Translate

30 Οκτ 2015

"ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"


Η υπόθεση της «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού» και ο μακρόχρονος νομικός αγώνας της, στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, είναι γνωστή στους περισσότερους Μακεδόνες. Η υπόθεση έλαβε τελεσίδικη απόφαση, πριν από λίγες μέρες (9 Οκτωβρίου 2015), στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επειδή η Ελλάδα δεν ζήτησε επανεξέταση της τελικής καταδικαστικής ετυμηγορίας των δικαστών, στις 9 Ιούλιου του 2015.
Αυτό που στην ουσία η Ελλάδα έχει αποδεχθεί ως ήττα είναι το πολύ σημαντικό Αρθ.2 του καταστατικού του συλλόγου «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού» : στο άρθρο 2 ορίζεται ότι σκοπός του σωματείου είναι, μεταξύ άλλων, "η πολιτιστική αποκέντρωση και η προστασία των πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και οι παραδόσεις των πολιτιστικών μνημείων και γενικότερα η διατήρηση και διάδοση του Μακεδονικού πολιτισμού. Η διατήρηση και καλλιέργεια της Μακεδονικής γλώσσας - MAKEDONCKI -και, ως μέσο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, δηλώνει ότι είναι ομιλίες, δημοσιεύσεις, αντιπροσώπευση σε όλες τις μορφές, καθώς και η συνεργασία του Συλλόγου με άλλες ενώσεις, οι οποίες έχουν κοινούς στόχους, με την τοπική αυτοδιοίκηση και με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς".
Στην ετυμηγορία του ΕΔΔΑ υπάρχει μια σημαντική δήλωση που δείχνει την απεγνωσμένη προσπάθεια της Ελλάδας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα! Η Ελλάδα, προκειμένου να δικαιολογήσει την άρνηση των ελληνικών δικαστηρίων να χορηγήσουν την νόμιμη άδεια λειτουργίας στο Μακεδονικό σωματείο, κατέθεσε ως δικαιολογία τις ακόλουθες σκέψεις: "Η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σε γενικές γραμμές το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει σε κάθε πρόσωπο το δικαίωμα να εκφράζεται υπέρ της οποιασδήποτε μειονότητας στην ελληνική επικράτεια. Εξάλλου, στην περίπτωση αυτή, τα εθνικά δικαστήρια ορθώς έκριναν ότι η χρήση του όρου "Μακεδονικού" στο όνομα της προσφεύγουσας ενώσεως ως πολιτιστικό και γλωσσικό στοιχείο, που διαφέρει από την ελληνική ιστορία, θα μπορούσε να παρεμποδίσει την άσκηση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι σε τρίτους. Τέτοια είναι η περίπτωση μελών άλλων συλλόγων, όπου ο όρος «μακεδονικός» χρησιμοποιείται στην γεωγραφική σημασία του, αναφερόμενος στο βόρειο τμήμα της Ελλάδα. Επιπλέον, η Κυβέρνηση υποστηρίζει τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων, συγκεκριμένα των πρωτοδικείων και εφετείων, για να αποδείξει ότι αυτά εξετάζουν κατά περίπτωση κάθε αίτηση για εγγραφή σωματείων. Αναφέρεται ειδικότερα στην περίπτωση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Μορφωτική και Πολιτιστική Κίνηση Έδεσσας» και το πολιτικό κόμμα «Ουράνιο Τόξο» που εμφανίζουν παρόμοιους στόχους με εκείνους της προσφεύγουσας ενώσεως και έχουν αναγνωριστεί από τα εθνικά δικαστήρια."
Αυτό που η Ελλάδα δηλώνει στην απολογία της στους δικαστές του ΕΔΔΑ, αποτελεί κραυγαλέα επιβεβαίωση της πολιτικής διακρίσεων της προς τους Μακεδόνες! Μπορούμε να έχουμε τα σωματεία εγγεγραμμένα στην Ελλάδα, αλλά μόνο αν δεν χρησιμοποιούν τον όρο "Μακεδονικό" οπουδήποτε στο καταστατικό, πόσο μάλλον στον τίτλο τους!!!
Φυσικά, η Ελλάδα δεν εξήγησε στην ΕΔΔΑ ότι μια μη-κερδοσκοπική ιδιωτική εταιρεία, όπως η δική μας «Μορφωτική και Πολιτιστική Κίνηση Έδεσσας», δεν χρειάζεται δικαστική απόφαση για να λειτουργήσει νόμιμα! Ούτε εξήγησε στο Δικαστήριο ότι το κόμμα «Ουράνιο Τόξο» καταχωρήθηκε το 1994, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της πίεσης από όργανα της ΕΕ και ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα!
Αυτή η πολύ θετική για τους Aιγαιάτες Μακεδόνες ετυμηγορία της ΕΔΔΑ πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο! Ελπίζουμε πραγματικά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα μέλη της «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού» θα καταθέσει σύντομα την αίτηση εγγραφής στο δικαστήριο της Φλώρινας/Λεριν και την ίδια στιγμή θα αρχίσει κάποιες δραστηριότητες για τους σκοπούς που ορίζει το καταστατικό της. Πρώτα απ 'όλα, η προώθηση της μακεδονικής γλώσσας με κάποια μαθήματα για όσους θέλουν να τη μάθουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με αυτήν.
Άλλωστε, τα μαθήματα μακεδονικής γλώσσας ήταν μια από τις πρώτες δραστηριότητες της «Μορφωτική και Πολιτιστική Κίνηση Έδεσσας / Voden», κατά το πρώτο έτος της ίδρυσής της, το 2009.
Αυτή είναι μια μεγάλη νίκη για εμάς τους Μακεδόνες! Ας μη χάσουμε αυτή την μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσουμε τα πολιτιστικά δικαιώματά μας στην πατρίδα μας.

29 Οκτ 2015

Ο Γ. ΝΤΕΛΤΣΕΒ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΤΟ 1901-2!
Από το παραπάνω κείμενο που δημοσιεύτηκε σε στήλη της εφημερίδας «Εδεσσαϊκή», προκύπτει ότι η πλειοψηφία του Μακεδονικού λαού ασπαζόταν την ιδέα δημιουργίας μακεδονικού ανεξάρτητου κράτους, λίγα χρόνια πριν τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Τα περί «βουλγάρων» και «ελλήνων» κατοίκων της Μακεδονίας οφείλονταν μόνο στη κρατική προπαγάνδα της Βουλγαρίας και της Ελλάδας που ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα πρόσβλεπαν στην εδαφική επέκταση τους στη Μακεδονία.
Ενδιαφέρον στο κείμενο είναι ότι ο Γκοτσε Ντελτσεβ ήταν πολύ δημοφιλής σε όλους τους Μακεδόνες (πατριαρχικούς και εξαρχικούς), ακριβώς επειδή πρέσβευε  την ανεξαρτησία της Μακεδονίας ως κράτος, όπου ο κάθε πολίτης θα μπορούσε να αυτοπροσδιορίζεται όπως επιθυμούσε! Η Ελλάδα, όμως, και η Βουλγαρία τους ήθελαν με το ζόρι Έλληνες η Βούλγαρους. Άλλωστε, ο Χ. Τρικούπης είχε πει: ««Όταν έλθει ο μέγας πόλεμος η Μακεδονία θα γίνει Ελληνική ή Βουλγαρική κατά τον νικήσαντα. Αν τη λάβωσιν οι Βούλγαροι θα εκσλαβίσωσι τον πληθυσμόν. Αν ημείς την λάβομεν, θα τους κάνομεν όλους έλληνας μέχρι της Ανατολικής Ρωμυλίας». Κανείς δεν ρώτησε τους ίδιους τους Μακεδόνες τι ήθελαν να είναι!
Γι’ αυτό το λόγο, για τους Μακεδόνες, ο Γκοτσε Ντελτσεβ παραμένει ως σήμερα ο σημαντικότερος ήρωας του αγώνα τους για ελευθερία και ανεξαρτησία. 


16 Οκτ 2015

B.T.A.Y.T.D. :ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

B.T.A.Y.T.D. :ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ            Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Επιστημόνων
Μειονότητας Δυτικής Θράκης κατά την συνεδρίαση της που έλαβε χώρα στις
14 Οκτωβρίου 2015, αξιολόγησε την με φθηνές δικαιολογίες απόρριψη του
αιτήματος της παραχώρησης τμήματος της κεντρικής πλατείας και
συγκεκριμένα του τμήματος δίπλα από το θεατράκι έως το κτίριο του
διοικητηρίου για την διοργάνωση φιλανθρωπικού παζαριού, από την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.

            Λαμβάνοντας υπόψη

Το γεμάτο με ανακρίβειες και αναλήθειες δημοσίευμα μιας ηλεκτρονικής
εφημερίδας μία ημέρα πριν την συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής,
το οποίο άφηνε να εννοηθεί ότι δεν πρέπει να παραχωρηθεί ο χώρος στο
σύλλογο μας,

            Τις ακατανόητες ερωτήσεις του Νομικού Συμβούλου του Δήμου
Ξάνθης, όπως,  αν ο σύλλογος μας μπορεί και έχει το δικαίωμα να
διοργανώνει τέτοιου είδους εκδηλώσεις,

            Την δικαιολόγηση και όχι αιτιολόγηση της απόφασης των
μελών της επιτροπής που συνεδριάζει υπό την προεδρία του Δημάρχου,

            Επικρίνουμε όλους αυτούς που προεκλογικά κάνουν τα πάντα,
προκειμένου να πείσουν αρχικά τα μέλη της μειονότητας να συμπεριληφθούν
στο συνδυασμό τους με σκοπό να υφαρπάξουν τις ψήφους των μειονοτικών
ψηφοφόρων, ενώ μετά την εκλογή τους, αγνοούν επιδεικτικά πρώτα τους
μειονοτικούς που συμμετέχουν στο συνδυασμό τους και στη συνέχεια
ολόκληρη τη μειονότητα και αφήνουμε την αξιολόγηση αυτής της
συμπεριφοράς στην διακριτική ευχέρεια της κοινής γνώμης  της μειονότητας
και της πλειονότητας.


Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΜΔΘ