27 Νοε 2012

Οι Μακεδόνες είναι αυτόχθονας λαός!

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι Μακεδόνες είναι ιθαγενείς. Ο μακεδονικός λαός έχει το δικό του πολιτισμό, τη δική του γλώσσα, το δικό του βιοπορισμό και πάνω απ 'όλα, μια σαφής σύνδεση με την παραδοσιακή γη του και τις υδάτινες περιοχές της.

Νομικά, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ιθαγενών και των μειονοτήτων. Μια απλή εξήγηση της άποψης των Μακεδόνων για την αυτοδιάθεση είναι ότι οι θέσεις τους πρέπει να είναι αποφασιστικές σε θέματα που τους αφορούν, ως Μακεδόνες. Η αυτοδιάθεση των Μακεδόνων δεν έχει σχέση με το σχηματισμό ενός νέου κράτους. Το δικαίωμα αυτό δεν χορηγείται από το διεθνές δίκαιο, λογω της αρχής του δικαιώματος της εδαφική ακεραιότητας των κρατών, που θέτει περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης.

Συλλογικό δικαίωμα
Τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών τονίζουν το δικαίωμα των λαών να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις κοινωνίες τους παράλληλα με την κοινωνία της πλειοψηφίας. Τα δικαιώματα των μειονοτήτων είναι πάντα ατομικά, ενώ πολλά από τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών είναι συλλογικά.

Εσωτερική πτυχή της αυτοδιάθεσης
Η εσωτερική πτυχή περιλαμβάνει το δικαίωμα όλων των λαών να αποφασίζουν οι ίδιοι για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη τους. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να διευθύνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της γλώσσας τους, την εκπαίδευσης τους, τις πληροφορίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις παραδοσιακές γνώσεις, τις παραδοσιακές πολιτιστικές εκφράσεις, τις υπηρεσίες υγείας, την πολιτική στέγασης και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι κύριο δικαίωμα τους να σχηματίσουν και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους ως ξεχωριστός λαός. Περιλαμβάνεται επίσης το δικαίωμα να ζητείται η γνώμη τους, με την ιδιότητα ως λαού, για όλα τα θέματα που τους αφορούν.

Εξωτερική πτυχή της αυτοδιάθεσης
Η εξωτερική πτυχή συνδέεται με την παραδοσιακή γη, τα ύδατα και τους φυσικούς πόρους των περιοχών των αυτοχθόνων πληθυσμών . Ένα μέρος του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση είναι να δοθεί στους ιθαγενείς το δικαίωμα να αποφασίζουν και / ή να ασκούν επιρροή για τη γη τους και τα ύδατα, τους φυσικούς πόρους και τις παραδοσιακές μορφές ζωής. Αρκετές οργανώσεις του ΟΗΕ έχουν τονίσει ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν την παραδοσιακή γη τους και τα ύδατα, τους φυσικούς πόρους και τις παραδοσιακές μορφές των μέσων διαβίωσης.

Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών
Το 2007, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν μια διακήρυξη για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών που, μεταξύ άλλων, αναγνωρίζει τα δικαιώματα τους στην αυτοδιάθεση και το δικαίωμα να κατέχουν, να χρησιμοποιούν και να ελέγχουν την γη τους και τους φυσικούς της πόρους. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, οι εκτάσεις γης που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά από τους Μακεδόνες δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται ως ιδιοκτησία του κράτους. Σύμφωνα με την διακήρυξη, οι Μακεδόνες έχουν το δικαίωμα αποκατάστασης, ή αποζημίωσης για τη γη και τους φυσικούς πόρους που έχουν χρησιμοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Διεθνές δικαίωμα εκπροσώπησης
Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης οφείλεται στους Μακεδόνες ως λαού, ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα. Ο Μακεδονικός πληθυσμός από την ελληνική πλευρά θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί το δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση, μαζί με τους Μακεδόνες απο την βουλγαρική, και την αλβανική πλευρά.

                                                Macedonian

                                                     Basque

                                                     Saami (year 1900)

Δεν υπάρχουν σχόλια: