29 Απρ 2012

Οι θέσεις της Δράσης για τα Ανθρώπινα ΔικαιώματαΟι θέσεις της Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα


Αναρτήθηκε 08-06-2010

ΑΡΧΕΣ

Τα ανθρώπινα δικαιώματα διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή πολιτική. Λειτουργούν άλλοτε ως οδηγός και άλλοτε ως πρόσχημα για την (εξωτερική κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά) πολιτική κυβερνήσεων, πολιτικών κομμάτων, διακυβερνητικών οργανισμών. Ακόμα, είναι το πεδίο όπου δοκιμάζεται το πόσο μια οποιαδήποτε συλλογικότητα (κυβέρνηση, νομαρχία, δήμος, πολιτικό κόμμα, συνδικαλιστικός φορέας κλπ.) ανταποκρίνεται στις αρχές που η ίδια έχει διακηρύξει ότι υπερασπίζεται.

Η ΔΡΑΣΗ αυτοπροσδιορίζεται ως το κόμμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με τον όρο «ανθρώπινα δικαιώματα» εννοεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από το Σύνταγμα της Ελλάδας, από τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από τις πεποιθήσεις των μελών της.

Ο σεβασμός και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων οφείλει να είναι βασικό στοιχείο της κουλτούρας των μελών της. Είναι συνεπώς απαραίτητο οι θέσεις και η λειτουργία της ΔΡΑΣΗΣ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να στηρίζονται σε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές. Τέτοιες αρχές συνοπτικά είναι οι εξής:

1.Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμιες και καθολικές αξίες και έχουν απόλυτο χαρακτήρα.

Δεν μπορεί να σχετικοποιούνται ανάλογα με γεωγραφικές περιοχές και πολιτιστικές παραδόσεις, ούτε η υπεράσπισή τους να εξαρτάται από οικονομικά και κρατικά συμφέροντα ή από εθνικές, θρησκευτικές, ταξικές, «αντι –ιμπεριαλιστικές» ή άλλες σκοπιμότητες και ιδεολογίες. Οι θέσεις της ΔΡΑΣΗΣ στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να προσμετρούν το τυχόν «πολιτικό κόστος».

2.Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα.

Δεν μπορεί να υπάρξει ικανοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων, αν δεν ικανοποιούνται τα θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματα και το αντίστροφο. Χωρίς οικονομική ελευθερία δεν υπάρχει πολιτική και χωρίς πολιτική ελευθερία δεν υπάρχει οικονομική.

3.Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά, την καταγωγή και τις πεποιθήσεις του κάθε ατόμου, τόσο του θύματος, όσο και του θύτη (αρχή της αμεροληψίας).

4.Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να υπάρξουν σε κοινωνίες που λείπει το δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία (κατοχυρωμένο στο άρθρο 17 της Οικουμενικής Διακήρυξης) ή δεν λειτουργεί αποτελεσματικά η αγορά. Η ιστορική πείρα απέδειξε ότι οι κοινωνίες που στερούνται αποτελεσματικής λειτουργίας αγοράς, στερούνται και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

5.Στη διεθνή πολιτική, η ΔΡΑΣΗ πιστεύει ότι καμία κυβέρνηση και καμία πολιτική οργάνωση δεν μπορεί να προβαίνει σε μαζικές και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολιτών της ή αλλοδαπών, χωρίς η διεθνής κοινότητα να παρεμβαίνει. Με άλλα λόγια, Η ΔΡΑΣΗ δεν υπερασπίζεται την παρωχημένη απολυτότητα του δικαιώματος στην εθνική και κρατική κυριαρχία όταν υπάρχει μαζική και σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύει ότι κυρίαρχη αξία είναι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε περιπτώσεις εξόφθαλμης, βάναυσης και μαζικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διεθνής κοινότητα (και μόνον αυτή) με τα συλλογικά, θεσμοθετημένα όργανά της, οφείλει να παρεμβαίνει, με κριτήρια ενιαία για όλα τα κράτη και με τρόπους που θα προστατεύουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

6.Η ΔΡΑΣΗ διαπιστώνει το σοβαρό έλλειμμα που υπάρχει σ’ αυτόν τον τομέα στα όργανα της διεθνούς κοινότητας και ιδιαίτερα στην ενίοτε επιλεκτική ή προσχηματική χρήση της αρχής της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για σκοπούς που εξυπηρετούν ποικίλα συμφέροντα (ανάμεσά τους τα λεγόμενα «εθνικά συμφέροντα», όπως τα ερμηνεύουν διάφορες κυβερνήσεις) ή ιδεολογίες. Για το λόγο αυτόν, αγωνίζεται για την αντιπροσωπευτικότερη σύνθεση και τη δημοκρατικότερη λειτουργία των διεθνών οργάνων.

7.Αν τον περασμένο αιώνα το βασικό πρόβλημα της Δημοκρατίας ήταν η κατοχύρωση του δικαιώματος της πλειοψηφίας να κυβερνά, σήμερα θα λέγαμε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η καθιέρωση της «συνταγματικής» δημοκρατίας. Του περιορισμού δηλαδή των εξουσιών της πλειοψηφίας, όπου αυτά προσβάλλουν τα ατομικά δικαιώματα και την κατοχύρωση του δικαιώματος των μειοψηφιών να διατηρούν τη διαφορετικότητά τους, χωρίς ποινές, διώξεις και διακρίσεις.

8.Οι κίνδυνοι για τη διαφορετικότητα είναι σήμερα αυξημένοι:

◦Η αναβίωση των εθνικισμών οδηγεί σε λογικές εθνικής καθαρότητας και έχει σαν αποτέλεσμα εθνοκαθάρσεις, γενοκτονίες, καταπίεση των εθνικών μειονοτήτων, υπονόμευση της συνύπαρξης των λαών.

◦Η επανεμφάνιση του θρησκευτικού φανατισμού έχει κάνει ορατά φαινόμενα θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και διωγμών κατά των αλλοθρήσκων, των ετερόδοξων ή των άθεων και των αγνωστικιστών.

◦Οι επιλογές της πλειοψηφίας των ΜΜΕ σε ό,τι αφορά την ενημέρωση συμβάλλουν στην κοινωνική ομογενοποίηση και ομοιομορφία συμπεριφορών, θέτοντας σε κίνδυνο τη διαφορετικότητα των τρόπων ζωής, τους διαφορετικούς πολιτισμούς, τις πολιτικές μειοψηφίες όταν αυτές ξεφεύγουν από τα στερεότυπα, τις εναλλακτικές κοινωνικές πρακτικές.

◦Ένας νέος πουριτανισμός αμφισβητεί το δικαίωμα στον σεξουαλικό προσανατολισμό και τις κατακτήσεις του φεμινιστικού κινήματος.

◦Η προστασία της δημόσιας υγείας γίνεται πρόσχημα για την επιβολή ομοιόμορφων συμπεριφορών (ποινικοποίηση ναρκωτικών, περιορισμοί λόγω AIDS στις επαγγελματικές σχέσεις κλπ.), αλλά και διώξεων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά οι μετανάστες και άλλοι.

◦Τα σύγχρονα φαινόμενα αυξημένου ρυθμού μετανάστευσης οδηγούν στην επανεμφάνιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

9.Στα Βαλκάνια είναι αδύνατον να χαράξει κανείς πολιτική ερήμην του ζητήματος των εθνικών μειονοτήτων. Αυτό ισχύει και για τη χώρα μας. Η ορθολογική αντιμετώπιση του ζητήματος απαιτεί να καταπολεμηθεί η κυρίαρχη αντίληψη ότι αυτές οι μειονότητες είναι εξ ορισμού «δούρειοι ίπποι» ξένων συνομωσιών και συνεπώς πρέπει να υπόκεινται σε καθεστώς ιδιότυπης ομηρίας.

Η ΔΡΑΣΗ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ:

1.την άμεση επικύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει στις 22 Σεπτεμβρίου 1997, χωρίς διευκρινιστικές δηλώσεις ή επιφυλάξεις και την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με αυτήν και με τις άλλες σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

2.Να περιληφθούν ερωτήματα για τον εθνοτικό, γλωσσικό και θρησκευτικό αυτοπροσδιορισμό στην επόμενη απογραφή, του 2011.

3.Τον απόλυτο συνταγματικό διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους, με ανεξαρτητοποίηση όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων και την κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους.

4.Την απόδοση ιθαγένειας σε όλους τους ξένους μετανάστες γεννήθηκαν στη χώρα μας. Επίσης τη νομιμοποίηση όσων βρίσκονται και εργάζονται στην Ελλάδα για ικανό χρόνο και δεν έχουν καταδικαστεί σε ελληνικά ή ξένα δικαστήρια, καθώς και την παροχή σ’ αυτούς των ίδιων αστικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων με τους Έλληνες πολίτες.

5.Νομιμοποίηση του γάμου ομόφυλων ζυγαριών.

6.Αποποινικοποίηση της χρήσης και της εμπορίας όλων ανεξαιρέτως των τοξικοεξαρτητικών ουσιών.

7.Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τους αντιρρησίες συνείδησης, ώστε η εναλλακτική θητεία να μην έχει τιμωρητικό χαρακτήρα.

8.Συμμόρφωση με κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τις θέσεις, παρατηρήσεις και συστάσεις προς την Ελλάδα των δύο ειδικευμένων οργάνων εμπειρογνωμόνων: α) του ΟΗΕ (Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων – CERD) και β) του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας – ECRI).

9.Απαλοιφή της ανάπτυξης εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης από τους σκοπούς της εκπαίδευσης (άρθρο 16, παρ. 2 Συντάγματος), του δικαιώματος σε δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες (άρθρο 16, παρ. 4 Συντάγματος), του κρατικού μονοπωλίου στην παιδεία, του άρθρου 106 του Συντάγματος για τις κρατικές επεμβάσεις στην οικονομία.

http://www.drassi.gr/index.php?id=1022&title=Ανθρώπινα Δικαιώματα

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"1.Ποια είναι η άποψή σας περί μακεδονικής μειονότητας και τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα; Ποιά η άποψή σας για το μακεδονικό;

Είμαι θιασώτης του μετρήματος. Το μέτρημα φαίνεται να είναι ξένο προς την νοοτροπία μας. Πόσοι ανήκουν στην μακεδονική ή την μακεδονική μειονότητα στην οποία αναφέρεσθε; Ποιος και πότε μπήκε στον κόπο να τους μετρήσει; Όσοι και αν είναι πάντως πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς αντιμετωπίζονται όλες οι μειονότητες στα πλαίσια του νόμου και με σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου."

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.candid&id=14656

Ανώνυμος είπε...

Έψαξα το site της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΙ.Α αλλά δεν βρήκα κάτι υπέρ Μακεδόνων η Μακεδονίας! Ενώ η ΔΡΑΣΗ έχει πιο προχωρημένες θέσεις ακόμα και απο το Ο.Τ.

Ανώνυμος είπε...

Τυχερος ο Μανος, θα παρει το 1.000.000 ψηφους σας αφου εσεις δεν κατεβασατε κομμα στις εκλογες

Ανώνυμος είπε...

το μέτρημα φυσικά θα έχει νόημα να γίνει με διεθνώς πιστοποιημένα ερωτήματα όπου θα αναδειχθούν τα εθνοπολιτιστικά στοιχεία/data των καταγραφόμενων , προερχόμενα από τον οικογενειακό πολιτισμό

όπως οικιακή οικογενειακή γλώσσα, παραδοσιακά τραγούδια και χοροί,ήθη και έθιμα, κ.λ.π

αντίθετα δεν μπορεί να περιλαμβάνει ερώτημα από το πεδίο των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως η εθνοτική ταυτότητα..

δηλαδή ερώτημα του τι εθνοτικά αισθάνεσαι είναι ανεπίτρεπτο

η δε απάντηση με βάση το αρνητικό ιστορικό υπόβαθρο θα είναι ισχυρά ψευδής και απέχουσα από την αλήθεια.

έτσι δεν θα καταγραφούν με την αληθινή εθνοτική τους ταυτότητα αλλά με βάση την κυρίαρχη, δηλαδή την ελληνική.

για αυτό από πολλούς προτείνεται η λύση των ανεξάρτητων διεθνών και ελλήνων εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης ή της ΕΕ , οι οποίοι με τεχνικές ερωτήσεις και έλεγχο δεδομένων από την αρχική φάση του ελληνικού κράτους , εμμέσως πλην σαφώς θα καθορίσουν το μέγεθος μιας εθνικής κοινότητας, δίχως να προσφύγουν σε ΑΤΟΜΙΚΗ απογραφή του καθενός...

εξάλλου οι ατομικοί ΜΥΣΤΙΚΟΙ φάκελλοι των κρατικών ελληνικών αρχών περιέχουν τα προαναφερθέντα στοιχεία με ακριβέστατα δεδομένα

αφού ακόμα και οι προξενικές συνεντεύξεις , σχετικά με τον καθορισμό των εμπιπτόντων στον ρατσιστικό νόμο περί ελεύθερου επαναπατρισμού δεν αφορούσε ποιός εθνοπολιτιστικά είναι μη έλληνας το γένος, αλλά ποιός ιδεολογικοπολιτικά κατέχει στοιχεία μακεδονικής ταυτότητας..

δηλαδή αν ένας Μακεδόνας δήλωνε έμμεσα ή άμεσα Έλληνας τότε περνούσε το τέστ

αν όμως του ξέφευγαν έστω και ασυνείδητα στοιχεία μακεδονικότητας, έμπαινε στην μαύρη λίστα...

φυσικά , προηγούμενα θα πρέπει να καθορισθούν και να βρεθούν ΕΛΛΗΝΙΚΑ πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία είναι ανύπαρκτα...!!!

Ανώνυμος είπε...

Σιγά μην έχει θέσεις πιο προχωρημένες από το Ο.Τ.! Σαν ανοιχτός εχθρός δικός σας, του Παύλε και της παρέας του και όσων υποστηρίζετε (ΔΡΑΣΗ/ΦΙΣ) μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως ακόμα δεν έχουν τόσο ξεφύγει:
α) Το ΟΤ ζητάει ανοιχτά δημόσια εκπαίδευση στη "λόγια μακεδονική γλώσσα" όπου αυτό υποδείξει πως ζει η μειονότητα - αυτη η εκπαίδευση θα είναι υποχρεωτική και για τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης (θέσεις Παύλε σε συνέντευξη στην Αυστραλία). Ο Μάνος αναφέρεται γενικώς και αορίστως σε ΣΠΔΕΜ του ΣτΕ χωρίς να ξεκαθαρίσει τα εκπαιδευτικά δικαιώματα που προκύπτουν από αυτή.
β) Το ΟΤ ζητάει ανοιχτά διπλά επίσημα τοπωνύμια, "δυνατότητα χρήσης της μακεδονικής στις συνδιαλλαγές με τη δημόσια διοίκηση" - ο Βαλλιανάτος ούτε που τα αναφέρει κι ας τα επιβάλλει η ΣΠΔΕΜ (λες και δε ξέρουν γιατί δε θέλουν να την επικυρώσουν).
γ) Από το ΟΤ έχουν ανακοινώσει πως έχουν συζητήσει θέματα εφαρμογής αυτονομίας με τους Βάσκους (και ιδιαίτερα με το Μπατασούνα), και συμμετέχουν στις EFA και FUEN και CMC (τελευταία) που είναι τίγκα στους Ευρωπαίους αυτονομιστές. Αντιθέτως ο Γουσέτης της Δράσης τονίζει συνεχώς πως εφόσον δε τίθονται αυτονομιστικά θέματα τα δικαιώματα της μειονότητας πρέπει να είναι σεβαστά. Υπόψη πως το Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αποφανθεί πως η αυτονομιστική πολιτική δράση είναι απολύτως νόμιμη εφόσον χρησιμοποιεί μη-βίαια δημοκρατικά μέσα.

Ανώνυμος είπε...

8,24

Φυσικα τα Ελληνικα πολιτιστικα στοιχεια ειναι ανυπαρκτα. Εχεις δει εσυ ποτε αναφορα για Ελληνικο Πολιτισμο σε καποια Εγκυκλοπαιδεια η εστω καποια βιβλιογραφια απο αρχαιολογους η αλλους επιστημονες η καποια εκθεση με ευρηματα του ανυπαρκτου αυτου πολιτισμου σε καποιο ξενο Μουσειο?

παντως καλα σας λενε πιο πανω, δεν χρειαζεται καμμια απογραφη.
Ενας πολιτικος φορεας μονο και το βραδυ των εκλογων με 1 εκ ψηφους θα εχετε πανω απο 25% στην επομενη
βουλη

Και η Ροδος και το πηδημα μαζι

Ανώνυμος είπε...

Και ποιος παρακαλώ ηγείται του κόμματος που βαλθήκατε να κάψετε;

Ανώνυμος είπε...

οι 1.000.000 Μακεδόνες ψηφίζουν όλα τα ελληνικά Κόμματα

θα ψήφιζαν και ένα μακεδονικό , το οποίο δεν θα δήλωνε ότι Μακεδόνες είναι ΜΟΝΟ όσοι δημόσια εκδηλώνονται ως Μακεδόνες , αφού τότε δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης εκπροσώπησης μιας παρέας...

δηλαδή ενα κόμμα που θα υποστήριζε ότι δεν είναι μόνο οι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού οι Μακεδόνες.

γιατί αυτό προσβάλλει την νοημοσύνη τους , αλλά και αυτή του ελληνικού κράτους

το οποίο βάζει εμπόδιο και βέτο στο μακεδονικό κράτος όχι για τους ελάχιστους παραπάνω, αλλά λογικά για τους πολύ περισσότερους , τόσους όσους αρκούν για να αποκαλύψουν την ψευδώνυμη ελληνική εθνοτική ομοιογένεια της Ελλάδος

όπως τους προσβάλλει τους Μακεδόνες ο διαδικτυακός συναγελασμός των παραπάνω με επαγγελματίες αντι-μακεδόνες , ελληνόφωνους εθνικιστές

προσβάλλει και τον κ. Μάνο της Δράσης, ο οποίος ζητάει για όλα τα πράγματα μέτρημα .

το ίδιο και για τους Μακεδόνες και τους Τούρκους της Ελλάδος.

γιατί χωρίς μέτρημα κάθε πολιτική συζήτηση περί εθνικών μειονοτήτων / κοινοτήτων της Ελλάδος στερείται σοβαρότητας

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 8:33, υπάρχει μια διαφορά ουσίας μεταξύ αυτά που ζητάει το Ο.Τ. και αυτά που δηλώνουν οι Δράση/Φ.Σ: ότι οι τελευταίοι συμμετέχουν στις εκλογές ενώ το Ο.Τ. όχι!
Άλλωστε, άκουσες ποτέ το Ο.Τ. να ζητάει αυτονομία; Ο Βοσκόπουλος μήνυσε δημοσιογράφο γιατί τον είπε «αυτονομιστή», το θεώρησε βρισιά και κέρδισε, μάλιστα, την δίκη!

Ανώνυμος είπε...

ο Παυλακης και η ηγεσια του Ο.Τ. πολλα λενε κιελαχιστα πρατουν σαν κομμα οταν αρνουνται να συμμετεχουν στις κρισιμοτερες εκλογες της μεταπολιτευσης,αναζητοντας νεα λαμογια-διαμαντια για να προωθησουν τα προσωπικα τους συμφεροντα! Ελαχιστα μας ενδιαφερει τι ζηταει ο καθενας οταν με βαση το Ευρωπαικο δικαιο η περιφερεικη ευρεια αυτονομια ειναι γεγονος στην Γερμανια Ισπανια Ιταλια Βρετανια κ.α. μικροτερες χωρες κι ο Ευρωπαικος φεντεραλισμος λειτουργικοτερος του δυσκινητου γραφειοκρατικου διεφθαρμενου συγγεντρωτικου κρατους!

Ανώνυμος είπε...

δεν υπάρχουν σύγχρονα εθνοπολιτιστικά,παραδοσιακά , οικογενειακά ελληνικά στοιχεία.

αυτό δεν αφορά τον λαμπρό πολιτισμό των αρχαίων κατοίκων του τόπου , με τους οποίους ουδεμία βιολογική ή πολιτιστική σχέση έχουμε .
παρά μόνο το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ζούσανε στον ίδιο τόπο με εμάς.

ούτε βέβαια αφορά τις σύγχρονες ατομικές ελληνόφωνες εκδηλώσεις πολιτισμού, όπως π.χ του Καζαντζάκη, Ρίτσου . Ελύτη, Σεφέρη

αφού αυτές ουδεμία σχέση έχουν με τα οικογενειακά εθνοπολιτιστικά στοιχεία τα οποία μεταδίδονται από γενιά σε γενιά και τα οποία δεν έχουν συγκεκριμένο δημιουργό

είναι δε ενταγμένα στον κύκλο ζωής των φορέων τους , σε αντίθεση με τους παραπάνω το έργο των οποίων παραμένει διακριτά ξένο , όπως η μητρική μακεδονική , τουρκική, αλβανική γλώσσα σε σχέση με την εκπαιδευτική ξένη ελληνική

Ανώνυμος είπε...

6.59

xαιρε βαθος αμετρητο εισαι

Λοιπον δες τι γραφει ο Anthony D. Smith επι το προκειμενου,και αν δεν ξερεις ποιος και τι ειναι
ευκαιρια να το μαθεις και αυτπ

Greeks, Armenians, Jews, Persians, Chinese and Japanese could be cited as examples of ethnic continuity, since, despite massive cultural changes over the centuries, certain key identifying components—name, language, customs, religious community and territorial association—were broadly maintained and reproduced for millennia.
[Nationalism and Modernism, 2003, page 191]

The problem of ethnic survival seemed particularly important for later nationalisms: the ability to call on a rich and well documented ‘ethno-history’ was to prove a major cultural resource for nationalists, and myths of origins, ethnic election and sacred territories, as well as memories of heroes and golden ages, were crucial to the formulation of a many-stranded ethno-history. All this points to the importance of social memory; as the example of the relationship between modern and ancient Greeks shows, ethnies are constituted, not by lines of physical descent, but by the sense of continuity, shared memory and collective destiny, i.e. by lines of cultural affinity embodied in myths, memories, symbols and values retained by a given cultural unit of population.
[Nationalism and Modernism, 2003, page 192]

This is not to deny for one moment cither the enormous cultural changes undergone by the Greeks despite a surviving sense of common ethnicity or the cultural influence of surrounding peoplesand civilizations over two thousand years. At the same time in terms of script and language, certain values, a particular environment and its nostalgia, continuous social interactions, and a sense of religious and cultural difference, even exclusion, a sense of Greek identity and common sentiments of ethnicity can be said to have persisted beneath the many social and political changes of the last two thousand years.
[National Identity, 1991, pages 29-30]

Anthony D. Smith is one of most important worldwide contemporary scholars of ethnology similar of Hobsbawm, Gellner and Anderson. He is Editor-in-Chief of the scholarly journal Nations and Nationalism (Cambridge University Press) and is the author of many books on the subject including his "classic" The Ethnic origins of Nations.