Translate

30 Νοε 2012

Μακεδόνες στον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο 1946 - 1949 
Αυτό είναι ένα βίντεο από το αρχείο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σχετικά με τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 1946 - 1949. Όπως μπορείτε να δείτε στο 0:59 του λεπτού, οι εικόνες του Γκότσε Ντέλτσεφ και Γιάνε Σαντάνσκι κοσμούν τον τοίχο της αίθουσας, όπου οι συγκεντρωμένοι είναι, προφανώς, Μακεδόνες!

27 Νοε 2012

Οι Μακεδόνες είναι αυτόχθονας λαός!

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι Μακεδόνες είναι ιθαγενείς. Ο μακεδονικός λαός έχει το δικό του πολιτισμό, τη δική του γλώσσα, το δικό του βιοπορισμό και πάνω απ 'όλα, μια σαφής σύνδεση με την παραδοσιακή γη του και τις υδάτινες περιοχές της.

Νομικά, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ιθαγενών και των μειονοτήτων. Μια απλή εξήγηση της άποψης των Μακεδόνων για την αυτοδιάθεση είναι ότι οι θέσεις τους πρέπει να είναι αποφασιστικές σε θέματα που τους αφορούν, ως Μακεδόνες. Η αυτοδιάθεση των Μακεδόνων δεν έχει σχέση με το σχηματισμό ενός νέου κράτους. Το δικαίωμα αυτό δεν χορηγείται από το διεθνές δίκαιο, λογω της αρχής του δικαιώματος της εδαφική ακεραιότητας των κρατών, που θέτει περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης.

Συλλογικό δικαίωμα
Τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών τονίζουν το δικαίωμα των λαών να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις κοινωνίες τους παράλληλα με την κοινωνία της πλειοψηφίας. Τα δικαιώματα των μειονοτήτων είναι πάντα ατομικά, ενώ πολλά από τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών είναι συλλογικά.

Εσωτερική πτυχή της αυτοδιάθεσης
Η εσωτερική πτυχή περιλαμβάνει το δικαίωμα όλων των λαών να αποφασίζουν οι ίδιοι για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη τους. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να διευθύνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της γλώσσας τους, την εκπαίδευσης τους, τις πληροφορίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις παραδοσιακές γνώσεις, τις παραδοσιακές πολιτιστικές εκφράσεις, τις υπηρεσίες υγείας, την πολιτική στέγασης και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι κύριο δικαίωμα τους να σχηματίσουν και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους ως ξεχωριστός λαός. Περιλαμβάνεται επίσης το δικαίωμα να ζητείται η γνώμη τους, με την ιδιότητα ως λαού, για όλα τα θέματα που τους αφορούν.

Εξωτερική πτυχή της αυτοδιάθεσης
Η εξωτερική πτυχή συνδέεται με την παραδοσιακή γη, τα ύδατα και τους φυσικούς πόρους των περιοχών των αυτοχθόνων πληθυσμών . Ένα μέρος του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση είναι να δοθεί στους ιθαγενείς το δικαίωμα να αποφασίζουν και / ή να ασκούν επιρροή για τη γη τους και τα ύδατα, τους φυσικούς πόρους και τις παραδοσιακές μορφές ζωής. Αρκετές οργανώσεις του ΟΗΕ έχουν τονίσει ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν την παραδοσιακή γη τους και τα ύδατα, τους φυσικούς πόρους και τις παραδοσιακές μορφές των μέσων διαβίωσης.

Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών
Το 2007, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν μια διακήρυξη για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών που, μεταξύ άλλων, αναγνωρίζει τα δικαιώματα τους στην αυτοδιάθεση και το δικαίωμα να κατέχουν, να χρησιμοποιούν και να ελέγχουν την γη τους και τους φυσικούς της πόρους. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, οι εκτάσεις γης που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά από τους Μακεδόνες δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται ως ιδιοκτησία του κράτους. Σύμφωνα με την διακήρυξη, οι Μακεδόνες έχουν το δικαίωμα αποκατάστασης, ή αποζημίωσης για τη γη και τους φυσικούς πόρους που έχουν χρησιμοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Διεθνές δικαίωμα εκπροσώπησης
Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης οφείλεται στους Μακεδόνες ως λαού, ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα. Ο Μακεδονικός πληθυσμός από την ελληνική πλευρά θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί το δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση, μαζί με τους Μακεδόνες απο την βουλγαρική, και την αλβανική πλευρά.

                                                Macedonian

                                                     Basque

                                                     Saami (year 1900)

16 Νοε 2012

Απάντηση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Reding, στην Ε.Ο.Τ.Δ.Θ - 01.11.2012

Viviane Reding: Η Ελλάδα δεν έχει ενημερώσει για τα μέτρα που έχει λάβει όσον αφορά την μεταφορά της Απόφασης Πλαίσιο της Ε.Ε στην εγχώρια νομοθεσία

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Viviane Reding, απάντησε στην από 28 Αυγούστου 2012, περί τις αύξησης των επιθέσεων μίσους στην Ελλάδα επιστολή, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης. Στην απαντητική επιστολή όπου αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει κάθε μορφή ρατσισμού και ξενοφοβίας, τονίζεται επιπλέον, ότι η Επιτροπή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της έχουν παραχωρηθεί από την Ένωση, λαμβάνει κάθε μέτρο προς την κατεύθυνση αυτή.
Στην επιστολή όπου αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση Πλαίσιο περί της Καταπολέμησης με Ποινικούς Νόμους Διάφορων Μορφών και Εξωτερίκευσης Ρατσισμού και Ξενοφοβίας της Ε.Ε, κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να ποινικοποιήσει κάθε δόλια συμπεριφορά που προκαλεί μίσος και βία προς ομάδες ατόμων, ή μεμονωμένα άτομα ανηκόντων σ'αυτές, ή σε άτομα, λόγω της διαφορετικής φυλετικής, θρησκευτικής καταγωγής ή διαφορετικού χρώματος ή εθνότητας, και πως μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει αναφέρει τα μέτρα που έχει λάβει σχετικά με τη μεταφορά της Απόφασης Πλαισίου στην εσωτερική έννομη τάξη. Η επιστολή επίσης αναφέρει, ότι με διάφορες αφορμές, έχει επανειλημμένα τονιστεί στην Ελληνική Κυβέρνηση, η σύμφωνα με την Απόφαση Πλαίσιο υποχρεώσεις της. Στην επιστολή αναφέρεται επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει την ορθή μεταφορά της Απόφασης Πλαισίου στην εγχώρια νομοθεσία και πως η Επιτροπή πρόκειται να συντάξει το 2013 μια έκθεση προόδου και εφαρμογής σχετικά με το θέμα.
Η Επιτροπή δεν έχει λόγο στην οργάνωση και στην πολιτική δραστηριότητά των πολιτικών κομμάτων.
Η επιστολή αναφέρει ότι οι ιδρυτικές συμφωνίες της Επιτροπής, δεν της δίνουν αρμοδιότητες ώστε να έχει λόγο στην οργάνωση και πολιτική δραστηριότητα των κομμάτων των κρατών μελών και ότι στις περιπτώσεις όπως αυτής της Χρυσής Αυγής που καταγγέλλει η Ε.Ο.Τ.Δ.Θ, η προστασία του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τους εθνικούς νόμους και διεθνείς συνθήκες στην επικράτειά τους, βρίσκεται στην αρμοδιότητα των ίδιων των κρατών μελών.
Στην από 28 Αυγούστου 2012 επιστολή της, η Ε.Ο.Τ.Δ.Θ, είχε αναφέρει ότι με την αύξηση των ποσοστών της άκρα δεξιάς, παρατηρείται και αύξηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα και πως με τη συμβολή και της βαθιάς οικονομικής κρίσης, τα περιστατικά βίας και οι ρατσιστικές επιθέσεις έχουν αυξηθεί. Η Ε.Ο.Τ.Δ.Θ είχε επίσης αναφέρει, πως με την είσοδο της Χρυσής Αυγής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο πολιτικός λόγος έχει σκληρύνει και τα περιστατικά βίας έχουν αυξηθεί, μάλιστα, πέραν των μεταναστών, επιθέσεις πραγματοποιούνται και κατά της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, όπου τα μέλη της είναι όλοι Έλληνες πολίτες. Η Ε.Ο.Τ.Δ.Θ είχε αναφερθεί και τις επιθέσεις των υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής κατά της Μειονότητας.

Περισσότερα εδώ

«Ειρηνικά ήρθαν τα παιδιά...» !?!?!

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (VIDEO)

http://www.tastv.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5147:----------video&catid=1:latest-news&Itemid=99

13 Νοε 2012

Διακοπή συνεργασίας

Αυτό το e-mail παρουσιάστηκε στην Ευγενία Νατσουλίδου, μόλις κατέβηκε στο αεροδρόμιο της Washington, στις 19/10/2012....


----- Aρχικό μήνυμα -----
Από: Tragianos Pasois
Προς: Natsoulidou Eugenia
Κοιν.: UMD
Αποστολή: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 10:01 πμ
Τραϊανός Πασόης

ΠΡΟΣ: Δ.Σ . Μορφωτικής και Πολιτιστικής Κίνησης Έδεσσας

ΚΟΙΝ: Ενωμένη Μακεδονική Διασπορά

Με την παρούσα επιστολή μου σας ανακοινώνω ότι διακόπτω κάθε μορφής συνεργασία μαζί σας. Δεν σας ανακοίνωσα την απόφασή μου όταν την πήρα τον περασμένο Απρίλιο, γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω κακές εντυπώσεις στο θέμα της έκδοσης και διακίνησης του βιβλίου «Το μήνυμα του Ντόπιου», καθώς ήδη είχαμε πάει στο τυπογραφείο και είχαμε ανακοινώσει την από κοινού έκδοσή του στη διασπορά.

Πέρα από την ανάρμοστη συμπεριφορά της διαχειρίστριας απέναντί μου, είναι ολοφάνερο ότι έχει μηδενιστεί η δυνατότητα της εταιρίας να παίξει μορφωτικό ή πολιτιστικό ρόλο και να έχει θετική συμβολή στον αγώνα μας. Αυτό φάνηκε ήδη από την αποτυχία των σεμιναρίων, των μακεδονικών γλεντιών που επιχείρησε να διοργανώσει, την αμελητέα κυκλοφορία και απήχηση της εφημερίδας, την οποία δεν διακινούν ούτε τα μέλη του Δ.Σ., την παντελή έλλειψη ανταπόκρισης από μακεδονικούς πολιτιστικούς συλλόγους και πρόσωπα του χώρου, την μη προσχώρηση στην κίνηση νέων μελών, την αδρανοποίηση ακόμα και των τυπικά ιδρυτικών μελλών.

Βασική αιτία της πλήρους αποτυχίας είναι η πολιτική χροιά που προσέδωσαν στην εταιρία οι Ευγενία Νατσουλίδου και Πέτρος Καζίας με την μαξιμαλιστική, αλλοπρόσαλλη, ανεύθυνη και εριστική πολιτική τους, που εκφράζουν κυρίως μέσω ιντερνετ. Η αρνητική απήχηση αυτής της πολιτικής καταγράφηκε και στις εκλογές, όπου παρόλο που κάλεσαν τους Μακεδόνες να ψηφίσουν κάποια κόμματα θετικά για μας (φιλελεύθεροι – Δράση), αυτά πήραν στην περιοχή μας τα μικρότερα ποσοστά από όλη την επικράτεια. Στις βουλευτικές του 2009 κάλεσαν τους Μακεδόνες να ψηφίσουν τον υποψήφιο των Οικολόγων Γ. Κωνσταντίνου και το αποτέλεσμα ήταν να καταταγεί τελευταίος σε ψήφους. Στις δημοτικές του 2010 κάλεσαν τους δημότες της Έδεσσας να καταψηφίσουν τον δεξιό συνδυασμό και το αποτέλεσμα ήταν να εκλεγεί εκείνος, αν και στην Έδεσσα δεν είχε εκλεγεί δεξιός συνδυασμός τα 30 τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Ίδιες είναι και οι συνέπειες στον αγώνα μας. Πολύ σωστά κάποιοι Μακεδόνες τους χαρακτηρίζουν και δημοσίως ως προβοκάτορες. Όχι μόνο δεν βοηθούν τον αγώνα μας, αλλά κάνουν και ζημιά Αυτό, όμως δεν φαίνεται να προβληματίζει τους υπεύθυνους.

Αυτοί οι δύο έχουν μετατρέψει την εταιρία σε προσωπικό παραμάγαζο. Υποκατέστησαν το Δ.Σ. και δεν επέτρεψαν ούτε στοιχειώδη συλλογική λειτουργία και δράση. Τελείως αυθαίρετα και κατά παράβαση του Καταστατικού αποφάσισαν την διοργάνωση εκδηλώσεων, την έκδοση εφημερίδας, τον τίτλο, τον αρχισυντάκτη, την συντακτική επιτροπή κλπ. Αυτά τα ζητήματα στα σωματεία είναι αποτέλεσμα συλλογικής απόφασης και δράσης. Εμένα, αν και έχω γράψει ίσως περισσότερο από κάθε άλλον Μακεδόνα και τα γραπτά μου κατά κοινή ομολογία έχουν καλή απήχηση, δεν με θεώρησαν κατάλληλο ούτε για μέλλος της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας. Τελευταία διαβάσαμε ότι η Ευγενία Νατσουλίδου είναι ο εκπρόσωπός μας στο Δ.Σ. της Ενωμένης Μακεδονικής Διασποράς (UMD), χωρίς να έχει την συγκατάθεση κανενός από εμάς. Αυτός είναι και ο λόγος που κοινοποιώ την επιστολή μου και στην Ε.Μ.Δ.

3 Νοε 2012

Αντιπροσωπεία της Ηνωμένης Μακεδονικής Διασποράς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε αποστολή στον Καναδά

Μετά από αρκετές συναντήσεις υψηλού επιπέδου και εκδηλώσεις στην Ουάσιγκτον, DC, η αντιπροσωπεία της Ηνωμένης Μακεδονικής Διασποράς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα συνέχισε την αποστολή της στον Καναδά, προς ενημέρωση για την συστηματική καταπίεση της μακεδονικής κοινότητας στην Ελλάδα εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης.

Στις 25 και 26 Οκτώβριου, η Εκπρόσωπος της UMD στην Ελλάδα, Ευγενία Νατσουλίδου, και ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Τσαρκνιάς συνοδευόμενοι απο τον Διευθυντή Επικοινωνίας της UMD Mark Branov είχαν επίσημες συναντήσεις με διάφορους Καναδούς βουλευτές, που αντιπροσωπεύουν τα τρία μεγάλα κόμματα του Καναδά, στο Parliament Hill στην Οττάβα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Hon. Gary Schellenberger και ο Hon. Bernard Trottier από το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα, ο Hon. Raymond Cote και ο εκπρόσωπος του Hon. Wayne Marston, του Νέου Δημοκρατικού Κόμματος, και ο Hon. Irwin Cotler του κόμματος των Φιλελευθέρων.

Η αντιπροσωπεία συζήτησε την μεγάλη ποικιλία νομικών μηχανισμών και τακτικές εκφοβισμού που χρησιμοποιούνται από το Ελληνικό Κράτος για να αποστερήσει απο τους Μακεδόνες τα ανθρώπινα δικαιώματα τους, συμπεριλαμβανομένης και της εμπειρίας της Μορφωτικής και Πολιτιστικής Κίνησης Έδεσσας, η οποία είχε οργανώσει μαθήματα μακεδονικής γλώσσας που ουσιαστικά έκλεισαν οι κρατικές ελληνικές αρχές. Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στον 20-ετή αγώνα του Αρχιμανδρίτη Τσαρκνιά για την ίδρυση Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη βόρεια Ελλάδα, παρά τις 19 συλλήψεις, ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς, ψευδείς κατηγορίες, και αμέτρητες απειλές, όλα για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους, της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, και των υπέρ-εθνικιστικών ομάδων, που εργάζονται μαζί για την άρνηση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα.

"Ο Πατέρας Τσαρκνιάς είναι μια μακρόχρονη πηγή έμπνευσης για τους Μακεδόνες σε όλο τον κόσμο, και η Ευγενία εργάζεται άφοβα στο έδαφος σε Αιγαιάτικης, μαζί με τη νέα γενιά ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυξάνουν το προφίλ της Μακεδονικής κοινότητας στην Ελλάδα και αναδεικνύουν την πολιτιστική καταπίεση που αντιμετωπίζει ο λαός μας στο πλαίσιο της λεγόμενης Ελληνικής «δημοκρατίας», δήλωσε ο διευθυντής της UMD του Καναδά Jim Daikos. "Χρειαζόμαστε χώρες που αγαπούν την ελευθερία όπως ο Καναδάς για να συμπαρασταθούν προς τις αρχές της ισότητας, των πολιτιστικών δικαιωμάτων, και της θρησκευτικής ελευθερίας, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει τόσο οικτρά να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να παρέμβει για να προστατεύσει τις καταπιεσμένες εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα, και η UMD κάνει ό, τι μπορεί για να συμβεί αυτό."

Το αποκορύφωμα της επίσκεψης στην Οττάβα ήταν μια δημόσια διάλεξη στη Σχολή Νομικής του Πανεπιστημίου της Οττάβα, με τίτλο "Η άνοδος του εξτρεμισμού στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της στις μειονότητες." Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε γενναιόδωρα και οργανώθηκε χάρη στην Canadian Lawyers Abroad (Καναδοί Δικηγόροι στο Εξωτερικό). Περισσότερα από 60 άτομα συμμετείχαν, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι επίδοξοι δικηγόροι στον τομέα του Δικαίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η διάλεξη υπήρξε μια μοναδική ευκαιρία για τους μέλλοντες Καναδούς δικηγόρους για τα ανθρώπινα δικαιώματα να μάθουν όχι μόνο για τον αγώνα που αντιμετωπίζει η γηγενής μακεδονική κοινότητα στη Μακεδονία του Αιγαίου, αλλά και για την τουρκική κοινότητα της Θράκης, καθώς και άλλων εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα, οι οποίες συνεχώς παρενοχλούνται από τις κρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των φονταμενταλιστών ηγετών της εκκλησίας που χρηματοδοτούνται με κρατικά κονδύλια, σαν τον επίσκοπο Θεσσαλονίκης Άνθιμο.

Η συζήτηση τόνισε τα εγκλήματα που διαπράττονται με ατιμωρησία από νεοφασίστες εξτρεμιστές στην Ελλάδα, όπως τα μέλη του πολιτικού κόμματος της Χρυσής Αυγής, το οποίο έλαβε πρόσφατα 18 έδρες στη Βουλή των Ελλήνων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ελληνικό εξτρεμισμό που εξάγεται προς τον Καναδά: όπως η διάλεξη μίσους "Ιδέες για τον Ελληνισμό" στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, τον Μάρτιος του 2011, και το πρόσφατο άνοιγμα παραρτήματος του κόμματος της Χρυσής Αυγής στο Μόντρεαλ.
Περισσότερα εδώ

Οττάβα - Αρχιμανδρίτης Ν. Τσαρκνιας, Ε. Νατσουλιδου, Μ. Branov

Οττάβα - Parliament Hill με τον Hon. Irwin Cotler

New Jersey - Χοροεσπερίδα 20/10/2012, στην φωτο με την Ana Donevska και τον Meto Koloski
* * *
Διάλεξη στη Σχολή Νομικής του Πανεπιστημίου της Οττάβα


1 Νοε 2012

Συνάντηση υψηλού επιπέδου του Αρχιμανδρίτη Τσαρκνιά στην Washington, Η.Π.Α.


Στις 23 Οκτ 2012, ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Τσαρκνιάς, ο θρησκευτικός ηγέτης της Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, συναντήθηκε με την Δρ Σούζαν Τζόνσον Κουκ, Πρεσβευτής των ΗΠΑ-at-Large(Παγκοσμίως) για την Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία, στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Αρχιμανδρίτης Τσαρκνιάς επέστησε την προσοχή της Πρέσβειρας Τζόνσον Κουκ στις προκλήσεις της κοινότητας της Μακεδονικής Ορθόδοξης πίστης στην Ελλάδα και την μακροχρόνια πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης να παρεμποδίσει τις θρησκευτικές κοινότητες.


«Η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους και η μοναδική θρησκευτική κοινότητα που αναγνωρίζεται με ειδικά προνόμια είναι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Σύνταγμα - η ρίζα του προβλήματος στην Ελλάδα », δήλωσε ο Αρχιμανδρίτης Τσαρκνιάς. "Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καλέσουν την Ελλάδα να επιτρέψει την ύπαρξη άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων με ίσα δικαιώματα κάτω απο το ελληνικό Σύνταγμα. Η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, βάσει του διεθνούς δικαίου, όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία. "

Ο Αρχιμανδρίτης Τσαρκνιάς είναι ο πρώτος κληρικός της Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που είχε μια τέτοια συνάντηση υψηλού επιπέδου με την επίσημη διοίκηση των ΗΠΑ. Το 2011, ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα διόρισε την Dr. Suzan D. Johnson Cook ως Πρεσβευτής-at-Large (Παγκοσμίως) για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία, μια θέση που επιβεβαιώνεται από τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο κύριος σύμβουλος τόσο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Εξωτερικών για τη θρησκευτική ελευθερία σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η πρώτη Αφρο-Αμερικανή και η πρώτη γυναίκα που κατέχει τη θέση αυτή.

Το Γραφείο για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία έχει ως αποστολή την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας ως βασικός στόχος της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Το Γραφείο παρακολουθεί θρησκευτικές διώξεις σε όλο τον κόσμο και τις διακρίσεις, συνιστά και εφαρμόζει πολιτικές σε αντίστοιχες περιοχές ή χώρες, και αναπτύσσει προγράμματα για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας.

Ο Αρχιμανδρίτης Τσαρκνιάς βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητήσει την άνοδο του εξτρεμισμού στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις που έχει στις θρησκευτικές κοινότητες της χώρας. Η εκπρόσωπος της Ηνωμένης Μακεδονικής Διασποράς (UMD) στην Ελλάδα Ευγενία Νατσουλιδου τον συνόδεψε σε αυτή την επίσκεψη και οι δύο θα ταξιδέψουν στην Οττάβα αργότερα αυτή την εβδομάδα για να επιστήσουν την προσοχή στα προβλήματα που η γηγενής μακεδονική κοινότητα στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σε Καναδούς αξιωματούχους.
Ο Αρχιμανδρίτης Τσαρκνιάς εισήλθε στις τάξεις της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας πριν απο 39 χρόνια. Μετά από πολλές διαφωνίες με τις αρχές της Ελληνικής Ορθόδοξη Εκκλησίας, που διήρκησαν πάνω από μια 20ετια, για το κήρυγμά του της Αγία Γραφής στη μακεδονική γλώσσα, η Εκκλησία τον καθαίρεσε. Από τότε, έχει φυλακιστεί, ξυλοκοπηθεί από την αστυνομία, εκφοβίζονταν από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και μέχρι σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα να οικοδομήσει μια πλήρως λειτουργική Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα. Ο Αρχιμανδρίτης Τσαρκνιάς ζει με τεράστιο φόβο για τη ζωή του σε καθημερινή βάση, και έχει υποβληθεί σε πάνω από μια ντουζίνα μηνύσεις και εντάλματα σύλληψης, που κόστισαν σε αυτόν και την γηγενή μακεδονική κοινότητα στην Ελλάδα πάνω από € 50.000 σε δικαστικά έξοδα.
Περισσότερα εδώ