Translate

28 Ιουν 2010

Νεοελληνική Γλώσσα

Peter Mackridge, καθηγητής ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Καθημερινή, Κυριακή 3 Οκτωβρίου 1999 (7 ημέρες)

ΑΠΌ το 1821 μέχρι σήμερα η Ελληνική γλώσσα -στις διάφορες προφορικές και γραπτές εκδοχές της- έχει υποστεί μεγαλύτερες μεταβολές από οποιαδήποτε εθνική γλώσσα της δυτικής Ευρώπης στο ίδιο διάστημα.

Στην αρχή της περιόδου επικρατούσαν, στον προφορικό λόγο, οι ποικίλες διάλεκτοι, στις επιμέρους περιοχές του ελληνόφωνου κόσμου, από την Κέρκυρα στον Πόντο και από τη Μακεδονία στη Μάνη, την Κρήτη και την Κύπρο. Στο γραπτό λόγο κυριαρχούσαν διάφορες γλωσσικές ποικιλίες, που αποτελούνταν από μίγματα αρχαίων και νεότερων στοιχείων, από την αρχαϊστική χρήση των «Σοφολογιοτάτων» μέχρι την αλληλογραφία των εμπόρων. Αρκετά χρόνια, όμως, πριν από το 1821 θα πρέπει να διαμορφώθηκε μια κάπως κοινή προφορική γλώσσα που τη χρησιμοποιούσαν ιδίως οι έμποροι, όσοι ταξίδευαν από μια ελληνική περιοχή σε άλλη και όσοι εγκαταστάθηκαν, μαζί με ομογενείς από διάφορα μέρη, στα εμπορικά κέντρα της Ευρώπης. Αυτή η κοινή, υπερδιαλεκτική, προφορική γλώσσα των ταξιδεμένων και κάπως μορφωμένων Ελλήνων της εποχής εκείνης πιθανόν να αποτέλεσε τη βάση για την εξέλιξη της σημερινής κοινής προφορικής γλώσσας. Τεκμήρια γι' αυτή την κοινή προφορική γλώσσα βρίσκουμε ιδίως σε διάφορες κωμωδίες(πρωτότυπες και μεταφρασμένες) που γράφτηκαν στις τελευταίες δεκαετίες της Τουρκοκρατίας και όπου οι ζωντανοί διάλογοι επιχείρησαν να καταγράψουν τη γλωσσική πραγματικότητα της εποχής.

Η ιστορία της προφορικής κοινής Ελληνικής έχει ελάχιστα μελετηθεί, για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, τα γραπτά κείμενα που διαθέτουμε δεν μπορεί να είναι τελείως αξιόπιστα. Δεύτερον, δημιουργήθηκε σύγχυση από την επιμονή των διαφόρων παρατάξεων του γλωσσικού ζητήματος να χωρίζουν τα γλωσσικά φαινόμενα σε «σωστά» και «λάθος» αντί να μελετούν τη γλωσσική πραγματικότητα. Ο Κοραής, λόγου χάρη, δεν θέλησε να καταγράψει, στα χρησιμότατα γλωσσάρια που συνέταξε, τις δημώδεις λέξεις με την πραγματική τους μορφή, αλλά επέμενε να τις «διορθώνει» κατά τα αρχαία πρότυπα, ενώ, μισό αιώνα αργότερα και με ανάλογο τρόπο, ο Ψυχάρης στα δημοσιεύματά του «διόρθωνε» τις λόγιες λέξεις σύμφωνα με τους δήθεν δημοτικούς κανόνες.

Οι όροι «καθαρεύουσα» και «δημοτική» είναι αρκετά παλαιοί. η λέξη «καθαρεύουσα» μαρτυρείται στο Κυριακοδρόμιον του Νικηφόρου Θεοτόκη, γραμμένο το 1796, ενώ η λέξη «δημοτική» χρησιμοποιείται από τον Παναγιώτη Κοδρικά το 1818. Οι δυο όροι, όμως, δεν μπήκαν σε γενική χρήση παρά μόνο με τη δημοσίευση του βιβλίου του Ψυχάρη Το ταξίδι μου το 1888. Μολαταύτα, η γλωσσική εκδοχή του Κοραή –συμβιβασμός μεταξύ Αρχαίας και Νέας Ελληνικής– επικράτησε ως εκφραστικό όργανο του ελληνικού κράτους σε πείσμα των λίγων οπαδών της γραπτής χρήσης της προφορικής γλώσσας. Όσο περνούσαν οι δεκαετίες του 190υ αιώνα, η γραπτή γλώσσα εμβολιαζόταν με όλο και περισσότερα αρχαία στοιχεία, εις βάρος των νεότερων, ούτως ώστε, μέχρι την έκδοση του Ταξιδιού (1888), η γλώσσα του δημόσιου λόγου να έχει φτάσει στο αποκορύφωμα του αρχαϊσμού. (Μνημονεύουμε εδώ την αστεία περίπτωση του Κλέωνος Ραγκαβή, ο οποίος υπερηφανευόταν, το 1884, ότι έγραψε ένα «δραματικό ποίημα» τετρακοσίων σελίδων, χωρίς να χρησιμοποιήσει ούτε ένα να, θα ή δεν.)

Στην πραγματικότητα η καθαρεύουσα (όπως άρχιζε τότε να γίνεται γνωστή) ήταν ένα γλωσσικό υβρίδιο, ένα ακατάστατο και αναρχικό συνονθύλευμα από γλωσσικά στοιχεία παρμένα τυχαία και κατά το δοκούν από διάφορα στάδια της ιστορίας της Ελληνικής γλώσσας. Η αναλογία των αρχαίων και νεότερων στοιχείων εξαρτιόταν από το βαθμό της αρχαιομάθειας και της καλαισθησίας του εκάστοτε γράφοντος.

Αντιδρώντας σε αυτήν τη γλωσσική αναρχία, ο Ψυχάρης, στο Ταξίδι και στα μεταγενέστερα έργα του προσπάθησε να δημιουργήσει μια γραπτή γλώσσα βασισμένη στο λεξιλόγιο και τους γραμματικούς κανόνες της προφορικής, ιδωμένης βέβαια στην ιστορική της εξέλιξη. Αυτή η αντίδραση οδήγησε τον Ψυχάρη στη διατύπωση υπερβολικά αυστηρών γλωσσικών κανόνων που αγνοούσαν την πραγματική επίδραση της γραπτής γλώσσας στην προφορική. Όπως η καθαρεύουσα είχε επιχειρήσει να αποκλείσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία της προφορικής γλώσσας, έτσι και η δογματική δημοτική του Ψυχάρη απέρριπτε κάθε στοιχείο που ερχόταν σε σύγκρουση προς τους γλωσσικούς νόμους που θέσπισε ο ίδιος με βάση την ιστορία της δημώδους γλώσσας, έστω και αν το στοιχείο αυτό είχε πολιτογραφηθεί στην προφορική γλώσσα της εποχής του. Από τότε η εξέλιξη των απόψεων των αντιπάλων της καθαρεύουσας σημαδεύεται από την όλο και μεγαλύτερη προθυμία τους να αποδεχτούν στοιχεία που ενσωματώθηκαν στην καθημερινή προφορική χρήση.
Η χρήση της κοινής προφορικής Ελληνικής (σε αντιδιαστολή προς τις διαλέκτους) άρχισε να επεκτείνετε ραγδαία με την αναγόρευση της Αθήνας σε πρωτεύουσα του ελεύθερου κράτους και τη συνακόλουθη συρροή Ελλήνων στο «ιοστεφές άστυ» από διάφορα μέρη, αλλά ιδίως από την Πελοπόννησο. Η Αθήνα έγινε έτσι η πρώτη μεγάλη χοάνη όπου οι διαλεκτικές διαφορές ισοπεδώθηκαν· η δεύτερη ήταν η Θεσσαλονίκη, μετά την εγκατάσταση των προσφύγων του 1922. Εδώ οι Έλληνες που μιλούσαν ποικίλες διαλέκτους και είχαν ξεριζωθεί από τις μακρινές πατρίδες τους εγκαταστάθηκαν σε έναν περιορισμένο χώρο και αναγκάστηκαν να κάνουν σημαντικές υποχωρήσεις προς τη γλώσσα των παλιών και καινούργιων συμπολιτών τους. Άλλοι παράγοντες συγκερασμού των διαλεκτικών στοιχείων υπήρξαν η υποχρεωτική εκπαίδευση, η στρατιωτική θητεία και, στα νεότερα χρόνια, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η Νεοελληνική Γραμματική (της δημοτικής) (1941) του Τριανταφυλλίδη, επιτομή της οποίας χρησιμοποιείται επίσημα στα ελληνικά σχολεία, τουλάχιστον από το 1976. Η γραμματική του Τριανταφυλλίδη αποσκοπούσε περισσότερο στην παρουσίαση των κανόνων μιας γραπτής εκδοχής της δημοτικής, και λιγότερο στην περιγραφή της προφορικής γλώσσας· υιοθέτησε μια αρκετά διαλλακτική στάση απέναντι στους λόγιους τύπους, σε αντίθεση με τους προηγούμενους δημοτικιστές, όπως ο Ψυχάρης, που κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να τους αποκλείσουν από τα έργα τους. (Είναι αξιοπερίεργο ότι δεν συντάχθηκε ποτέ «επίσημη» ή «κρατική» γραμματική της καθαρεύουσας, δηλαδή της επίσημης -έως το 1976- γλώσσας του ελληνικού κράτους.)

Έτσι, σήμερα οι τοπικές διαφορές στην προφορική Ελληνική γλώσσα, σε ολόκληρο τον ελληνόφωνο χώρο (με εξαίρεση την Κύπρο), τείνουν να περιοριστούν.

Αν επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε τις σημαντικότερες μεταβολές που έχουν επέλθει στην κοινή προφορική γλώσσα από το 1821 μέχρι σήμερα, θα μπορούσαμε να μνημονεύσουμε ενδεικτικά ορισμένα φαινόμενα που αφορούν κυρίως το λεξιλόγιο και τη μορφολογία.

Είναι φανερό ότι το λεξιλόγιο της κοινής προφορικής γλώσσας έχει υποστεί ριζικές αλλαγές. Οι λόγιοι του19ου αι. (καθηγητές πανεπιστημίου, δημοσιογράφοι κ.ά.) δύο κυρίως πράγματα κατόρθωσαν στην περιοχή του λεξιλογίου. Πρώτον, έφτιαξαν ελληνικά ονόματα για χιλιάδες έννοιες που ήταν ελάχιστα ή καθόλου γνωστές μέχρι τότε στον ελληνικό χώρο. Δεύτερον, επέβαλαν ελληνικές λέξεις στη θέση πολλών λέξεων που η προφορική γλώσσα είχε δανειστεί από ξένες γλώσσες. Για τις έννοιες που δεν υπήρχε αντίστοιχο όνομα, οι λόγιοι είτε χρησιμοποιούσαν αρχαίες λέξεις που είχαν άλλη σημασία στην αρχαιότητα είτε κατασκεύασαν εντελώς καινούργιες λέξεις με αρχαίες ρίζες. Μ’ αυτό τον τρόπο εμπλούτισαν την ελληνική γλώσσα. Παραδείγματα αρχαίων λέξεων που ξαναζωντάνεψαν με καινούργια σημασία είναι: αλληλογραφία, θερμοκρασία, υπάλληλος, βιομήχανος και ταχυδρόμος (για την τελευταία αυτή έννοια ο Μακρυγιάννης χρησιμοποιεί την τουρκικής προέλευσης λέξη μετζίλι, ενώ άλλοι χρησιμοποιούσαν τη, δανεισμένη από τα ιταλικά, πόστα). Από τις χιλιάδες καινούργιες λέξεις που κατασκευάστηκαν αναφέρουμε ενδεικτικά μόνο τις εξής: πολιτισμός (δημιούργημα του Κοραή), ζαχαροπλαστείο, πανεπιστήμιο, δημοσιογράφος, πρωτοβουλία, ποδήλατο, πολυβόλο, θερμοσίφωνο και λεωφορείο. Επίσης οι Έλληνες υιοθέτησαν πολλούς νεολογισμούς (είτε αρχαίες λέξεις με νέα σημασία), που είχαν κατασκευάσει ξένοι λόγιοι με ελληνικές ρίζες, όπως αεροπλάνο, τηλέφωνο, ανέκδοτο και νεκρολογία.

Επίσης κατασκευάστηκαν, διά μέσου της ολικής ή μερικής μετάφρασης του αντίστοιχου ξένου όρου, καινούργιες ελληνικές λέξεις, όπως αυτοκίνητο, σιδηρόδρομος, αλεξικέραυνος, βραχυκύκλωμα, γραφειο­κρατία, ουρανοξύστης και διεθνής· αυτή η διαδικασία έχει συνεχιστεί και στον 20ό αι., με λέξεις όπως διαστημόπλοιο. Τα «μεταφραστικά δάνεια» όμως δεν περιορίστηκαν σε μεμονωμένες λέξεις· πάμπολλα είναι τα «φραστικά δάνεια», όπου δηλαδή μια φράση με μεταφορική σημασία μεταφράζεται κατά λέξη από μια ξένη γλώσσα (λόγος υπάρξεως, σε τελευταία ανάλυση, σε καθημερινή βάση κ.λπ.). Σήμερα, καινούρια φραστικά δάνεια εμφανίζονται κάθε μέρα σχεδόν στις ελληνικές εφημερίδες.

Οι λόγιοι του 19ου αι φιλοτιμήθηκαν να εξαλείψουν τις πολυπληθείς λέξεις τουρκικής προελεύσεως που χρησιμοποιούνταν στην κοινή γλώσσα και θεωρούνταν κηλίδες που αμαύρωναν τη γλώσσα του ελεύθερου ελληνικού έθνους. Έτσι, πολλές λέξεις τουρκικής προελεύσεως που χρησιμοποιεί ο Μακρυγιάννης έχουν αντικατασταθεί από λέξεις που είτε προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά είτε κατασκευάστηκαν με αρχαιοελληνικές ρίζες, π.χ. ασκέρι (στρατός), ζαϊρέδες (προμήθειες), κιοτής (δειλός), ορδί (στρατόπεδο), οντάς (δωμάτιο), τσασίτης(κατάσκοπος), χαζίρι (έτοιμο), χαΐνης (προδότης) και χάψη (φυλακή). Είναι ενδεικτικό της επιτυχίας των λογίων, ότι όλες αυτές οι λέξεις (μέσα σε παρενθέσεις), οι οποίες είτε δεν υπήρχαν καθόλου είτε ήταν τελείως άγνωστες στη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων του 1821, έχουν καθιερωθεί προ πολλού.

Οι λόγιοι κατόρθωσαν επίσης να αντικαταστήσουν λέξεις που προέρχονταν από τις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες με αναστημένες ή εντελώς καινούργιες ελληνικές λέξεις: έτσι το κουμέρκι ξαναβαφτίστηκε τελωνείο, ο μινίστρος έγινε υπουργός, το κοντραμπάντο εξευγενίστηκε σε λαθρεμπόριο· ακόμη και η φαμίλια (ή φαμελιά) εξελληνίστηκε σε οικογένεια. Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, οι λόγιοι απέτυχαν να επιβάλουν τους νεολογισμούς τους, όπως το περισκελίς και το λαιμοδέτης, οι οποίοι δεν ευδοκίμησαν στην προφορική γλώσσα και δεν κατόρθωσαν να εκτοπίσουν το παντελόνι και το γραβάτα.

Ο τύπος της γενικής του ενικού σε -τος από ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα (του πράγματος αντί του απαρχαιωμένου πια προφορικού τύπου του πραμάτου) αποτελεί ένα από τα στοιχεία που επανεισήχθησαν στην προφορική γλώσσα είτε από την αρχαία είτε από την καθαρεύουσα. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί και η κλίση των θηλυκών ουσιαστικών, όπως η κυβέρνηση. Παλαιότερα η προφορική γλώσσα ήξερε μόνο τύπους όπως η/τη βάφτιση, της βάφτισης, οι/τις βάφτισες. Σήμερα, όμως, κανείς δεν παραξενεύεται από την κλίση η/την κυβέρνηση, της κυβέρνησης, οι/τις κυβερνήσεις, των κυβερνήσεων, όπου οι τύποι του ενικού προέρχονται από την προφορική παράδοση, ενώ οι τύποι του πληθυντικού μπήκαν στην προφορική γλώσσα σχετικά πρόσφατα από την καθαρεύουσα· αυτή η κλίση, λοιπόν, αποτελεί παράδειγμα υβριδίου που πολιτογραφήθηκε επιτυχώς στην προφορική γλώσσα· χρειάστηκε όμως καιρός για να γίνει γενικά αποδεκτή.

Τη συνύπαρξη στοιχείων από την παλαιά προφορική γλώσσα και από τη γραπτή λόγια παράδοση τη συναντούμε και στη λεγόμενη «διφυία» του φωνολογικού συστήματος της σημερινής κοινής γλώσσας. Ενώ τα συμφωνικά συμπλέγματα χτ και φτ δεν εμφανίζονταν στην αρχαία και στην καθαρεύουσα, τα δε συμπλέγματα κτ, χθ, φθ και σχ αποκλείονταν από την ακραία δημοτική του Ψυχάρη και των οπαδών του, σήμερα μιλάμε για το δίχτυ των ψαράδων και το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας. Και τα δύο ουσιαστικά (δίχτυ και δίκτυο) προέρχονται από την ίδια αρχαία λέξη, αλλά το πρώτο κληροδοτήθηκε στη Νέα Ελληνική με τελείως φυσικό τρόπο, μέσα από την προφορική παράδοση, ενώ το δεύτερο εισήχθη στην προφορική γλώσσα από τη λόγια γραπτή παράδοση. Την ίδια φωνολογική και μορφολογική διφυία παρατηρούμε και στα ζεύγη καταφέρνω – κατάφερα, μεταφέρω – μετέφερα (το δεύτερο με εσωτερική αύξηση, το πρώτο αναύξητο)· τέτοια ζεύγη πιθανόν να συνυπήρχαν ήδη το 1800 στην κοινή προφορική γλώσσα, αλλά η καθαρεύουσα και η δημοτική του 190υ αι. επιχείρησαν να εξαλείψουν είτε το πρώτο είτε το δεύτερο από τα δύο αυτά ρήματα. Αλλά στοιχεία που μαρτυρούν την επίδραση της γραπτής γλώσσας αποτελούν η μετοχή του ενεστώτα (η απαιτούμενη ακρίβεια) και ο αναδιπλασιασμός σε ορισμένους τύπους της μετοχής του παρακειμένου (πεπεισμένος), που χρησιμοποιούνται σήμερα στην κοινή γλώσσα έπειτα από 1.500 χρόνων απουσία από τον προφορικό λόγο.

Τύποι του ρήματος που επικρατούν πλέον στην Αθήνα, όπως το μίλαγα (αντί μιλούσα) και καθόντουσαν (αντί κάθονταν κ.ά.), σπάνια εμφανίζονται σε κείμενα πριν από τον20ό αι., και ακόμα και σήμερα δεν έχουν γίνει γενικά αποδεκτοί σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Όσο για τον παρακείμενο, οι τύποι έχω με απαρέμφατο (έχω έρθει) εισήλθαν και αυτοί αρκετά όψιμα στην κοινή προφορική γλώσσα. Μολονότι αυτός ο σχηματισμός του παρακειμένου υπήρχε στην Πελοπόννησο ήδη τον14ο αι., τον συναντάμε πολύ σπάνια σε κείμενα του 19ου αι. (δεν εμφανίζεται ούτε μια φορά, λόγου χάρη, στα γραπτά του Μακρυγιάννη).

Ακόμα και σήμερα δεν χρησιμοποιείται σε πολλές διαλέκτους, όπως π.χ. στην Ποντιακή, στην Κρητική και στην Κυπριακή, στο βαθμό, βέβαια, που αυτές οι διάλεκτοι παραμένουν ανεπηρέαστες από την αθηναϊκή γλώσσα.
http://users.dra.sch.gr/symfo/sholio/ekthesi/e/a01.mackridge-n.e.glosa.htm

32 σχόλια:

belo more είπε...

"Παράδειγμα, κλασικό στη γλωσσολογία, είναι η λέξη σπιτονοικοκύρης. Ρωτήστε πρώτα όλους αυτούς που σας ρωτούν αν «ομιλείτε ελληνικά», αν κανείς τους λέει αλλιώς αυτόν που μας νοικιάζει το σπίτι του: λέμε «έδωσα το νοίκι στον σπιτονοικοκύρη μου», «η σπιτονοικοκυρά μου στην Πάτμο» κτλ. Ή, σύμφωνα με τα κάλαντα: «ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει». Όμως ο νοικοκύρης, σκέτα, είναι ο κύρης του οίκου, δηλαδή του σπιτιού. Μπα, ωραία συνέχεια της γλώσσας, να μην αναγνωρίζουμε, ολόκληρος λαός, την έννοια της λέξης οίκος!"

Ανώνυμος είπε...

Η Γλωσσα ειναι ενας ζωντανος οργανισμος.
Και ειδικα μια γλωσσα σαν την Ελληνικη που συνεχιζει να ομιλειτε μερικες χιλιαδες χρονια.
Παντα ο προφορικος λογος με την παροδο του χρονου μεταβαλεται και σταδιακα αλλαζει και ο γραπτος.
Αυτο ειναι ενα φυσικο φαινομενο, γιατι αν μια γλωσσα δεν μπορει να δεχτει αυτες τις μεταβολες καποια στιγμη χανετε.
Οσο για την διαφορα μεταξυ καθαρευουσας και δημοτικης το προβλημα δεν ειναι νεο.
Ας μην ξεχνουμε τις διαφορες των λογιων Αλεξανδρεινων που κωδικοποιησαν την κοινη με τους Αττικιστες πριν 2000 χρονια.

akritas είπε...

Βρε Vodenka αφού δεν το κατέχεις τι προσπαθείς να δείξεις.
Το σχόλιό σου είναι ένα κλασσικό παράδειγμα Ιστορικής Γλωσσολογίας που δείχνει την μεταβολή των λέξεων «οίκος»,«σπίτι»,«νοικοκύρης» στην διαχρονία.
Η Γλώσσα ξέρεις αλλάζει αλλά δεν χαλάει και δεν φθείρεται. Όπως η τρισχιλιόχρονη Ελληνική.

belo more είπε...

“Παντα ο προφορικος λογος με την παροδο του χρονου μεταβαλεται και σταδιακα αλλαζει και ο γραπτος.”

Μα ακριβώς αυτό λέει ο καθηγητής της Οξφόρδης: η νεοελληνική γλώσσα δεν είναι αποτέλεσμα αυτής της φυσιολογικής εξέλιξης αλλά ένα τεχνητό υβρίδιο γλώσσας που επιβλήθηκε στους κατοίκους του ελληνικού κράτους.
Εάν είχε μείνει η φυσιολογική εξέλιξη που λες, π.χ. το σπίτι σήμερα θα το λέγαμε σπίτι και δεν θα χρησιμοποιούσαμε την λέξη «οίκος».

Ανώνυμος είπε...

History of Greek Language

The history of Greek dates back a very long way. The language is one of the oldest, if not the oldest, in use today. It has a complex and varied history, spanning centuries and important discoveries and defining wars. Ancient Greece was one of the most advanced civilisations in the world and it is fitting that it had such an advanced and exacting language system.


Proto Greek
Proto Greek is a language that experts suggest was spoken in Greece around 2,000 years before Christ. It is the last common language that all Greek dialects are descended from and is the direct ancestor of Modern Greek. Proto Greek became Mycenaean Greek over a period of several hundred years, which was the language of the Mycenaean civilisation, usually recognised as the first stage of the Greek language.


Ancient Greece
In ancient Greece, the people spoke ancient or classical Greek. There were three main dialects, Ionic, Aeolic and Doric, but they were all Greek. Which dialect was spoken was determined by which tribe the person belonged to and where in Greece they lived. Ionic Greek also had a sub-dialect called Attic Greek, which was the language of Athens (or Attica, as the Athens region is known). Much ancient Greek literature was written in Attic Greek.

The dialects were continued in use until the time of Alexander the Great. He wanted everyone to speak the same dialect so that his army could communicate across the whole of his empire with no confusion. This language became known as Hellenistic Greek. From this language, Greek spread rapidly, becoming the language of the eastern Roman Empire and becoming spoken by many hundreds of thousands of people and evolving quickly into the language it is today.


Greek Today
The Greek that is spoken today is generally seen as the fifth stage of the evolution of the language. It is known as Modern Greek and most scholars see the start of Modern Greek as the fall of the Byzantine Empire in the 14th century. Obviously, the language has still changed since then and is still changing today. Regional dialects are still in use, although there is much less variation between them than there was in ancient Greece.

Greek has since made itself known in numerous other languages across the world, especially in Europe. Many words, which are to do with science and academia are of Greek origin. The impact of the language of Greek can be seen everywhere, but most of all in universities and schools. All words pertaining to great Greek discoveries such as astronomy and philosophy, and indeed academic, stem from the Greek language.

The history of Greek is long and complex and it is impossible to describe it in any great detail in anything less than a book. But the above gives an overview of the way the ancient Greek language evolved and became the language it is today. Although Greek today is only really spoken in Greece and Cyprus and in significant Greek communities around the world, the history of Greek is such that it is one of the most important languages of the world.

http://www.languagetutoring.co.uk/HistoryofGreek.html

Ανώνυμος είπε...

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 [ 11:56 ]
Την πρώτη αγωγή κατά της Μονής Βατοπεδίου υπέβαλε το ελληνικό Δημόσιο στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών την περασμένη Παρασκευή.

Όπως διευκρίνισε το υπουργείο Οικονομικών, σε ανακοίνωσή του, το ελληνικό Δημόσιο ζητά την αναγνώριση της κυριότητάς του επί της λίμνης Βιστωνίδας και επί του εποικιστικού αγροκτήματος στο Δήμο Βεγορίτιδος, καθώς και 10 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη. Τονίζεται, δε, ότι θα προχωρήσει και σε άλλες αγωγές.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε:

«Κατατέθηκε την Παρασκευή 25 Ιουνίου από την Ομάδα Εργασίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που συστάθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, η πρώτη αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Μόνης Βατοπεδίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που αφορά στην ανταλλαγή εποικιστικού αγροκτήματος 180 στρεμμάτων στο Δήμο Βεγορίτιδος Ν. Πέλλας, με 7,682/1000 της λίμνης Βιστωνίδας (υπ. αριθμ. 2814/9-5-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη-Βουλγαράκη).

Με την αγωγή το Ελληνικό Δημόσιο ζητά την αναγνώριση της κυριότητάς του, τόσο στο εποικιστικό αγρόκτημα όσο και στη λίμνη Βιστωνίδα και την επιδίκαση 10 εκ. ευρώ για ηθική βλάβη.

Η αγωγή ύστερα από αίτηση προτίμησης του Δημοσίου, προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2011.

Θα ακολουθήσει έγερση και για τα υπόλοιπα ανταλλαγέντα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου».


Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/
---------------------------------------------------------------------
αφιερωμένο σε όλους όσους δυσανασχετούν με την λέξη έποικος...
εδώ ξεκάθαρα γίνεται πολλαπλή αναφορά σε εποικιστικό αγρόκτημα...
το οποίο αγρόκτημα σε άλλα έγγραφα , τα οποία κατέχουν οι αυτόχθονοι γηγενείς μακεδόνες εμφανίζεται με την φράση : πολεμική λεία...
φράση που εκφράζει την πραγματική διάσταση του προβλήματος....

Ανώνυμος είπε...

28-06-10 , Βήμα

Συλλήψεις Ισραηλινών Αράβων για διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα
-----------------------------------------------------------------
πρόκειται για εθνικά άραβες μουσουλμάνους της παλαιστίνης με υπηκοότητα του κράτους του ισραήλ...
παρομοίως η φράση έλληνες μακεδόνες αφορά εθνικά μακεδόνες με ελληνική υπηκοότητα...
δεν αφορά εθνικά έλληνες που είναι μακεδόνες....
αντίθετα οι φράση ελληνες της μακεδονίας αφορά εθνικά έλληνες που κατοικούν στη μακεδονία...

Ανώνυμος είπε...

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010
Κατάργηση του θρησκεύματος από τα απολυτήρια ζητά ο Αλ. Τσίπρας
Ερώτηση του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ στην υπουργό Παιδείας

Την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων προκειμένου να μην αναγράφεται, ούτε να επιτρέπεται η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, ζήτα με ερώτησή του προς την υπουργό Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.
Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, το Υπουργείο Παιδείας, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με το Νο 73735/Γ2/23-6-2010 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Β΄/μιας Εκπαίδευσης, διευκρινίζει ότι στους απολυτήριους τίτλους του Γυμνασίου θα περιλαμβάνεται η αναγραφή του θρησκεύματος.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, "σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. α΄ και β΄ του Ν. 2472/1997 (Α΄ 50), το θρήσκευμα αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα και μάλιστα ευαίσθητο. Ως εκ τούτου, η καταχώρισή του σε αρχείο και η εν γένει επεξεργασία του, υπόκεινται στις ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής".

Υποστηρίζει δε, ότι η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους των μαθητών στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης "προσβάλλει την αρχή της αναγκαιότητας", διότι, όπως υπογραμμίζει, "σκοπός της σχετικής επεξεργασίας είναι αποκλειστικά και μόνον η επίσημη βεβαίωση ότι ο κάτοχος του απολυτηρίου περάτωσε επιτυχώς τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό κύκλο, επιτυγχάνοντας τη σημειούμενη επίδοση (βαθμό) σε καθένα από τα μαθήματα του υποχρεωτικού προγράμματος διδασκαλίας".

Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνει ότι "ενόψει του σκοπού αυτού, η αναγραφή του θρησκεύματος του μαθητή σε ξεχωριστό πεδίο επί του τίτλου – αλλά και η καταχώρισή του στο αντίστοιχο αρχείο που τηρεί το σχολείο (αρχείο τίτλων) – υπερβαίνει τον σκοπό της επεξεργασίας και, ως εκ τούτου, δεν είναι νόμιμη."

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει εδώ και χρόνια απευθύνει σύσταση, προειδοποιώντας και καλώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων και την προσαρμογή των σχετικών πρακτικών.
---------------------------------------------------------------------
πρόταση που θα πρέπει να προσυπογράψουν όλα τα κόμματα της βουλής, που σέβονται την ανεξάρτητη αρχή προσωπικών δεδομένων..
παρομοίως θα πρέπει να καταργηθεί το θρήσκευμα από τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης,αλλά και πιστοποιητικά ληξιαρχικής καταγραφής της θρησκευτικής βάπτισης...

Ανώνυμος είπε...

η σημερινή ελληνική γλώσσα , τόσο στην γραπτή της μορφή με τελευταία έκφραση τα greeklish όσο και κυρίως την προφορική της μορφή δεν αποτελούν φυσιολογική μετεξέλιξη της αρχαίας ελληνικής, ούτε της βυζαντινής εκκλησιαστικής...
αντίθετα αποτελούν μωσαϊκό μιάς τεχνητής ξένης γλώσσας που επιβλήθηκε θεσμικά από τους γλωσσικούς εθνοπατέρες κατά την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1826 , με στοιχεία από την αρχαία και την βυζαντινή ...
και της μητρικής μη ελληνικής γλώσσας της ελληνικής επικράτειας...
με ολοένα και μειούμενο το ποσοστό στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα όλων των τεχνητώς επιβλήθέντων γλωσσικών στοιχείων...
ο γερμανός και ο γάλλος μπορούν να διαβάσουν αρχαία κείμενά τους δίχως μετάφραση..
αντίθετα ο έλληνας χρειάζεται μετάφραση...
για αυτό η γνωριμία με τον λαμπρό αρχαίο πολιτισμό οφείλει να γίνεται από μεταφρασμένα κείμενα...
συνεπώς πολύ ορθά αναφέρει ο παραπάνω καθηγητής της ελληνικής γλώσσας για την ιστορική πορεία της γλώσσας...
και πολύ φρόνιμα το αντιλαμβάνεται ο μπελομόρε..
ο ισχυρισμός περι γλωσσικής συνέχειας της ελληνικής ως γλώσσας αλλά κυρίως ως μητρικής των παλαιότερων αλλά κυρίως των νεότερων κατοίκων της ελληνικής επικράτειας είναι ψευδής και αβάσιμος...
η ελληνική γλώσσα στο διάβα της από μητρική της αττικής μετεξελίχθηκε σε θεσμική , αρχικά με πολιτισμικό και μετέπειτα με θρησκευτικό/βυζαντινό και πατριαρχικό πρόσημο...
ως γλώσσα του εμπορίου αλλά και των γραμμάτων
για να καταλήξει να επιβληθεί ως μοναδική επίσημη γλώσσα του κράτους που ίδρυσαν οι ελληνόφωνοι φαναριώτες με τους αρχαιολάτρεις ευρωπαίους διανοούμενους και γραφειοκράτες...
δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των αλβανών επαναστατών του Μωριά για εισαγωγή ως δεύτερης επίσημης και της μητρικής τους αλβανικής γλώσσας...

Ανώνυμος είπε...

Hμερομηνία : 28-06-10 Eκτύπωση | e-mailΗ ΕΕ δεν θα νομοθετήσει για τη χρήση της μπούρκας στους δημόσιους χώρους
Ακόμα μία ισπανική πόλη απαγορεύει την μπούρκα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναμένεται να νομοθετήσει για να ρυθμίσει τη χρήση της μπούρκας σε δημόσιους χώρους διότι αυτή η απόφαση εναπόκειται στις κυβερνήσεις, δήλωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Δεν βλέπω την ανάγκη ενός ευρωπαϊκού νόμου για την μπούρκα», δήλωσε η ευρωπαία Επίτροπος για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλστρεμ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την ισπανική προεδρία της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η ισπανική σοσιαλιστική κυβέρνηση σκέφτεται να περιλάβει σε έναν μελλοντικό νόμο για την «ελευθερία του θρησκεύματος» ένα μέτρο για να περιορίσει τη χρήση ενδυμασίας που καλύπτει το πρόσωπο και το σώμα, όπως η μπούρκα, σε δημόσιους χώρους, δήλωσε από τη μεριά του ο ισπανός υπουργός Εσωτερικών Αλφρέντο Πέρεθ Ρουμπαλκάμπα.

«Όμως πρόκειται για μία απόφαση εσωτερικής πολιτικής», διευκρίνισε.

Το Βέλγιο ετοιμάζεται να απαγορεύσει την ενδυμασία που καλύπτει πρόσωπο και σώμα σε όλους τους δημόσιους χώρους. Το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε στο τέλος Απριλίου από τους βουλευτές δεν έχει ακόμα επικυρωθεί από τη Γερουσία.

Ενας παρόμοιο σχέδιο νόμου αναμένεται να παρουσιαστεί τον Ιούλιο και στο γαλλικό κοινοβούλιο.

Εξάλλου το δημοτικό συμβούλιο της μικρής πόλης Κόιν στην Ανδαλουσία ενέκρινε σήμερα την απαγόρευση της χρήσης της μπούρκας σε όλους τους δημόσιους χώρους, ένα μέτρο που έχουν ήδη λάβει πολλές δημοτικές αρχές στην Καταλονία.

Η απαγόρευση αφορά όλα τα δημοτικά κτίρια, ανάμεσά τους τα σχολεία και τα αθλητικά κέντρα, όμως όχι την υπόλοιπη πόλη, καθώς οι δημοτικές αρχές δεν έχουν την εξουσία να απαγορεύσουν τη χρήση της μπούρκας εκεί.

Ο σοσιαλιστής δήμαρχος της Βαρκελόνης ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υπογράψει μία παρόμοια δημοτική απόφαση για λόγους ασφαλείας και «κοινής λογικής».

Και άλλες πόλεις της Καταλονίας σκέφτονται να πάρουν ανάλογα μέτρα.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

---------------------------------------------------------------------
αποδεικτικό της κρίσης στην Ε.Ε, όπου πολλοί ισχυρίζονται ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας, ένα χρόνο μετά την εναρξη ισχύος της είναι παντελώς ανεπαρκέστατη και χρήζει αμεσης τροποποίησης...
από την αλλη στα επιχειρήματα του δημάρχου βαρκελώνης- ασφάλεια και κοινή λογική θα προσέθετα και το γεγονός ότι στις χώρες που κυριαρχεί το Ισλάμ είναι απαγορευμένη η ευρωπαϊκή ενδυμασία του μίνι και του ντεκολτέ...

Ανώνυμος είπε...

28 Ιουν 2010
Γκρούεφσκι: Είμαστε έτοιμοι να βρούμε λύση και είμαστε πολύ κοντά
Ο διαμεσολαβητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτζ, φαίνεται πώς θα εντατικοποιήσει τις επόμενες μέρες τις επαφές του με τις δύο χώρες, γεγονός που δίνει ελπίδες ότι θα επιλυθεί το ζήτημα της ονομασίας της FYROM.


H VECER έχει στο σημερινό της φύλλο, δήλωση του πρωθυπουργού της FYROM, Nicola Gruevski, η οποία...
έγινε σε συνέχεια της δήλωσης του Βέλγου ΥΠ.Ε.Ξ. Steven Vanackere, ο οποίος εξέφρασε προχθές τη βεβαιότητά του, ότι το ζήτημα της ονομασίας θα επιλυθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.


"Κρατάμε την τακτική επαφή με τον Έλληνα πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τον μεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, ώστε να υποβάλει πρόταση που να είναι αποδεκτή και από τα δύο μέρη», δήλωσε ο Γκρουέφσκι.

http://taxalia.blogspot.com
------------------------------------------------------
αμήν και πότε..
επιτέλους να λυθεί το irracional/μη λογικό αυτό θέμα....

Ανώνυμος είπε...

Belo more ειπε:
(Εάν είχε μείνει η φυσιολογική εξέλιξη που λες, π.χ. το σπίτι σήμερα θα το λέγαμε σπίτι και δεν θα χρησιμοποιούσαμε την λέξη «οίκος»).
belo αστο καλυτερα μην μπερδευεσε με γλωσσολογικα θεματα.
Η λεξη οικος ειναι Ελληνικη και ολοι γνωριζουμε τι συμαινει.
Η λεξη σπιτι ειναι δανειο απο την Λατινικη. Hospitium ηταν η στα Λατινικα η φιλοξενια προς τον ξενο. Αυτο που οι Ελληνες τιμουσαν με τον Ξενιο Ζευ.
Απο την ιδια λεξη σημερα εχουμε το hospital, hospitality, κ.λ.π.
Τωρα η λεξη Σπιτονοικοκυρης που αναφερεις κυριολεκτικα συμαινει: φιλοξενια του εν οικω κυριου.

belo more είπε...

Κατά λάθος έσβησα 2 σχόλια σήμερα το βράδυ, πριν τα διαβάσω. Ζητώ συγγνώμη από εσάς που τα στείλατε και δεν τα βλέπετε δημοσιευμένα: εάν θέλετε και είναι δυνατό, παρακαλώ ξαναστείλετε τα . Χίλια συγγνώμη!

Ανώνυμος είπε...

ενα από τα χαρακτηριστικά της τουριστικής τάσης είναι η αυξανόμενη κινητικότητα των τουριστών...
ετσι την παλιά διαμονή σε ένα μέρος αντικαθιστά η ολιγοήμερη σε διαφορετικά μέρη...
με αυτά τα δεδομένα το μέλλον του ελληνικού τουρισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τουρκικό τουρισμό αφού λόγω της γεωγραφικής μας γειτονίας οι συνδυασμένες επιλογές ένθεν και ένθεν θα αποτελέσουν την κυρίαρχη τάση στις επιθυμίες τόσο του ξένου τουρίστα όσο και σταδιακά του έλληνα...
καθοριστικός φυσικά παράγοντας θα είναι η ανταγωνιστικότητα του τουρκικού τουριστικού προϊόντος...

Ανώνυμος είπε...

Η «Αγροτική Τράπεζα» της Τουρκίας πάει... Ξάνθη
Τρίτη 29 Ιουνίου 2010
Επεκτείνεται και στην Ξάνθη η Ζiraat Βankasi. Η «Αγροτική Τράπεζα» της Τουρκίας έλαβε άδεια λειτουργίας νέου υποκαταστήματος στην όμορφη θρακική πόλη από την Τράπεζα της Ελλάδος, στοχεύοντας προφανώς (και) στους μουσουλμάνους της περιοχής. Η αδειοδότηση της τουρκικής τράπεζας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την περασμένη Παρασκευή. Το εν λόγω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είχε αιτηθεί και συνυποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο στην Τράπεζα της Ελλάδος στα τέλη του Μαρτίου. Εναν μήνα αργότερα η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος εισηγήθηκε θετικά για το άνοιγμα του νέου υποκαταστήματος, ενώ εκτιμήθηκε και το γεγονός ότι η τουρκική τράπεζα έχει εκπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκαν οι άδειες λειτουργίες των υποκαταστημάτων Αθηνών και Κομοτηνής. Σύμφωνα με τον θρακικό Τύπο, η Ζiraat ετοιμάζει αντίστοιχο άνοιγμα και στη Νότια Βουλγαρία, όπου κατοικούν χιλιάδες μουσουλμάνοι, αλλά και στη Γεωργία. Υπενθυμίζεται ότι τμήμα της σημερινής Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ανήκε κάποτε στη Ζiraat (!) επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

--------------------------------------------------------------------------
αντε και εις ανώτερα , με τον ερχομό και στη Θεσσαλονίκη...
ερώτηση πρός τους έλληνες εθνικιστές:
αν η αγροτική τράπεζα τουρκίας δώσει επιτόκια καταθέσεων υψηλότερα και επιτόκια δανείων χαμηλότερα από τις ελληνικές τράπεζες , θα την επιλέξετε ή θα την αγνοήσετε για εθνικούς λόγους..???

Ανώνυμος είπε...

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010
Μεγάλη αντικυβερνητική συγκέντρωση στα Σκόπια
Δεκάδες χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν χθες βράδυ στα Σκόπια κατά της κυβερνητικής πολιτικής του Νίκολα Γκρούεφσκι μπροστά από το κυβερνητικό μέγαρο.Τη διαδήλωση οργάνωσε το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, η “Σοσιαλδημοκρατική Ένωση” (SDSM).

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία της ΠΓΔΜ περίπου 25.000 υποστηρικτές της αντιπολίτευσης από όλη τη χώρα, αριθμό όμως που το SDSM ανεβάζει στις 40.000-50.000.
Ο αρχηγός του SDSM, Μπράνκο Τσερβένκοφσκι,άσκησε..δριμεία κατηγορία κατά της πολιτικής του Γκρούεφσκι σε όλους τους τομείς και ζήτησε τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.
Ο Τσερβένκοφσκι κατηγόρησε την κυβέρνηση του ότι οδήγησε την χώρα σε οικονομικό μαρασμό και ότι γκρέμισε το κοινωνικό σύστημα. Σημείωσε ότι η χώρα είναι η τελευταία στην περιοχή σχετικά με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ενώ κατέχει τη “θλιβερή πρωτιά” στην ανεργία, η οποία, όπως είπε, καλπάζει διαρκώς.
Ο αρχηγός του SDSM έκανε λόγο για “καταστροφική κατάσταση” που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, στον τομέα της γεωργίας και της αγοράς και κατηγόρησε την κυβέρνηση για διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, διοχετεύεται στην προώθηση της κυβερνητικής προπαγάνδας και για τον προσωπικό πλουτισμό στελεχών της κυβέρνησης.
“Να είστε σίγουρος κ. Γκρούεφσκι ότι για τη ληστεία που διαπράξατε στη χώρα τα τελευταία χρόνια θα λογοδοτήσετε”, προειδοποίησε ο Τσερβένκοφσκι, ο οποίος ζήτησε την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών μετά το Νοέμβριο, ανεξάρτητα από την έκβαση της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας ή την πορεία των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της ονομασίας, επικαλούμενος “τη γενικότερη δεινή κατάσταση, στην οποία έχει επέλθει η χώρα”.

Διαβάστε περισσότερα: http://greece-salonika.blogspot.com/2010/06/blog-post_4783.html#ixzz0sB8WXFSj

Ανώνυμος είπε...

Jun

25

2010
FYROM’s 33.8% Unemployment Rate is the highest in the world!!
Posted by D-Mak in FYROM news

FYROM’s unemployment rate of 33.8 % is the highest in the world, according to a study conducted by the well-known internet economic portal 24/7 Wall St.

The Economic Portal looked at unemployment data for every nation with a population of two million or more and reviewed information from the International Monetary Fund, the United Nation’s International Labour Organization, and the CIA World Factbook.

The internet portal listed the 15 nations with the highest unemployment in the world, and FYROM ranks as the only country with over 30 per cent unemployment. It is followed by Armenia with 28.6 per cent, Algeria with 27.3 per cent and the West Bank and the Gaza Strip with 25.7 per cent.

From the Balkan region Bosnia and Herzegovina, which takes fourth place with 23.4 per cent unemployment follows FYROM, and Croatia, which is ranked as number 13 with 14.8 percent unemployment.

Source: Balkan Insight
http://www.balkaninsight.com/en/main/news/29047/

Ανώνυμος είπε...

30 Ιουν 2010
Κινήσεις περί κατασκευής «Βλάχικης» μειονότητας
Το θέμα έφερε και στη Βουλή, ο Θόδωρος Καράογλου, βουλευτής Θεσσαλονίκης:

Σύμφωνα με επιστολή, προς τους Συλλόγους μέλη της, αλλά και προς τους απανταχού Έλληνες Βλάχους που απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων (ΠΟΠΣΒ - www.vlachs-popsv.gr ) έντονη ανησυχία προκαλεί η κλιμακούμενη δραστηριότητα του αυτοαποκαλούμενου «Συμβουλίου των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Όπως καταγγέλλει η ΠΟΠΣΒ, το «Συμβούλιο» (μερικοί πιθανότατα ανύπαρκτοι άνθρωποι), ζητά από την Ε.Ε. την αναγνώριση του ξεχωριστού έθνους των Αρμάνων!

Πιο συγκεκριμένα στις 23 Ιουνίου το «Συμβούλιο των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» διοργάνωσε παράσταση ενώπιον της «Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης» στο Στρασβούργο ύστερα από την απόρριψη του σχετικού αιτήματός του να αναγνωριστεί από το Συμβούλιο ως «ΜΚΟ εκπρόσωπος των απανταχού Βλάχων» με το «καθεστώς του μόνιμου Παρατηρητή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης».
Σύμφωνα με την πρό(σ)κληση σκοπός της παράστασης των αυτοαποκαλούμενων «Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» είναι «η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τα οποία τα κράτη όπου ζούμε από αιώνες δεν θέλουν να μας παραχωρήσουν».


Ειδικότερα ζητούσαν την:

- αναγνώριση του ξεχωριστού έθνους των Αρμάνων,
- αναγνώριση της ΜΚΟ «Συμβούλιο των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» ως εκπροσώπου των απανταχού Βλάχων,

- παραχώρηση στο «Συμβούλιο των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» ως εκπροσώπου του αρμάνικου έθνους δίχως κράτος το καθεστώς του μόνιμου Παρατηρητή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης
- υλοποίηση της «μη δεσμευτικής» Σύστασης (1333/1997) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά «με τη γλώσσα και τον πολιτισμό των Αρωμούνων» από την Ελλάδα και τις άλλες βαλκανικές χώρες όπου ζουν οι «Αρμάνοι ή Μακεδοναρμάνοι».
Φυσικά η οργάνωση αυτή ουδεμία σχέση έχει με την ΠΟΠΣΒ που εκπροσωπεί πάνω από 100 Συλλόγους- μέλη Ελληνοβλάχων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Διασπορά.

Το «Συμβούλιο των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» εκπροσωπεί μόνον τους γνωστούς επαγγελματίες ακτιβιστές του μειονοτισμού και του αρμάνικου εθνογλωσσικού εθνικισμού χρηματοδοτούμενο από «ιδρύματα» του εξωτερικού με σκοπούς εχθρικούς προς την πατρίδα μας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:


- Αν γνωρίζει για τις κινήσεις τις εν’ λόγω οργάνωσης και το συγκεκριμένο θέμα;


- Τι ενέργειες έχει κάνει το αρμόδιο υπουργείο και τι προτίθεται να κάνει στο εξής για να προστατέψει τα Εθνικά δίκαια;


Διαβάστε περισσότερα: http://taxalia.blogspot.com
----------------------------------------------------------------------------
επιτέλους οι ΒΛΑΧΟΙ αρχίζουν και ξυπνάνε...

Ανώνυμος είπε...

όπως οι εθνικά Μακεδόνες έχουν να αντιμετωπίσουν αντιμακεδονικές παμμακεδονικές οργανώσεις που σφετερίζονται και καταχρώνται την γεωγραφική μακεδονική ταυτότητα , αποτελούμενες επί το πλείστον από μη εθνικά μακεδόνες έτσι και οι Βλάχοι έχουν να αντιμετωπίσουν τους γενίτσαρους Βλάχους , οι οποίοι τρέφονται με κονδύλια του ελληνικού κράτους με αντάλλαγμα τον ψευδή ισχυρισμό, ότι οι Βλάχοι είναι εθνικά Ελληνες , που μάθανε αυτό το λατινογενές ιδίωμα......

Ανώνυμος είπε...

«ΑΠΌ το 1821 μέχρι σήμερα η Ελληνική γλώσσα -στις διάφορες προφορικές και γραπτές εκδοχές της- έχει υποστεί μεγαλύτερες μεταβολές από οποιαδήποτε εθνική γλώσσα της δυτικής Ευρώπης στο ίδιο διάστημα.»

Εγώ δεν είμαι φιλόλογος και αρχαία έκανα μόνο στο Λύκειο (τώρα τα έχουν από το Γυμνάσιο). Όμως από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, δεν είχα πρόβλημα να αντιληφθώ το νόημα κειμένων αγωνιστών της Επανάστασης, τα οποία διάβαζαν οι δάσκαλοι στις εθνικές επετείους. Στο Γυμνάσιο υπήρχαν κείμενα καθαρεύουσας στα σχολικά βιβλία. Κανένα πρόβλημα. Στις δύο τάξεις Λυκείου που έκανα αρχαία, μου λύθηκαν και οι γραμματικές απορίες σχετικά με παλιότερους τύπους.

Η γλώσσα είναι ίδια. Όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, αλλάζει. Κανείς Άγγλος σήμερα δεν μιλάει όπως μίλαγαν οι Βικτωριανοί. Για τους Έλληνες ειδικά, αρκεί να σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι που στερήθηκαν τη μόρφωση, κατανοούν τα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

ακριβώς τα λειτουργικά κείμενα της εκκλησίας αποτελούν απόδειξη του κατά πόσον άγνωστη γλώσσα είναι η λειτουργική ελληνική....
αφού ουδείς κατανοεί το περιεχόμενό του....

belo more είπε...

Εάν ορισμένοι Αρουμάνοι Βλάχοι θεωρούν ότι ανήκουν σε ξεχωριστή εθνοτική ομάδα, δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι άλλοι «τραβάνε ζόρι» με αυτό το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού τους. Μήπως θεωρούν ότι αυτοί «κλέβουν» το όνομα και την παράδοση εκείνων των Βλάχων που νομίζουν ότι είναι απ’ ευθείας απόγονοι των αρχαίων ελλήνων και οι οποίοι, επιπλέον, δεν αποδέχονται ούτε την βλάχικη γλώσσα και προσπαθούν με κάθε τρόπο να την εξαφανίσουν;

Ανώνυμος είπε...

Πέμπτη, 01 Ιουλίου 2010
To Ευρωπαικό δικαστήριο(European Court of Human Rights) απέρριψε τις πρώτες Σκοπιανές αγωγές για τις περιουσίες
Ιούνιος 30, 2010

Οι περιουσίες των Σλάβων που εγκατέλειψαν την Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν σε περιοχές των Σκοπίων, υπολογίζονται, θεωρητικά, – σύμφωνα με την σκοπιανή εφημερίδα ‘Βρέμε’- κοντά στα δέκα δις, αλλά «οι ιδιοκτήτες δεν έχουν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είναι- ή ήταν- ιδιοκτήτες σε ακίνητα στην Ελλάδα», σημειώνει χαρακτηριστικά η εφημερίδα που αφήνει το περιθώριο να ειπωθεί ότι πρόκειται καθαρά για εικασίες των Σλάβων, που κατέφυγαν στα Σκόπια μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Οι ατομικές αγωγές που κατέθεσαν οι Σκοπιανοί κατά του ελληνικού κράτους στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, κρίθηκαν απορριπτέες, γιατί αδυνατούν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους».

Το σκοπιανό κόμμα στην Ελλάδα, «Ουράνιο Τόξο», γράφει……
η σκοπιανή εφημερίδα, καθοδηγώντας τον πρόεδρο του συλλόγου των παιδιών των προσφύγων, Γκεοργκε Ντονέφσκι, του υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει το σύλλογο αυτόν και παρότρυνε τα μέλη του συλλόγου, να έρθουν στην Ελλάδα και να βρουν αποδεικτικά στοιχεία, που να επιβεβαιώνουν τις περιουσίες των προγόνων τους.

Το ‘Ουράνιο Τόξο’ , που έχει έδρα τη Φλώρινα, συμβούλευσε τους απογόνους των Σλάβων της Ελλάδας, να μην προβαίνουν σε ατομικές αγωγές γιατί είναι καταδικασμένες σε αποτυχία, αλλά να διεξάγουν αγώνα σε συνεργασία με κρατικούς φορείς της κυβέρνησης των Σκοπίων.

http://akritas-history-of-makedonia.blogspot.com/2010/07/to.html#more

Ανώνυμος είπε...

enet.gr, 21:25 Πέμπτη 1 Ιουλίου 2010
Τρία χρόνια φυλάκισης για το ringtone του... Χίτλερ
Φυλάκιση τριών χρόνων επιβλήθηκε σε 54χρονο Γερμανό που είχε ως ήχο κλήσης στο κινητό του απόσπασμα ομιλίας του Χίτλερ που κατέληγε με το γνωστό «Sieg Heil» (Ζήτω η νίκη).
Η αστυνομία συνέλαβε τον 54χρονο στο σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου, ύστερα από κλήση που δέχτηκε από πολίτες που ενοχλήθηκαν από τον ήχο του κινητού του.

"Το τηλέφωνό του ηχούσε με ένα μεγάλο απόσπασμα ομιλίας του Χίτλερ και ο ήχος κορυφώνονταν με το Sieg Heil ενώ στην οθόνη εμφανιζόταν φωτογραφία του Χίτλερ με φόντο τον αγκυλωτό σταυρό" δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Αμβούργου.

Στη Γερμανία, απαγορεύεται δια νόμου η υποστήριξη του ναζισμού, όπως και το να φέρει κάποιος σήματα ναζιστικά ή να αναφέρει ναζιστικά συνθήματα.
---------------------------------------------------------------------------------
δυστυχώς στην Ελλάδα το βιβλίο του Χίτλερ , το πιστεύω μου, κυκλοφορεί ελεύθερα σε ελληνική μετάφραση και μάλιστα από δύο διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους....
όταν αυτό απαγορεύεται όχι μόνο στη γερμανία αλλά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες...
όπως και το αντισημιτικό βιβλίο του Πλεύρη με τον τίτλο , εβραίοι όλη η αλήθεια, το οποίο παρότι έχει βαρύ ρατσιστικό περιεχόμενο...
για το οποίο μηνύθηκε από τον ΚΙΣ στα πλαίσια του αντιρατσιστικού νόμου και δυστυχώς αθωώθηκε , στην βάση της διαστρέβλωσης και παρερμηνείας της ελευθερίας της έκφρασης....

Ανώνυμος είπε...

ενα ακόμα αποδεικτικό της τεχνητότητας της σημερινής ελληνικής γλώσσας αποτελεί η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον ιδιωτικό προφορικό λόγο και στον δημόσιο γραπτό...
μία διερεύνηση σε βιβλία συμβάντων στα αστυνομικά αρχεία αποδεικνύει πόσο διαφορετικός είναι ο γραπτός θεσμικός λόγος από τον ιδιωτικό προφορικό..
παρομοίως και στα δικαστικά αρχεία...
παροιμιώδεις είναι καταθέσεις των απλών πολιτών οι οποίες ουδεμία σχέση είχαν με την δικαστική γλώσσα των δικόγραφων και των αποφάσεων , μόλις μερικές δεκαετίες πριν...

Ανώνυμος είπε...

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ελληνική γλώσσα έχει την πιο μακρά ιστορία από τις Ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτό καταμαρτυρείται από επιγραφές που έχουν βρεθεί στην ελληνική γη και που χρονολογούνται από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ καθώς και από λογοτεχνικά κείμενα τα οποία είναι 2500 χρόνων. Όλες οι τέχνες και οι επιστήμες γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν κάνοντας χρήση της γλώσσας αυτής. Τα πρώτα κείμενα Μαθηματικών, Φυσικής, Αστρονομίας, Νομικής, Ιατρικής, Ιστορίας, Γαστρονομίας κ.α. γράφτηκαν στη γλώσσα αυτή. Τα πρώτα θεατρικά έργα, κωμωδίες και τραγωδίες, τα έργα του Ομήρου, η Καινή Διαθήκη, καθώς και Βυζαντινά λογοτεχνικά έργα έχουν γραφτεί στην ελληνική γλώσσα. Η πρώτη εγκυκλοπαίδεια γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα.

Το πλέον αξιοσημείωτο γεγονός πάντως είναι ότι το 1100 π.Χ. οι Έλληνες είχαν τη μεγαλοφυή ιδέα να δημιουργήσουν κάποια γραπτά σύμβολα κάθε ένα από τα οποία να αντιπροσωπεύει μόνο ένα φθόγγο (σε αντίθεση με το Φοινικικό αλφάβητο που ήταν συμφωνικό/ φθογγογραφικό). Αυτή η μία προς μία αναλογία γραμμάτων και φθόγγων άλλαξε το ρου της ιστορίας αφού η εφαρμογή της ιδέας αυτής αποτελεί αυτό που ονομάστηκε 'αλφάβητο'. Στην αρχή έγραφαν μόνο με κεφαλαία γράμματα, χωρίς κενά ανάμεσα στις λέξεις και δεξιόστροφα. Αυτό όμως τον 5ο π.Χ. αιώνα έδωσε τη θέση του στον αριστερόστροφο τρόπο γραφής. Έτσι, παρουσιάστηκε το πρώτο αλφάβητο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια από τους Ρωμαίους από τους οποίους και πέρασε σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα τα Ευρωπαϊκά αλφάβητα είναι παραλλαγές του ελληνικού αλφαβήτου.

Η Ελληνική γλώσσα είναι μια από τις ελάχιστες στον κόσμο που παρουσιάζει ομοιογενή εξέλιξη και αποτελεί φαινόμενο σπάνιο στη γλωσσολογική ιστορία του ανθρώπινου γένους διότι ομιλείται επί χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή. Η σύγχρονη ελληνική γλώσσα διατηρεί την αρχαία γραφή και ορθογραφία των λέξεων και το 75% του λεξιλογίου της βασίζεται στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Είναι μια γλώσσα με μοναδικές αρετές: διαθέτει εκφραστικότητα, ευλυγισία, δύναμη συνθετική και ικανότητα παραγωγική ώστε ανάλογα με τις ανάγκες να παράγει και να συνθέτει νέες λέξεις.

Όλες οι γλώσσες χρησιμοποιούν λέξεις άλλων γλωσσών. Η ελληνική γλώσσα επέδρασε στη διαμόρφωση των γλωσσών πολλών λαών. Η Αγγλική γλώσσα, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί σήμερα πάνω από 50.000 λέξεις Ελληνικής προέλευσης.

Οι πρώτοι Χριστιανικοί ύμνοι γράφτηκαν στα Ελληνικά. Όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και τα Ευαγγέλια γράφτηκαν στα Ελληνικά. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε τις 'Επιστολές' του στα ελληνικά.

Η πρώτη εγκυκλοπαίδεια γράφτηκε στα Ελληνικά.

Η ιστορία της λεξικογραφίας έχει την αρχή της 2000 χρόνια πριν στην Αρχαία Ελλάδα. Τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Πρωταγόρας πρώτος συνέταξε ένα γλωσσάριο που περιείχε τις σπάνιες λέξεις που συναντώνται στα έργα του Ομήρου.

Τα πρώτα φιλοσοφικά έργα για την γέννηση της γλώσσας γράφτηκαν από τον Πλάτωνα (427-347 BC).

Η πρώτη Γραμματική, η Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας ήταν έργο του Διονυσίου Θράκα το 100 π.Χ.

Τα αριστουργήματα του Όμηρου, του Αριστοτέλη, του Πίνδαρου, του Ευριπίδη, του Σοφοκλή, του Αισχύλου, του Θαλή, του Αριστοφάνη, του Μένανδρου και τόσων άλλων γράφτηκαν στα Ελληνικά.

Ρωμαίοι αυτοκράτορες, όπως ο Μάρκος Αυρήλιος, έγραψαν στα Ελληνικά. Οι ρωμαίοι ρήτορες στο 'Αθήναιον' της Ρώμης εκφωνούσαν τους λόγους τους στα Ελληνικά.

Ανώνυμος είπε...

Η ελληνικη γλώσσα... σε 303 πανεπιστήμια, από την Ινδία ως τη Βενεζουέλα!
--------------------------------------------------------------------------------
Τα ελληνικά είναι μια δύσκολη και λίγο ομιλούμενη γλώσσα. Ποιος γνωρίζει όμως πως στην Αυστραλία υπάρχουν 18 πανεπιστημιακές σχολές και 149 δημόσια σχολεία που διδάσκουν τη νεοελληνική γλώσσα, στην Ινδία δύο πανεπιστημιακές σχολές, στην Ιταλία 15 πανεπιστημιακές σχολές και τρία δημόσια σχολεία, στην Ισπανία 20 πανεπιστημιακές σχολές και τρία δημόσια σχολεία; Αλλά και στη Συρία, τη Λιθουανία, την Ιαπωνία, τη Νότιο Αφρική, τη Βενεζουέλα, τη Σλοβενία, τη Ρωσία, το Ισραήλ...

Διευθύνσεις και πληροφορίες για όλα τα ακαδημαϊκά, δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα που παρέχουν μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό περιέχει ο οδηγός στην αγγλική με τον τίτλο «Institutions Offering Courses of Modern Greek in Greece and abroad» (Ιδρύματα που προσφέρουν μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα και το εξωτερικό) που εξέδωσε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του υπουργείου Παιδείας.

Ο νεοεκδοθείς οδηγός παρέχει διευθύνσεις και πληροφορίες για 303 πανεπιστημιακές σχολές σ' ολόκληρο τον κόσμο και για 269 δημόσια σχολεία, αφενός για μαθήματα «νέας ελληνικής για ξένους» που παρέχονται με οργανωμένο τρόπο στην Ελλάδα (από ακαδημαϊκούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) και αφετέρου για τα πλήρη προγράμματα νεοελληνικών σπουδών, τα προσφερόμενα από πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Σε επίμετρο δίνονται: μικρή δειγματοληψία κοινοτικών (παροικιακών, εκκλησιαστικών κ.ά) σχολείων στην αλλοδαπή όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, βασική βιβλιογραφία εγχειριδίων και βοηθημάτων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας και τέλος οι διευθύνσεις των ελληνικών προξενικών αρχών στο εξωτερικό, όπου μπορούν να απευθύνουν οι ενδιαφερόμενοι τα σχετικά ερωτήματά τους.

Η νέα έκδοση αποτελεί πλήρη αναθεώρηση και συμπλήρωση της έκδοσης του 1995 με τον ίδιο τίτλο. Ο οδηγός ­ όπως και οι δώδεκα μέχρι σήμερα εκδόσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ­ διατίθεται μέσω του βιβλιοπωλείου της «Εστίας» ενώ το υλικό του θα είναι σύντομα προσπελάσιμο και στους επισκέπτες της ηλεκτρονικής σελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο διαδίκτυο (http://www. greeklanguage.gr).

[από την εφημερίδα "Τα Νέα"]


http://www.greatlie.com/ellinismos/elliniki-grammateia/1144-i-elliniki-glossa-se-303-panepistimia-apo-tin-india-os-ti-benezouela.html

Ανώνυμος είπε...

Ζητούν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Σάββατο 29 Μαΐου 2010
Web-Only


Δώδεκα μέλη της πολιτειακής Εργατικής κυβέρνησης της Βικτόριας (υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και γερουσιαστές) στηρίζουν την περίληψη της ελληνικής
γλώσσας στο Εθνικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας Γλωσσών. Με επιστολή τους προς την αντιπρόεδρο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Αυστραλίας και υπουργό Παιδείας, Τζούλια Γκίλαρντ, οι υπογράφοντες την επιστολή εκφράζουν την πίστη τους, ότι η ελληνική γλώσσα είναι "γλώσσα εθνικής προτεραιότητας" και πρέπει να περιληφθεί στις γλώσσες, που θα διδάσκονται στα κρατικά σχολεία της χώρας.
Τα μέλη του πολιτειακού κοινοβουλίου υπενθυμίζουν στην υπουργό Παιδείας, ότι η ελληνική γλώσσα ομιλείται και διδάσκεται ευρύτατα σε ολόκληρη την Αυστραλία,
σε κρατικά και εθνοτικά σχολεία.

"Η ελληνική γλώσσα έχει ιδιαίτερη ακαδημαϊκή σημασία. Η παγκόσμια σκέψη και ο δυτικός πολιτισμός έχουν επηρεαστεί άμεσα από τον ελληνικό πολιτισμό, γενικά, και την ελληνική γλώσσα, ειδικά", τονίζουν και προσθέτουν.

"Μεγάλο μέρος της αγγλικής γλώσσας και της διανόησης της Δύσης, έχουν τις ρίζες τους στην ελληνική γλώσσα και σκέψη. Πολλά από τα κείμενα, που έχουν επηρεάσει, τη γλώσσα και τη σκέψη μας εγράφησαν στην ελληνική γλώσσα. Πιστεύουμε, ότι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ενισχύει τη μάθηση σε πολυάριθμους τομείς της παιδείας, μεταξύ των οποίων τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Μηχανολογία, η Ιστορία, η Φιλοσοφία, η Νομική, το Θέατρο, οι Τέχνες και η αγγλική γλώσσα.
Γι' αυτό πιστεύουμε ακράδαντα, ότι η ελληνική γλώσσα πρέπει να περιληφθεί ως γλώσσας εθνικής σημασίας στο Εθνικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας Γλωσσών που διαμορφώνει η Αυστραλιανή Επιτροπή Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ACARA

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4577094

Ανώνυμος είπε...

Η Ελληνική γλώσσα καθιερώνεται διεθνώς

http://www.kairatos.com.gr/elliniki.htm


"Hellenic Quest " λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμαθήσεως της Ελληνικής που το CNN άρχισε να διανέμει παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους.

Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας.

Το πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εταιρία Η/Υ "Apple", της οποίας Πρόεδρος Τζον Σκάλι είπε σχετικώς: «Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμαθήσεως της Ελληνικής επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει ν' αναπτύξει τη δημιουργικότητά της να εισαγάγει καινούριες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ' όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει».

Με άλλα λόγια πρόκειται για μια εκδήλωση της τάσεως για επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων.

Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να μάθουν Αρχαία Ελληνικά «επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων».

Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν μετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι «Η Ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες.

Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο στην πληροφορική και στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τομέα οργανώσεως και διοικήσεως».

Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρβάιν της Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής του προγράμματος τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος -Ελληνίστρια- Μακ Ντόναλι και οι καθηγητές της ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρι. Στον Η/Υ «Ίβυκο» αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας όταν η Αγγλική έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους δηλαδή ως γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας. Στον «Ίβυκο» ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται.

Μιλώντας γι' αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: «Σε όποιον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής απαντούμε: Μα πρόκειται για τη γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μας μ' αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας».

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90 εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής. Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από τη διαπίστωση των επιστημόνων πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως «νοηματική» γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν «σημειολογικές».Με άλλα λόγια, η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν «πρωτογένεια», ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι συμβατικές, σημαίνουν κάτι απλά επειδή έτσι συμφωνήθηκε μεταξύ εκείνων που την χρησιμοποιούν. Π.χ στην Ελληνική, η λέξη ενθουσιασμός = εν-Θεώ, γεωμετρία = γη +μετρώ, προφητεία = προ + φάω, άνθρωπος = ο άναρθρων (ο αρθρώνων λόγο).

Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως-πράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες. Τα πιο τέλεια προγράμματα «Ίβυκος», «Γνώσεις» και «Νεύτων» αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες. Και τούτο διότι η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που επιτρέπει την αρμονική γεωμετρική τους απεικόνιση.

Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα τηλέ-, -λάνδη, μίκρο -, μέγα-, σκοπό, -ισμός, συν- κ.λ.π.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή ότι μόνο σ' αυτή δεν υπάρχουν όρια και γι' αυτό είναι αναγκαία στις νέες επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες. Αυτές οι επιστήμες μόνο στην Ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει.

Γι' αυτούς τους λόγους οι Ισπανοί ευρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως η επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

belo more είπε...

Ανώνυμοι 4:44,4:50, 4:57, 5:01, αυτά τα σχόλια σας είναι σκέτη προπαγάνδα! Εάν η ελληνική γλώσσα, που υπήρξε γλώσσα αυτοκρατορίας, ήταν τόσο σημαντική και σπουδαία, θα την μιλούσαν σήμερα περισσότεροι λαοί, εκτός από τους Νεοέλληνες της Ελλάδας και της Κύπρου. Όλοι οι λαοί όμως προτίμησαν να κρατήσουν τις μητρικές τους γλώσσες και «ξέχασαν» την επίσημη ελληνική, με την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μην μπερδεύεστε με τα αρχαία ελληνικά τα οποία είναι οικουμενική γλώσσα επιστημών όπως επίσης είναι και τα λατινικά: όμως ούτε τα αρχαία ελληνικά ούτε τα λατινικά είναι σήμερα μητρικές γλώσσες κάποιων λαών.

Ανώνυμος είπε...

Eνω η δικη σας "γλωσσα" belo more χαιρει ακρας εκτιμησης απο ΝΑΤΟ,ΟSCE kai US!!!

Silence of " state language "

Yesterday we received no response from the missions of the EU and the OSCE and the U.S. Embassy , asked why in their joint statement two days ago was avoided using the term " Macedonian language ".

The statement mentions " teaching the state language . Then it is recommended in minority communities to speak fluent state language . In the section where it is recommended that optional instruction signatories of the letter had a dilemma to say that this is a recommendation to learn the Albanian language.

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=13010943597&id=9&setIzdanie=21897

http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html

Ανώνυμος είπε...

Για την καθαρεύουσα ο καθηγητής έχει δίκιο. Δυστυχώς ο Κοραής αν και κατάφερε πάρα πολλά πράγματα κ ήταν αρκετά τολμηρός για την εποχή του (π.χ κατάφερε να ξεβρακώσει τους παπάδες που ήταν σε αγαστή συνεργασία με τους Τούρκους) έπεσε θύμα της αρχαιολατρείας με αποτέλεσμα την δημιουργια της καθαρεύουσας.
Σχετικά όμως με τη δημοτική θα διαφωνησω. Πολλές λέξεις με αρχαία ρίζα ομιλούνταν κ πριν απο το 1821. Αρκει να ρίξει κανείς μια ματια σε δημώδη τραγούδια (π.χ το Γεφυρι της Αρτας τραγουδι απο το 1700 ή του Νεκρου αδελφου) στα οποία συνατουνται πολλές λέξεις με αρχαία ρίζα.

Ένα παράδειγμα που μου ερχεται στο μυαλο αυτη τη στιγμή: Ο καθηγητης πιο πάνω λέει ας πούμε οτι τη "φυλακή" την έλεγαν "χάψη". Λάθος όμως αφού η λέξη "φυλακή" υπάρχει στο παρακάτω στιχάκι

"Καλύτερα μιας ωρας ελευθερη ζωη
παρά σαράντα χρόνια σκαβιά κ φυλακή"

Ας μη γελιόμαστε. Δεν είναι κ τόσο εύκολο να χάσει κανεις τη μητρική του γλωσσα.όπως κ οι βόρειοι γειτονές μας δε μπόρεσαν να ξεχασουν τη βουλγαρική τους γλωσσα. Όπως κ εσύ Bello παρά την προσπάθεια του ελληνικού κρατους να σε κάνει να την ξεχασεις. Η΄ εχω άδικο?