, η επιτροπή παρακολούθησης καθορίζει δύο εισηγητές, οι οποίοι μέσα σε ένα χρόνο θα πρέπει να καταρτίσουν έκθεση η οποία, μαζί με τις συστάσεις, υιοθετείται σε μία από τις τέσσερις ετήσιες συνόδους της ολομέλειας του ΡΑ του CoE (Συμβουλίου της Ευρώπης) . Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν καθορίζονται στους Κανονισμούς, οι οποίοι προβλέπουν τον αποκλεισμό μιας χώρας από την ιδιότητα του μέλους, εάν δεν εφαρμόσει τις συστάσεις.

Σχετικά με το τι σημαίνει αυτό για τους άλλους γείτονες, Nikoloski δήλωσε, επίσης, τα εξής:

"Άλλοι γείτονες είναι τώρα στη διαδικασία της παρακολούθησης (Σερβία και Αλβανία) ή σε μετά-παρακολούθησης (Βουλγαρία), ενώ το Κοσσυφοπέδιο δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όσον αφορά την Αλβανία, έχουμε μεγάλη επιτυχία με την αμφισβήτηση στην προτεινόμενη εδαφική οργάνωση η οποία ανέστειλε το δήμο με πλειοψηφία του μακεδονικού πληθυσμού και καλείται η Αλβανίας μέσα σε ένα χρόνο, επίσης, να επιτρέψει τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε όλους όσους το θέλουν, σε όλη την Αλβανία. Έτσι, τα μαθήματα στη μακεδονική γλώσσα, εκτός από τον Δήμο Pustec, θα πρέπει να παρέχονται σε άλλους δήμους όπου ζουν Μακεδόνες, ακόμα και αν δεν αποτελούν  πλειοψηφία. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, επιτυχία, επίσης, έχει σημειωθεί και η Επιτροπή Υπουργών ζήτησε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που απαιτεί την εγγραφή του ΟΜΟ "Ίλιντεν" – Πιρίν, να εφαρμοστεί".

Έχει συμφωνηθεί στο Στρασβούργο ότι οι δέκα χώρες που βρίσκονται σε φάση διαδικασίας παρακολούθησης για την εποπτεία των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων, θα πρέπει να παραμείνουν εντός αυτής της ειδικής παρακολούθησης μέχρι να ανταποκριθούν πλήρως στις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν κατά την εισαγωγή τους στον Οργανισμό. Ως προς τον μετά-παρακολούθησης- διάλογο, έχει συμφωνηθεί ότι πρέπει να υπάρχει ένα σαφώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο και εάν όλα τα θέματα δεν αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο αυτό, η χώρα θα πρέπει να επιστρέφει αυτόματα στη διαδικασία παρακολούθησης.

«Η μεταρρύθμιση της διαδικασίας παρακολούθησης ήταν μακροχρόνια δέσμευση και αίτημά μου στην ΠΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τη στιγμή που έγινε αποδεκτή η κοινή πρωτοβουλία πολλών βουλευτών από διάφορες χώρες και αντιπροσωπείες, η δυνατότητα ανοίχτηκε για την παρακολούθηση των δεσμεύσεων των λεγόμενων παλαιότερων μελών, όπως η Ελλάδα », δήλωσε ο MP Nikoloski του VMRO-DPMNE, επικεφαλής της Μακεδονικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στην PACE.

«Με την έναρξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της διαδικασίας παρακολούθησης το 2015, θα λάβω την ευκαιρία και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια του 2015 θα έχω μια θετική απάντηση ώστε να ξεκινήσει η παρακολούθηση της Ελλάδας που σχετίζεται με το σεβασμό των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, καθώς και τα δικαιώματα στον πολιτιστικό και εθνοτικό προσδιορισμό. Αναμένω επίσης την εφαρμογή της Σύμβασης Πλαισίου για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες, η οποία αποτελεί το βασικό έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει ούτε επικυρώσει », δήλωσε ο Νικολόβσκι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: