29 Οκτ 2015

Ο Γ. ΝΤΕΛΤΣΕΒ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΤΟ 1901-2!
Από το παραπάνω κείμενο που δημοσιεύτηκε σε στήλη της εφημερίδας «Εδεσσαϊκή», προκύπτει ότι η πλειοψηφία του Μακεδονικού λαού ασπαζόταν την ιδέα δημιουργίας μακεδονικού ανεξάρτητου κράτους, λίγα χρόνια πριν τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Τα περί «βουλγάρων» και «ελλήνων» κατοίκων της Μακεδονίας οφείλονταν μόνο στη κρατική προπαγάνδα της Βουλγαρίας και της Ελλάδας που ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα πρόσβλεπαν στην εδαφική επέκταση τους στη Μακεδονία.
Ενδιαφέρον στο κείμενο είναι ότι ο Γκοτσε Ντελτσεβ ήταν πολύ δημοφιλής σε όλους τους Μακεδόνες (πατριαρχικούς και εξαρχικούς), ακριβώς επειδή πρέσβευε  την ανεξαρτησία της Μακεδονίας ως κράτος, όπου ο κάθε πολίτης θα μπορούσε να αυτοπροσδιορίζεται όπως επιθυμούσε! Η Ελλάδα, όμως, και η Βουλγαρία τους ήθελαν με το ζόρι Έλληνες η Βούλγαρους. Άλλωστε, ο Χ. Τρικούπης είχε πει: ««Όταν έλθει ο μέγας πόλεμος η Μακεδονία θα γίνει Ελληνική ή Βουλγαρική κατά τον νικήσαντα. Αν τη λάβωσιν οι Βούλγαροι θα εκσλαβίσωσι τον πληθυσμόν. Αν ημείς την λάβομεν, θα τους κάνομεν όλους έλληνας μέχρι της Ανατολικής Ρωμυλίας». Κανείς δεν ρώτησε τους ίδιους τους Μακεδόνες τι ήθελαν να είναι!
Γι’ αυτό το λόγο, για τους Μακεδόνες, ο Γκοτσε Ντελτσεβ παραμένει ως σήμερα ο σημαντικότερος ήρωας του αγώνα τους για ελευθερία και ανεξαρτησία. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: