Translate

17 Ιουν 2015

H ΠΟΠΣΜ και η FUEN!


Στην κατάπτυστη επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων προς την FUEN, δεν θα απαντήσουμε λεπτομερώς αλλά μόνο με την δημοσίευση του τελικού ψηφίσματος για την Ελλάδα, που εγκρίθηκε στο τέλος του συνεδρίου, στην Κομοτηνή, τον περασμένο Μάιο.
……………………..

Η FUEN και οι εκπρόσωποι μειονοτήτων/εθνοτικων ομάδων και εθνών παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ανησυχητικό επίπεδο στην Ελλάδα των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ανήκουν σε εθνικές η εθνοτικες, θρησκευτικές η γλωσσικές μειονότητες. Γι’ αυτό το λόγο, η FUEN αποφάσισε να διεξάγει το ετήσιο Συνέδριο της φέτος στην Κομοτηνή/Gumulcine, ώστε να θέση στην προσοχή της διεθνούς κοινότητας τα προβλήματα των εθνικών μειονοτήτων στην Ελλάδα.

Η FUEN παρακολουθεί στενά την κατάσταση των εθνικών μειονοτήτων στην Ελλάδα με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν διεθνείς φορείς και μηχανισμοί παρακολούθησης και από νομικές υποθέσεις που δέχτηκαν σημαντικό ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής γνώμης σε διεθνή δικαστήρια. Η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για της Περιφερικές η Μειονοτικές Γλώσσες. Ωστόσο, έχει υπογράψει τη Σύμβαση-πλαίσιο για την προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, το 1997, αλλά δεν την έχει ακόμα επικυρώσει.

……………………………………..

Η στάση της Ελλάδας έναντι των μειονοτήτων επανεξετάζεται περιοδικά από μια σειρά εθνικών και διεθνών φορέων παρακολούθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, η Ελλάδα συχνά και κατηγορηματικά δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει ότι «μια ξεχωριστή εθνοτική ή γλωσσική μειονότητα υπάρχει στο έδαφός της με το όνομα «Μακεδονική» και υποστηρίζει ότι το καθεστώς της μειονότητας δεν μπορεί να χορηγηθεί σε άλλες ομάδες, λόγω της μη εκπλήρωσης των αντικειμενικών κριτηρίων.

Παρακολουθούμε πολυάριθμες παραβιάσεις που έχουν σημειωθεί στο πλαίσιο αυτό, όπως αποδεικνύεται από τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει βρεθεί κατά της Ελλάδας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού» και «Τουρκική Ένωση Ξάνθης», «Πολιτιστικός Σύλλογος Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης» και «Σύλλογος Νέων Μειονότητας Νομού Έβρου " (περιπτώσεις της ομάδας Μπεκίρ-Ousta). Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας ότι οι επανειλημμένες αρνήσεις να ανακαλέσει τις αποφάσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες ομάδες που σχετίζονται με την εργασία τους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της έκφρασης διαφορετικών απόψεων και της άσκησης του δικαιώματος να συνεταιρίζονται ελεύθερα.
Θεωρούμε ότι η Ελλάδα, η οποία είναι περήφανη που είναι το λίκνο της δημοκρατίας, πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα αυτών των μειονοτικών ομάδων γίνονται σεβαστά, προστατεύονται και προάγονται από ένα νομοθετικό πλαίσιο που βασίζεται σε μια ανοικτή και θεσμοθετημένη διαδικασία διαλόγου και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των αντίστοιχων μειονοτήτων που αναφέρονται παραπάνω.
Καλούμε την Ελλάδα να:
-
αποκαταστήσει την εκπαιδευτική και θρησκευτική αυτονομία της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και εφαρμοζόταν μέχρι το 1967 της στρατιωτικής χούντας,
-
να υπαναχωρήσει από τη διαμάχη για το αν υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα και να επικεντρωθεί στην ελευθερία της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι αυτής της μειονότητας και να εφαρμοστούν αυτές οι ελευθερίες, χωρίς διακρίσεις,
-
να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να τροποποιήσει τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε θέματα που σχετίζονται με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι,
-
επικυρώσει τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες και να θεσπίσει ένα πρότυπο πολιτικής για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις διεθνείς συμβάσεις.

*****
Όσον για την κυρία για την οποία γίνεται αναφορά στην επιστολή της ΠΟΠΣΜ, φυσικά και δεν εκπροσωπεί κανέναν που δεν επιθυμεί να είναι εθνικά Μακεδόνας και που δηλώνει εθνικά Έλληνας. Σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπεί Έλληνες της Μακεδονίας, γηγενείς και μη, που τον όρο Μακεδόνας/μακεδονικό το εννοούν μόνο με την γεωγραφική έννοια του και όχι ως κριτήριο εθνικού αυτοπροσδιορισμού.
Η επιμονή της ΠΟΠΣΜ να θέλει να απαγορεύει την ελεύθερη έκφραση των Μακεδόνων που θέλουν να ανήκουν οι ίδιοι σε εθνικά διαφορετική ομάδα, ως Έλληνες πολίτες, δείχνει τις ακραίες θέσεις των παραγόντων αυτής της Ομοσπονδίας.
Θα χαρούμε πολύ να σταλεί αυτή η επιστολή στη FUEN, διότι επιβεβαιώνει περίτρανα, σε όλα τα μέλη της, όλες τις καταγγελίες που έγιναν εκ μέρους της οργάνωσης μας, στη διάρκεια του συνεδρίου!

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ" ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ FUEN  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (ΠΟΠΣΜ) δηλώνει ΠΑΡΟΥΣΑ και αποκαθιστά την αλήθεια σχετικά με εισήγηση περί μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, που διατυπώθηκε στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού συνεδρίου της FUEN (ευρωπαϊκή ομοσπονδία εθνικών μειονοτήτων) που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή από 13 μέχρι 17 Μαΐου 2015.

 Ζητούμε ακρόαση για να εκθέσουμε τις απόψεις μας. Είναι καιρός να βροντοφωνάξουμε ότι ΕΜΕΙΣ είμαστε οι Μακεδόνες και δεν αισθανόμαστε μειονότητα στην ίδια μας τη χώρα!


Με τιμή
Γεώργιος Ευθ. Τάτσιος
Πρόεδρος ΠΟΠΣΜ


Δεν υπάρχουν σχόλια: