25 Μαρ 2015

25η Μαρτιου!

Αφιερωμένο στην Ελλάδα που γιορτάζει σήμερα!

Το τραγούδι έχει και συνέχεια, με τον Τζεμο που πήρε τα βουνά για να μην δοκιμάσει αν το σπαθί του Μιτσκου βοεβόδα έκοβε η το βόλι του τρυπούσε....

Δεν υπάρχουν σχόλια: