Translate

30 Δεκ 2014

Όχι μόνο η Μακεδονία, αλλά και η Ελλάδα θα παρακολουθείται από το Στρασβούργο!Από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, ο νέος μηχανισμός παρακολούθησης στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης θα τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με το μηχανισμό, όλα τα μέλη του οργανισμού θα παρακολουθούνται από το Στρασβούργο, το οποίο θα εποπτεύει το αν οι χώρες ενεργούν σύμφωνα με τα δημοκρατικά πρότυπα, αναφέρει η εφημερίδα Dnevnik.

Δέκα χώρες βρίσκονται στη διαδικασία της παρακολούθησης, τέσσερις, συμπεριλαμβανομένης της Δ. της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, βρίσκονται στο λεγόμενο στάδιο της μετά-παρακολούθησης, και 33 δεν παρακολουθούνται. Μεταξύ αυτών είναι το παλαιότερο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ η Ελλάδα.

"Η μεταρρύθμιση της διαδικασίας παρακολούθησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ξεκινά με τη χειμερινή σύνοδο του Ιανουαρίου, έτσι ώστε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, μπορούμε να αναμένουμε τις πρώτες πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση ορισμένων χωρών ή ομάδων χωρών", δήλωσε ο Αλεξάνταρ Νικολόβσκι, πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης (MC).

Λετονός βουλευτής, ένας από τους αντιπροέδρους του MC, δήλωσε στη "Dnevnik" ότι με το νέο μηχανισμό δεν θα υπάρξουν «απομονωμένες χώρες στο Συμβούλιο της Ευρώπης."

«Είναι σημαντικό ότι τα ίδια πρότυπα θα ισχύουν για όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης», λέει ο Cilevic, προσθέτοντας ότι είναι, επίσης, πολύ σημαντικό να συγχωνευθούν οι ενέργειες των διαφόρων μηχανισμών παρακολούθησης, όπως, για παράδειγμα, εκείνες του ECRI, της Επιτροπή πρόληψη των Βασανιστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρά το γεγονός ότι ο Cilevic δεν εξήγησε με ακρίβεια τον τρόπο που ο μηχανισμός αυτός θα εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη χώρα, εν τουτοις, για παράδειγμα, για την Ελλάδα, αυτό θα σήμαινε παρακολούθηση του σεβασμού των μειονοτικών δικαιωμάτων των Μακεδόνων (και άλλων μειονοτικών κοινοτήτων), το αν έχουν την ευκαιρία για εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα, ότι έχουν την δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε και ούτω καθεξής. Εάν η πρόταση για την παρακολούθηση γι’ αυτή ή οποιαδήποτε άλλη χώρα εγκριθεί, η επιτροπή παρακολούθησης καθορίζει δύο εισηγητές, οι οποίοι μέσα σε ένα χρόνο θα πρέπει να καταρτίσουν έκθεση η οποία, μαζί με τις συστάσεις, υιοθετείται σε μία από τις τέσσερις ετήσιες συνόδους της ολομέλειας του ΡΑ του CoE (Συμβουλίου της Ευρώπης) . Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν καθορίζονται στους Κανονισμούς, οι οποίοι προβλέπουν τον αποκλεισμό μιας χώρας από την ιδιότητα του μέλους, εάν δεν εφαρμόσει τις συστάσεις.

Σχετικά με το τι σημαίνει αυτό για τους άλλους γείτονες, Nikoloski δήλωσε, επίσης, τα εξής:

"Άλλοι γείτονες είναι τώρα στη διαδικασία της παρακολούθησης (Σερβία και Αλβανία) ή σε μετά-παρακολούθησης (Βουλγαρία), ενώ το Κοσσυφοπέδιο δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όσον αφορά την Αλβανία, έχουμε μεγάλη επιτυχία με την αμφισβήτηση στην προτεινόμενη εδαφική οργάνωση η οποία ανέστειλε το δήμο με πλειοψηφία του μακεδονικού πληθυσμού και καλείται η Αλβανίας μέσα σε ένα χρόνο, επίσης, να επιτρέψει τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε όλους όσους το θέλουν, σε όλη την Αλβανία. Έτσι, τα μαθήματα στη μακεδονική γλώσσα, εκτός από τον Δήμο Pustec, θα πρέπει να παρέχονται σε άλλους δήμους όπου ζουν Μακεδόνες, ακόμα και αν δεν αποτελούν  πλειοψηφία. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, επιτυχία, επίσης, έχει σημειωθεί και η Επιτροπή Υπουργών ζήτησε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που απαιτεί την εγγραφή του ΟΜΟ "Ίλιντεν" – Πιρίν, να εφαρμοστεί".

Έχει συμφωνηθεί στο Στρασβούργο ότι οι δέκα χώρες που βρίσκονται σε φάση διαδικασίας παρακολούθησης για την εποπτεία των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων, θα πρέπει να παραμείνουν εντός αυτής της ειδικής παρακολούθησης μέχρι να ανταποκριθούν πλήρως στις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν κατά την εισαγωγή τους στον Οργανισμό. Ως προς τον μετά-παρακολούθησης- διάλογο, έχει συμφωνηθεί ότι πρέπει να υπάρχει ένα σαφώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο και εάν όλα τα θέματα δεν αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο αυτό, η χώρα θα πρέπει να επιστρέφει αυτόματα στη διαδικασία παρακολούθησης.

«Η μεταρρύθμιση της διαδικασίας παρακολούθησης ήταν μακροχρόνια δέσμευση και αίτημά μου στην ΠΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τη στιγμή που έγινε αποδεκτή η κοινή πρωτοβουλία πολλών βουλευτών από διάφορες χώρες και αντιπροσωπείες, η δυνατότητα ανοίχτηκε για την παρακολούθηση των δεσμεύσεων των λεγόμενων παλαιότερων μελών, όπως η Ελλάδα », δήλωσε ο MP Nikoloski του VMRO-DPMNE, επικεφαλής της Μακεδονικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στην PACE.

«Με την έναρξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της διαδικασίας παρακολούθησης το 2015, θα λάβω την ευκαιρία και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια του 2015 θα έχω μια θετική απάντηση ώστε να ξεκινήσει η παρακολούθηση της Ελλάδας που σχετίζεται με το σεβασμό των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, καθώς και τα δικαιώματα στον πολιτιστικό και εθνοτικό προσδιορισμό. Αναμένω επίσης την εφαρμογή της Σύμβασης Πλαισίου για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες, η οποία αποτελεί το βασικό έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει ούτε επικυρώσει », δήλωσε ο Νικολόβσκι.

28 Δεκ 2014

ΑΠΟΡΙΕΣ για τα Κόλεντε Μπάμπω!


Από πού προήλθαν τα «κάλαντα»;

Ο γνωστός πια σε όλους τους Εδεσσαίους «ιστοριολόγος (όχι ιστορικός), βυζαντινο-τέτοιος», χτύπησε πάλι … διάνα!
Προφανώς, δεν γνωρίζει τη μακεδονική παράδοση και ούτε άκουσε ποτέ του τα μακεδονικά κάλαντα, που ακούγονταν σε ολόκληρη τη Μακεδονία πριν τα απαγορεύσει ο δικτάτορας Μεταξάς!
Ας τα διαβάσει εδώ, λοιπόν:

Kolede lede
padnalo grede
utepalo dede
dede se mači
baba go kvači
so četiri jajca
guskini, šatkini.

Denes e Kolede
utre e Božiḱ
ḱe koleme tele
tele vika lele
ne kolete mene
ḱe vi kupam zelje
da mesite pita
da jadete site.

Koledeee

Και εδώ, να τα ακούσει! Ας κάνει μόνος του τη μετάφραση στα «βυζαντινά ελληνικά» και ας μας πει που αναφέρονται οι calendae (οι καλένδες, δηλαδή)…  

25 Νοε 2014

Η Ελλάδα φοβάται τις υποθέσεις για την επιστροφή των περιουσιών

Ημερομηνία: 24/11/2014, 17:58

Trendafilka Sandeva, η δικηγόρος των Μακεδόνων στα ελληνικά δικαστήρια

της Iskra Koroveshovska

- Οι ελληνικές αρχές φοβούνται την εξέλιξη των υποθέσεων για την επιστροφή των περιουσιών στους Μακεδόνες, οι οποίες κατασχέθηκαν μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο το 1949. Δεν τους αρέσει η σοβαρή προσέγγιση της δουλειάς μου και δεν πίστευαν, γενικότερα, ότι θα έφτανα ως εδώ. Αυτά ανέφερε σ τη "Ντνεβνικ" η δικηγόρος Trendafilka Sandeva, η οποία έχει αναλάβει τις υποθέσεις των ιδιοκτησιών των Μακεδόνων που εκδιώχθηκαν από την Ελλάδα, και  ότι πριν λίγες εβδομάδες, σε μια προσπάθεια της να εισέλθει στη γειτονική χώρα , της αρνήθηκαν την είσοδο στα ελληνικά σύνορα.

Ο λόγος που έδωσαν οι Έλληνες συνοριοφύλακες ήταν ο ίδιος, όπως και για όλους τους δημοσιογράφους και άλλους Μακεδόνες στους οποίους δεν επετράπη να εισέλθουν στην Ελλάδα - ότι είναι εγγεγραμμένοι στο εθνικό μητρώο της χώρας και αποτελούν «απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και τις διεθνείς σχέσεις. "

- Ποτέ δεν ήμουν μέλος των Μακεδονικών οργανώσεων στην Ελλάδα, ούτε συμμετείχα σε οργανωμένες εκδηλώσεις τους στην Φλώρινα και στην περιοχή. Αλλά, η προσήλωσή μου είναι πολύ επικίνδυνη για τις ελληνικές αρχές, ειδικά αφού κατέστη σαφές ότι δεν θα εγκαταλείψω την πρόθεσή να επιστραφούν τα κατασχεθέντα ακίνητα των Μακεδόνων - λέει Sandeva.

Η διαδρομή στα ελληνικά δικαστήρια

Τονίζει ότι το περασμένο έτος έχει δει την πρόοδο στην διεκπεραίωση υποθέσεων, ότι ένας αριθμός υποθέσεων  έχει ήδη φτάσει στα ελληνικά δικαστήρια - ένα γεγονός που δεν αρέσει σ τις αρχές εκεί. Σύμφωνα με τη Sandeva, είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς να προβλεφθεί πόσο καιρό θα πάρει η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, αλλά είναι σίγουρη ότι είναι πολύ πιθανό να λάβει ένα θετικό αποτέλεσμα.

- Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ, το δικαστικό της σύστημα έχει μακρά διάρκεια, πολύ μεγαλύτερη από ό, τι σε εμάς, για παράδειγμα. Έτσι, μετά την υποβολή της υπόθεσης, η αναμονή για τη πρώτη εκδίκαση μπορεί να διαρκέσει δύο χρόνια. Αλλά, βλέποντας το ρεαλιστικά, η διαδικασία αυτή σε κάθε χώρα θα ήταν μακρά και κουραστική, επειδή είναι αναγκαία μια μακρόχρονη περίοδος, πολυάριθμα και διάφορα έγγραφα - εξηγεί η Sandeva.

Προσθέτει ότι είναι απαράδεκτο οι Μακεδόνες να μην μπορούν να πάρουν πίσω την περιουσία τους, και, παρά την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και πολιτικό παρασκήνιο πίσω από όλα αυτά, είναι αποφασισμένη να πάει μέχρι το τέλος.

- Πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι έχω  την υποστήριξη του προοδευτικού ελληνικού κοινού, για παράδειγμα, την  Ελληνίδα βουλευτή που έθεσε το πρόβλημα μου για την επιστροφή μου από τα σύνορα,  ενώπιων του κοινοβουλίου στην Αθήνα. Μου δίνει επιπλέον δύναμη, όπως η συνεργασία με δικηγόρους από τη Θεσσαλονίκη που εργάζονται σε αυτές τις υποθέσεις - λέει η Sandeva.

Διαφορετικά θα ήταν πριν από δέκα χρόνια

Ο κύριος λόγος που η διαδικασία της αποκατάστασης των περιουσιών διαρκεί περισσότερο από 10 χρόνια είναι ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις επί τη βάσει των οποίων μπορεί να αποδειχθεί η κυριότητα ή η δήμευση των περιουσιακών στοιχείων.

- Οι υποθέσεις αυτές είναι μοναδικές στο είδος τους, στον κόσμο. Σε όλες τις άλλες χώρες, η επιστροφή της περιουσίας γίνεται σχετικά γρήγορα, διότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και καταδικαστικές αποφάσεις, για παράδειγμα, ότι έγινε γενοκτονία ή βίαιη απέλαση, ανάκληση κ.α., και με βάση αυτά απαιτείται και αποδεικνύεται η κυριότητα, ώστε να επιστραφούν οι περιουσίες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε μια καταδίκη για γενοκτονία και από αυτό απορρέουν τα πάντα. Αλλά αυτό δεν θα διαρκέσει επ 'άπειρον -  αισιοδοξεί η Sandeva.

Μια άλλη αρνητική αιτία είναι ότι για περισσότερα από δέκα χρόνια, λέει η δικηγόρος, ο νότιος γείτονάς επηρεάζει τους πρόσφυγες να μην επιδιώξουν να πάρουν τις περιουσίες τους πίσω,  μέσω, π.χ.,  ανθρώπων του. Η αποστολή αυτών ήταν να θεωρούν οι πρόσφυγες ότι δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν τις διαδικασίες, εξηγώντας τους ότι οι πιθανότητες να επιτύχουν είναι ελάχιστες και δεν θα είναι ποτέ σε θέση να αντιμετωπίσουν τις ελληνικές αρχές.

Παρά την αισιοδοξία που επικρατεί στη Sandeva, οι εξόριστοι Μακεδόνες δεν πιστεύουν πλέον ότι θα επιστρέψουν στις  πατρικές τους εστίες. Ο λόγος είναι ότι εξακολουθεί να ισχύει ο  ρατσιστικό νόμος του 1982 που επιτρέπει την επιστροφή μόνο στους «Έλληνες το γένος», από τους πολίτες πού εγκατέλειψαν τη χώρα κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Η κατάργησή του θα σήμαινε ελεύθερη επιστροφή στα πατρικά σπίτια τους.

Σε μια ντουζίνα  επέστρεψαν την ιθαγένεια - και στη συνέχεια τις περιουσίες

Η πληροφορία ότι κάποιες υποθέσεις είναι ήδη ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων δεν σημαίνει ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί, αλλά ότι υπερέβησαν μήνες αναμονής, επίμονες αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών που είναι προϋπόθεση για την ιθαγένεια, το διαβατήριο, και τελικά στο δικαίωμα της επιστροφής της δημευμένης περιουσίας. Τα καλά νέα είναι ότι μια ντουζίνα άνθρωποι έχουν καταφέρει να πάρουν την ιθαγένεια τους πίσω.

- Οποίος δεν είχε στερηθεί την ιθαγένεια, επιτύχαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να το αποδείξουμε και να γίνει η ανάκτηση της. Αυτό είναι ένα από τα χαμένα δικαιώματα. Όποιος την έχει απολέσει, τώρα μπορεί να προσβάλει την απόφαση στα ελληνικά
δικαστήρια κι ένας καλός αριθμός τέτοιων περιπτώσεων ήδη περιμένει την έκδοση απόφασης. Δηλαδή, αμφισβητήθηκε η ανάκληση, απλά περιμένουν μια νέα απόφαση σχετικά με την επιστροφή της ιθαγένεια. Το επόμενο βήμα για την ανάκτηση των χαμένων δικαιωμάτων θα  είναι η επιστροφή του δικαιώματος στην περιουσία - εξηγεί η Sandeva.
19 Νοε 2014

Η ανεπιθύμητη δικηγόρος

Στις 7 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, ένα αυτοκίνητο με πέντε επιβάτες περνούσε τα σύνορα της ΠΓΔΜ με την Ελλάδα. Στον συνοριακό σταθμό Ευζώνων, έδωσαν τα διαβατήριά τους για έλεγχο (και τα πέντε από την ΠΓΔΜ) και περίμεναν. Υστερα από λίγο, εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί και ζήτησαν από τη μία επιβάτη, τη δικηγόρο Τρεντάφιλκα Σάντεβα, να τους ακολουθήσει.
«Με πήγαν στον σταθμό και μου είπαν ότι δεν μπορώ να μπω στην Ελλάδα, γιατί βρίσκομαι στη λίστα απαγόρευσης εισόδου. Μου έδωσαν ένα χαρτί, αλλά ήταν στα ελληνικά και σε μια γλώσσα που μου έμοιαζε σερβικά, δεν την καταλάβαινα. Τους ρώτησα τι έκανα, γιατί μου απαγορεύουν την είσοδο. Μου είπαν πως ξέρω γιατί. Επέμεινα. Δεν έχω κινηθεί ποτέ εναντίον της Ελλάδας, δεν έχω δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, δεν έχω καν μιλήσει εναντίον της χώρας. Είπα πως είμαι απλά μια δικηγόρος που επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα, δυο και τρεις φορές τον χρόνο, άλλοτε για δουλειά, άλλοτε για διακοπές, και που τώρα θέλει να συνοδεύσει τους πελάτες της που χρειάζονται βοήθεια. «“Ξέρετε εσείς”, μου ξαναείπαν», λέει η Τρεντάφιλκα Σάντεβα στην «Εφ.Συν.». Καθώς δεν μπορεί να βρει άλλη εξήγηση, υποθέτει πως η απαγόρευση εισόδου οφείλεται πιθανότατα στον λόγο για τον οποίο βρέθηκαν στην Ελλάδα οι τρεις πελάτες της (ο τέταρτος επιβάτης ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου), αν και το ελληνικό κράτος δεν έφτασε στο σημείο να απαγορεύσει την είσοδο σ’ αυτούς. Οι δύο γεννήθηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1930, έφυγαν τη δεκαετία του 1940 και στη συνέχεια τους αφαιρέθηκε η ελληνική ιθαγένεια, με βάση το ψήφισμα ΛΖ/1947 της Δ’ Αναθεωρητικής Βουλής «περί αποστερήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας προσώπων αντεθνικώς δρώντων εν τω εξωτερικώ», όπως και σε περισσότερους από 56 χιλιάδες Ελληνες που έφυγαν για την ανατολική Ευρώπη στα τέλη της δεκαετίας εκείνης.
Ο τρίτος είναι παιδί ανθρώπου που του αφαιρέθηκε με τον ίδιο τρόπο η ελληνική ιθαγένεια.
Το πληρεξούσιο
Οι άνθρωποι αυτοί διεκδικούν να ακυρωθεί η αφαίρεση της ιθαγένειάς τους, προϊόν ψυχροπολεμικής πρακτικής που είχε κύριο στόχο κομμουνιστές και μειονοτικές ομάδες και συνέπειες που συνεχίζονται μέχρι σήμερα, καθώς ο νόμος που κατάργησε το ψήφισμα του 1947 εξαίρεσε τους μη Ελληνες κατά το γένος από τη δυνατότητα ανάκτησης της ιθαγένειας και τον επαναπατρισμό τους.
Ετσι λοιπόν, στις 7 Νοεμβρίου, οι τρεις πολίτες της γειτονικής χώρας είχαν ραντεβού στην Ελλάδα με Ελληνες δικηγόρους (από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι), ώστε να υπογράψουν το αναγκαίο ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που θα τους επιτρέψει να υποβάλουν αίτηση ακύρωσης της αφαίρεσης ιθαγένειας στα διοικητικά δικαστήρια.
Καθώς δεν μιλούν ελληνικά ούτε άλλη ξένη σ’ αυτούς γλώσσα, η παρουσία της δικηγόρου τους τους ήταν αναγκαία για να διευκολυνθεί η υπογραφή των πληρεξουσίων και η συνεννόηση με τους Ελληνες δικηγόρους.
«Είναι, νομίζω, προφανές πως η απαγόρευση εισόδου στη δικηγόρο θέλει να την τιμωρήσει για την ανάμειξή της στην υπόθεση και να της στείλει το μήνυμα πως παρόμοιες ενέργειες δεν είναι αρεστές», λέει στην «Εφ.Συν.» ο Παναγιώτης Δημητράς από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι.
Στο εστιατόριο
«Διαφαίνεται πως οι αστυνομικές αρχές πήραν την απόφαση αυτή για να αποτρέψουν ανάλογες προσφυγές στην ελληνική δικαιοσύνη», σημειώνει σε ερώτησή της στους υπουργούς Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Μαρία Γιαννακάκη, ρωτώντας μεταξύ άλλων αν θα διαταχθεί πειθαρχική και δικαστική έρευνα.
Οσο για την Τρεντάφιλκα Σάντεβα, που πέρασε την 7η Νοεμβρίου στο εστιατόριο του συνοριακού σταθμού, περιμένοντας τους πελάτες της να επιστρέψουν από τη μονοήμερη επίσκεψή τους στην Ελλάδα, δηλώνει απορημένη. «Αλήθεια σας το λέω, δεν έχω πει ποτέ κακό για την Ελλάδα. Το μόνο που νιώθω σήμερα είναι απογοήτευση», μας λέει.
Στα ελληνικά και στα σερβικά είναι γραμμένο το έγγραφο της απαγόρευσης εισόδου που έδωσε το Α.Τ. Ευζώνων στην Τρεντάφιλκα Σάντεβα, με αιτιολογία ότι «έχει καταχωρηθεί ανεπιθύμητη στο εθνικό μητρώο». Το έγγραφο πληροφορεί την ενδιαφερόμενη ότι «μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης άρνησης εισόδου». Μόνο που αυτή η πληροφορία δεν φτάνει στον προορισμό της, καθώς η κ. Σάντεβα δεν μιλά ούτε σερβικά ούτε ελληνικά. Πρόκειται ασφαλώς για άλλον έναν παραλογισμό του ελληνικού κράτους: καθώς δεν αναγνωρίζει την ονομασία της γλώσσας της γειτονικής χώρας, φτάνει στο σημείο να μην αναγνωρίζει την ίδια τη γλώσσα, και να απευθύνεται στους πολίτες της χώρας αυτής σε γλώσσα άλλη από αυτήν που κατανοούν.

http://www.efsyn.gr/arthro/i-anepithymiti-dikigoros

15 Νοε 2014

Οι Μακεδόνες ως Οθωμανοί: Πώς οι «βάρβαροι» Μακεδόνες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό εθνικό αφήγημα«(Τα ευρήματα στην Αμφίπολη) είναι μια ακόμα επιβεβαίωση για την Ελληνική ταυτότητα της Μακεδονίας μας. Κάποιοι χτίζουν σύγχρονα αγάλματα-καρικατούρες, τάχα για τους αρχαίους Μακεδόνες και προσπαθούν να οικειοποιηθούν την Ιστορία μας. Όμως, εδώ, στη Μακεδονία, μιλούν οι ίδιοι οι αρχαίοι Μακεδόνες, μιλάει η ίδια η Μακεδονική γη και αναδεικνύει την οικουμενική δόξα του Ελληνισμού!».[1]

Τάδε έφη πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της 79ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στις 7/9/2014. Η αναφορά αυτή στον τάφο της Αμφίπολης έγινε ως συνέχεια του νέου «μακεδονομαχικού» κύκλου που επανεκκίνησε ο Σαμαράς, με την επιτόπια επίσκεψή του στο χώρο των ανασκαφών τον περασμένο Αύγουστο. 


Τότε είχε δηλώσει: «Η γη της Μακεδονίας μας εξακολουθεί να μας συγκινεί και να μας εκπλήσσει αποκαλύπτοντας από τα σπλάχνα της μοναδικούς θησαυρούς, που συνθέτουν, υφαίνουν όλοι μαζί αυτό το μοναδικό μωσαϊκό της ελληνικής μας Ιστορίας, για το οποίο όλοι οι Έλληνες είναι πολύ υπερήφανοι». [2]

 
Και όπως ήταν φυσικό, ευαρέστησε το δεξιό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται (μέρος του οποίου έχει εσχάτως αποπλανηθεί από τους ορίτζιναλ πατριδοκάπηλους της Χ.Α.).

Για άλλη μια φορά η αρχαιολογία, μια επιστήμη αποκλειστικά ταγμένη στην ανακάλυψη και τεκμηρίωση των υλικών καταλοίπων του ανθρώπινου παρελθόντος και μέσω αυτών στην ανασύσταση της ανθρώπινης ιστορίας, γίνεται όχημα εξυπηρέτησης πολιτικών συμφερόντων. Ο κάθε ασήμαντος ηγετίσκος προσπαθεί με επικλήσεις σε αρχαία ερείπια να οικειοποιηθεί την αίγλη τους και να κατοχυρώσει την ιστορικά και πολιτικά αδιάφορη ύπαρξή του στις δέλτους της ιστορίας.


Τα ευρήματα της Μακεδονίας έχουν έναν ξεχωριστό συμβολισμό για όσους τα επικαλούνται. Στη διαμάχη Ελλάδας-FYROM για το όνομα των κράτους των Σκοπίων, χτίστηκαν σταδιοδρομίες και σταδιοδρομίες προσώπων τα οποία, αν δεν είχαν κάνει λάβαρό τους τον Βουκεφάλα, θα είχαν τεθεί προ πολλού στην πολιτική ανυπαρξία. Παπαθεμελήδες, Ψωμιάδηδες, Καρατζαφέρηδες, Άνθιμοι και πολλοί άλλοι, στήριξαν επί χρόνια την καριέρα τους στο μακεδονικό. Αλλά και η ναζιστική συμμορία της Χ.Α., τα εθνικιστικά συλλαλητήρια του 1992 για την «ελληνικότητα της Μακεδονίας» επέλεξε ως εφαλτήριο για να κάνει την πρώτη της εμφάνιση έξω από τη μούχλα των σβαστικοστολισμένων της γραφείων.

Περισσότερα εδώ