15 Αυγ 2015

НЕ БЕРИ ГАЈЛЕ...

Извадокот од написот во Нова Зора, Јуни 2015 година!
"Во истото село и панагур, на следното, вториот ден од настанот, еден од заменик-градоначалникот на Општина Лерин, по потекло од Пондос, го грабна микрофонот и пееше една македонска песна, а потоа и една Пондоска песна, со што се придонесува кон меѓусебно почитување и заемно признавање на жители на оваа област."
Големи "фаул", на весникот !!! Македонците не само не се расисти, не само тие го прифати сите култури и традиции на сите граѓани на Македонија, не само не се вознемирени од нив туку ги почитуваат и честаат, исто како сакаат луѓе кои се експонентите на овие традиции и култури.
Но, еве, весникот бара Македонците да бидат мултикултурни, да се прифати да се забавуваат со сите видови на музика и песни, ама весникот не бара од другите да го признаат истото право на домородните Македонци! Кога, конечно, Пондос, Мала Азија, Власи, Арнаути здружении , итн, официјално ги признаваат нашите општества како Македонски, а не како "тукашни", "славомакедонски", "француски", итн, и нашиот јазикот како МАКЕДОНСКО, и само тогаш овие напори нема да бидат од злото ...
Ние немаме проблем за признавање на сите наши сограѓани со било име што тие сакаат, но поголемиот дел од нашите сограѓани не признаваат за нас да имаме истото право.
Весникот, а чија партијата е тело, долго време има покажа својта анти-македонската целта : да ги убеди Македонците во Грција дека тие мора да се откажа од правото на самоопределување и да го прифати, во најдобар случај, терминот "славомакедонци"!
Стара е рецептата, Браќа, и застарена! Најдете нешто друго да ни будали, бидејќи на овој начин ние веќе имавме заблудени, порано, од Комунистите!
Имајте вашиот ум, Македонци! Нашето име е Македонци и нашиот јазик е МАКЕДОНСКИ! Нема попуст од нашата страна во однос на нашите човековите права коишто се почитувани на светот! Еден од нашите основни права е на слободен самоопределување!
"На 4-то состанок от традиционални грчки танци расфрлеше возбуда во гледачите и учесниците. Истовремено соживот на сите бои, музика, култура, културно наследство од нашата земја, во истиот град и на истото место, во Стадионот на Едеса, ја сочинуваат убава шарена сложувалка од нашата Грција. Македонија, Понт, Тракија, островите, Мала Азија и Епир, 87 клубови и 1800 танчери здружија рацете, се приклучиат цела Грција, на тревата, и понудеа спектакуларно шоу на присутните."

Грција се приклучи на целина? Ако тоа беше така, од овој убав настан не би требало да Недостигаат нашите сограѓани Турците од Западна Тракија, со презентирање на сопствените културни здружении, со своите убави носии и ора! Не би требало да недостигаат некои културни здружении од нашите сограѓани Ромите, кои имаат и тие својата традиција на музика и танци, во Грција.
И јас уште се однесувам повторно на фактот дека македонски групи танцуваат повторно без придружни на танци со нивните песни, додека спротивното се случува со повеќе, ако не на сите, здружении кои ги придружуваат танци со песни на нивната татковина.
Настанот кој навистина можеше да биде "прилична шарена сложувалката на нашата Грција", се сврте во расизам и апартхејд. Организаторите на овие настани, конечно, мора да престане да не разгледаат на Грција како својот стекнување и да почне да мислат дека Грција им припаѓа на сите нејзини граѓани, без оглед на културни, јазични и етнички идентитети!
Културното наследство на некои грчки граѓани не е во вредност од повеќе од онаа на другите, кои организаторите систематскио ги исклучуваат од такви настани. Што се одгледува во Грција не се нарекува мултикултурализмот или повеќејазичноста или национално културно наследство, но има многу лошо име: е наречен племенското! Тоа е тоа, некои грчки "раси" се повеќе "грчки" од другите!
Ваквите ставови и идеологии ја задржат Грција многу далеку од ЕУ и нашите Европски сограѓани и мора да се гледа како сериозен проблем, исто како на грчката економија, која ЕУ се обидува да ја реши.
Таа не може да биде земја членка на ЕУ и додека го поттикне племенското, којашто е најмногу деструктивна идеологија за мирен соживот меѓу сите луѓе. Може ли да надеваме дека следната година овој настан навистина ќе стане културна прослава значајни на соживот и почитување на сите грчки граѓани?

Δεν υπάρχουν σχόλια: