Translate

5 Ιουν 2009

Οι αγνοημένες Μειονότητες της Ελλάδας

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για τις αγνοημένες μειονότητες της Ελλάδας.
Διεξήχθη τη Πέμπτη 17 Απριλίου 2008 εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με θέμα "Οι αγνοημένες Μειονότητες της Ελλάδας: οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης και οι Μακεδόνες". Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "Πράσινοι - Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία". Η Φιλελεύθερη Συμμαχία συμμετείχε στην εκδήλωση διά του αντιπροέδρου της Μανώλη Μανωλεδάκη ο οποίος και κατέθεσε την παρακάτω γραπτή δήλωση με τις θέσεις του κόμματος για το θέμα.
=========
Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2008
Δήλωση του αντιπροέδρου της Φιλελεύθερης Συμμαχίας κ. Μανώλη Μανωλεδάκη σε εκδήλωση αφιερωμένη στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται εθνικά ως Τούρκοι ή Μακεδόνες.
Η Φιλελεύθερη Συμμαχία συμμετέχει στη σημερινή εκδήλωση που διεξάγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οποία είναι αφιερωμένη στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται εθνικά είτε ως Τούρκοι ή ως Μακεδόνες. Η παρουσία της Φιλελεύθερης Συμμαχίας στη σημερινή εκδήλωση οφείλεται στο ότι θεωρούμε το δικαίωμα του εθνικού αυτοπροσδιορισμού ως θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα το οποίο, ως τέτοιο, θα ήταν αδιανόητο να μην αναγνωρίζεται από ένα φιλελεύθερο κόμμα όπως το δικό μας. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία σέβεται την επιλογή Ελλήνων πολιτών να αυτοπροσδιορίζονται εθνικά ως Τούρκοι ή Μακεδόνες και νομιμοποιείται, έτσι, να απαιτεί τον σεβασμό του ίδιου δικαιώματος πολιτών γειτονικών χωρών που αυτοπροσδιορίζονται εθνικά ως Έλληνες, όπως για παράδειγμα στην Αλβανία.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι μόνο με την αναγνώριση του δικαιώματος εθνικού αυτοπροσδιορισμού κάθε πολίτη οι μειονότητες που υπάρχουν σε κάθε χώρα των Βαλκανίων θα μετατραπούν σε γέφυρες διακρατικής συνεργασίας και αλληλοκατανόησης ακυρώνοντας, έτσι, τις προσπάθειες εθνικιστών και μυστικών υπηρεσιών που επιδιώκουν να τις χειραγωγήσουν με απώτερο στόχο την αλλαγή των συνόρων. Αντίθετα, η μη αναγνώριση του δικαιώματος αυτού, ειδικά στα Βαλκάνια που αποτελούν μωσαϊκό εθνοτήτων, μας γυρίζει με βεβαιότητα πίσω στους Βαλκανικούς πολέμους, τις ανταλλαγές πληθυσμών και τις εθνοκαθάρσεις. Δυστυχώς είναι πολλοί στην Ελλάδα, αλλά και στις γειτονικές χώρες, που νοσταλγούν την περίοδο αυτή και δηλώνουν έτοιμοι να… ζωστούν τα άρματα. Η παρουσία της Φιλελεύθερης Συμμαχίας στη σημερινή εκδήλωση υπαγορεύεται και από τον σεβασμό στο γράμμα και το πνεύμα των διεθνών συνθηκών που έχει υπογράψει η Ελλάδα σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί η Ελλάδα, αν και έχει υπογράψει την Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 22/9/97, αρνείται εντούτοις την εφαρμογή της. Υπενθυμίζουμε θεμελιώδεις διατάξεις της όπως:
· Tο άρθρο 7 της εν λόγω Σύμβασης που προβλέπει ότι "Τα συμβαλλόμενα μέρη θα μεριμνήσουν ώστε να διασφαλίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική μειονότητα, τα δικαιώματα της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρισμού, την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας" και
· το άρθρο 8 που προβλέπει ότι "Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να αναγνωρίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική μειονότητα το δικαίωμα να εκδηλώνει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις του, καθώς επίσης και το δικαίωμα να ιδρύει θρησκευτικούς φορείς, οργανώσεις και ενώσεις." Το επιχείρημα του Ελληνικού κράτους περί σύγκρουσης των διατάξεων της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης με αυτές της συνθήκης της Λοζάννης δεν απαντά στο ερώτημα γιατί το Ελληνικό κράτος υπέγραψε μια Σύμβαση που δεν σκόπευε να εφαρμόσει. Ανεξάρτητα από την (μη) απάντηση στο ερώτημα αυτό, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις μειονότητες είναι σε ισχύ, και ως ποιο πρόσφατη, ακυρώνει την ισχύ όσων προβλέψεων παλαιότερων συνθηκών συγκρούονται με αυτήν.
Για τον λόγο αυτό δεν αποτέλεσε έκπληξη η πρόσφατη διπλή καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων λόγω του ότι το Ελληνικό κράτος συνεχίζει να αρνείται το δικαίωμα πολιτών του να αυτοχαρακτηρίζονται ως Τούρκοι ή Μακεδόνες και να ιδρύουν σωματεία που να περιέχουν στην επωνυμία τους αυτούς τους εθνικούς προσδιορισμούς. Υπενθυμίζουμε ότι στο σκεπτικό των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφέρεται πως «ακόμη και αν θεωρηθεί ότι πραγματικός σκοπός των παραπάνω ενώσεων ήταν να προωθήσουν την ιδέα της ύπαρξης μιας εθνικής μειονότητας στην Ελλάδα, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί απειλή για μια δημοκρατική κοινωνία». Επίσης αναφέρεται ότι «η ύπαρξη μειονοτήτων με διαφορετική κουλτούρα σε μια χώρα είναι ιστορικό γεγονός το οποίο μια δημοκρατική κοινωνία οφείλει να ανέχεται, ακόμη και να προστατεύει και να υποστηρίζει σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου». Αξίζει να αναφερθεί ότι η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα, και από τον Έλληνα δικαστή κ. Παραρά που είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής της Ελληνικής Βουλής. Παρόλα αυτά τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη σημασία της απόφασης αυτής.
Η απουσία από τη σημερινή εκδήλωση εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του Συνασπισμού και του ΛΑΟΣ αποδεικνύει ότι αρνούνται να ευθυγραμμιστούν με τις επιταγές του διεθνούς δικαίου και να ανταποκριθούν στην ανάγκη να τεθεί ένα τέλος στη συνεχιζόμενη σύγκρουση του Ελληνικού κράτους με πολίτες του. Αρνούνται επίσης και να αντιπροτείνουν τι να αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο που δείχνουν να περιφρονούν. Έχουν λοιπόν βαρύτατες ευθύνες, ιδίως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ των οποίων οι κυβερνήσεις διέσυραν και συνεχίζουν να διασύρουν τη χώρα όχι μόνο με παραβιάσεις των διεθνών συνθηκών που προστατεύουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, αλλά και με αναρίθμητες παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δημόσια έργα, τον "βασικό μέτοχο", το περιβάλλον και την Ολυμπιακή, εισπράττοντας σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων από τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Με όλα αυτά, και πολλά άλλα, ο "ευρωπαϊσμός" της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αποδεικνύεται κάλπικος, ο "προοδευτισμός" του ΚΚΕ και του Συνασπισμού αποδεικνύεται οπισθοδρομισμός, ενώ ο λαϊκισμός του ΛΑΟΣ αποδεικνύεται επικίνδυνος εθνικισμός.
Στον αντίποδα όλων αυτών, η Φιλελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει, μόνη, ότι μόνο η εμπέδωση κράτους δικαίου και η ισονομία των πολιτών κάθε χώρας, ο σεβασμός των συνόρων και η καλή γειτονία, η ελεύθερη άσκηση του δικαιώματος εθνικού αυτοπροσδιορισμού και η απόρριψη κάθε αλυτρωτισμού, αποτελούν το πλαίσιο που εγγυάται την ειρήνη σε πολύπαθες περιοχές όπως τα Βαλκάνια. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων αυτοπροσδιορισμού ατόμων και ομάδων δεν πρέπει να είναι επιλεκτική και να ισχύει κατά περίπτωση αλλά πρέπει να είναι ενιαία, καθολική και θεσμική στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κράτους δικαίου.
Είναι όμως εξίσου σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τα δικαιώματα συνεπάγονται και υποχρεώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε και τους Έλληνες συμπολίτες μας που αυτοπροσδιορίζονται εθνικά ως Τούρκοι ή Μακεδόνες να αποδείξουν στη πράξη ότι, ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος τους να αυτοπροσδιορίζονται εθνικά όπως επιθυμούν, διαθέτουν και την ωριμότητα και ικανότητα να αποτελούν υποδειγματικούς Έλληνες πολίτες.

16 σχόλια:

Γιώργος Βέντσης-Σόλουν είπε...

ΟΙ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ .
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ .
ΕΙΝΑΙ ΑΦΌΣΙΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΔΙΩΞΕΙΣ,ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ.
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ!!!
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΨΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ

Κρστε είπε...

Φίλε και Ομοεθνή ΜΑΚΕΔΟΝΑ
Αν δεν θέλεις να συνεχίσεις να είσαι "αόρατος" όπως ισχυρίζονται και διαλαλούν δημόσια οι εξουσιαστές σου ,έχεις ΜΙΑ μόνο επιλογή : Ψήφο στο Ουράνιο Τόξο!
Αν δεν επιθυμείς να συνεχίζουν να σου ποδοπατούν την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ σου τότε : Ψήφισε Ουράνιο Τόξο!!!
Κάθε άλλη επιλογή είναι μία ΧΑΜΕΝΗ ψήφος!!!

Ανώνυμος είπε...

Καλά όλα αυτά αλλά τον Απικιάν γιατί τον έβαλαν υποψήφιο ευρωβουλευτή τότε (άσε που τα σκάτωσε και ο Άρειος Πάγος δεν τον ενέκρινε). Ρε Vinozhito και ξερό ψωμί!

Ανώνυμος είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=Umyfu5caW_M&NR=1

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ!!!
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ!!!

Ανώνυμος είπε...

αιντε ψευδομακεδονες καρικατουρες, στις ευρωεκλογες πηρατε τα @@ μας.

μεχρι και ο ΚΑΤΜΑΝ μαζεψε περισσοτερους ψηφους.. LOL!

Ανώνυμος είπε...

τι έγινε ρε σκοπιανοπράχτορες;

γιατί έχετε κάμψη στους ψήφους σε σύγκριση με το 2004; Μήπως γιατί οι υπέργηροι ψηφοφόροι σας παίρnουν το δρομο για τον αγιο Πέτρο σιγά σιγά; Η Μήπως γιατί κάποιοι δε πιστεύουν στις μπούρδες σας;

belo more είπε...

Ανωνυμε 10:12, ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΟΤ!!!! Οι περισσοτεροι εθνικα Μακεδονες ΔΕΝ ψηφιζουν ΟΤ, δεν το καταλαβες ακομα;

Ανώνυμος είπε...

και που ξερεις εσυ τι ξηφιζουνε οι λιγοι ψευδομακεδονες; Κατ αρχην οι περισσοτεροι σλαβοφωνοι θεωρουν κατι τυπους σαν εσενα, τον Τσαρκνια και τους ουρανιοτοξιτες ως (ας το πουμε ευγενικα)γραφικους.

Και τι πηρε η 'φιλελευθερη' (και καλα..) συμμαχια;

Περισσοτερους απο 6-7000 ξηφους δεν προκειτε ποτε να παρετε, υπο οποιο ονομα η κομμα..

Αν δεν μπορειτε εσεις οι ψευδομακεδονες να παρετε ψηφους επι της χειροτερης κρισης του Ελληνικου κρατους τα τελευταια 50 χρονια, ε ειστε τοτε για τα μπαζα..


Δεν πειθετε κανεναν, παρα μονο αναρχονεοταξιτες.
Οσο το παρετε χαμπαρι νωρις, τοσο το καλυτερο

Ανώνυμος είπε...

Ούτε ΦΙΣ ψήφισαν όμως. Όντως οι άνθρωποι με παρόμοιο πολιτιστικό υπόβαθρο με εσάς είναι περισσότεροι από τους ψήφους του ΟΤ στα high του. Εδώ και ο Παπαθεμελής μετράει σε ένα τέτοιο νούμερο. Αλλά το θέμα είναι αν η εμμονή σας στο να αυτοκαθοριστείτε όχι απλώς ως διαφορετικοί πολιτιστικά (εθνοτικά - ethnicaly) στα πλαίσια της Ρωμιοσύνης (όπως οι Αρβανίτες και οι Βλάχοι) αλλά διαφορετικοί εθνικά (nationally) και παρέα με τους "από μέσα" έχει απήχηση. Είτε το κάνετε μέσω ΟΤ είτε το κάνετε μέσω ΦΙΣ. Οι ίδιοι σας οι συγγενείς που δεν αρνούνται πως είναι "άλλη ράτσα" αλλά δε νιώθουν ομοεθνείς του Μιλοσόσκι θα σας έβλεπαν αλλιώς αν δεν θέτατε τα θέματα σε επίπεδο εθνικής αντιπαράθεσης, κατοχής και όλων των συμπαραμαρτούμενων. Και ανάμεσα στους υπόλοιπους Έλληνες που νιώθουν ανασφάλεια (δικαίως ή αδίκως είναι άλλη φάση) και εξοργίζονται με κάτι Grci Katili τραγουδάκια που βλέπουν, τα αιτήματα σας θα φάνταζαν διαφορετικά όταν αποσυνδέονταν από το εθνικό. Δε πιστεύω να χρειαζόσαστε καν δικά σας κόμματα για να τα δείτε. Αλλά πλέον είναι αργά για τους υπάρχοντες μπροστάρηδες να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους καθώς scripta manent και κανένας δε θα τους πιστέψει.

Ανώνυμος είπε...

συγνώμη τι θα πει grci katili

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 9:27, ποιος σου είπε ότι οι εθνικά Μακεδόνες ψήφισαν; Η αποχή δεν παίζει, εδώ; Εγώ προσωπικά γνωρίζω πολλές περιπτώσεις Μακεδόνων που δεν ψηφίζουν ΟΤ αλλά δεν τους έπεισαν ούτε οι Οικολόγοι ούτε η ΦΣ για τις πολιτικές προθέσεις τους απέναντι στους Μακεδόνες και δεν πήγαν στις κάλπες.
Αν νομίζεις ότι οι Μακεδόνες δεν υπάρχουν γιατί δεν ψηφίσαν, τότε οι Αλβανοί στην Δ. της Μακεδονίας που απέχουν από τις εκλογές στην χωρά τους όταν δεν έχουν δικό τους υποψήφιο, πρέπει να είναι ανύπαρκτοι εκεί!

Ανώνυμος είπε...

Φιλε η Belomore (η αλλιως Βοντενκα;) και οι λοιποι εδω, δεν εχουν σκοπο να αναδειξουν απλα την διαφορετικοτητα τους. Ο σκοπος τους ειναι να ταυτιστουν με τους Σκοπιανους και να προωθησουν την 'εθνικη Μακεδονικοτητα' με ηπιο και πλαγιο τροπο απο οτι το ουρανιο τοξο.
Ηδη βγαινουν σιγα σιγα μπροστα..

Μαλιστα οι εδω, καλους μεσω των σκοπιανων προπαγανδιστικων σαιτ τυπου maknews να πεισουν την διασπορα τους να παψουν να ριχνουν χρημα στο ΟΤ και να χρηματοδοτησουν εναλλακτικα σχηματα (τα οποια θα εμφανιστουν συντομα). Βεβαιο ειναι (περα απο την προπαγανδιστικη τους αποσυνθεση) οτι στο τελος θα γινουν μαλλια κουβαρια μεταξυ τους.

Ανώνυμος είπε...

Grtsi katili = Ελληνες εγκληματίες

belo more είπε...

Εσύ, ανώνυμε 2:40, τι ζόρι τραβάς; σε εσένα ζήτησαν χρήματα η εσύ πληρώνεις;

Ανώνυμος είπε...

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΕΣ
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ. ΜΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΒΓΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ. ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ. ΕΙΣΤΕ ΤΟ 4% ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΤΙ ;;; ΣΑΣ ΒΑΡΕΘΗΚΑΜΕ. ΟΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΑ ΚΟΙΤΑΞΕ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ. ΑΝ Η ΦΛΒΡΙΝΑ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΘΑ ΠΕΡΝΑΤΕ 100 ΨΗΦΟΥΣ.

Ανώνυμος είπε...

VNIMAVAJTE MAKEDONCI
Υπαρχουν και κατι καραγκιοζιδες φασιστες που εμφανιζονται οχι μονο εδω αλλα και σε αλλα μακεδονικα μπλογκ. Το παιζουν ντοπιοι και συνηθως υπογραφουν με το μακεδονικο ονομα του χωριου. Ριχνουν δηθεν διλληματα του στυλ τι ψαχνετε δικαιωματα ολα ειναι χαμενα εγω εχω παιδια, γαμπρους κτλ. Ε εθνικοχιτλερικα βλακομουτρα κανετε μπαμ ξαναγυριστε στους υπονομους σας και στα σκατα.
Ενα θα πρεπει να καταλαβετε οτι μπορει να διαφωνουμε οι μακεδονες μεταξυ μας σε πολλα αλλα σιγα σιγα τον βρισκουμε τον δρομο μας.
Αλλωστε δεν ειναι τυχαιο οτι το βραδυ των εκλογων oi μακεδονες που δεν ψηφισανε vinozito για τους οποιους λογους το ΠΡΩΤΟ που ρωταγανε ηταν οχι ποσο πηρε το πασοκ η η νδ ΑΛΛΑ ΠΟΣΟ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ.