5 Μαρ 2009

ΕΚΘΕΣΗ του Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας στα θέματα μειονοτήτων επισκέφτηκε την Ελλάδα από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2008, για την προώθηση, μεταξύ άλλων, της εφαρμογής της Διακήρυξης σχετικά με τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες. Ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές και είχε εκτενείς διαβουλεύσεις με ανώτερους κυβερνητικούς εκπροσώπους και δημόσιους λειτουργούς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Συμβουλεύθηκε με αστικές κοινωνικές οργανώσεις, θρησκευτικούς ηγέτες, ακαδημαϊκούς και επικεφαλής κοινοτήτων. Η Ελλάδα αναγνωρίζει μόνο μια μειονότητα, τη μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα στη δυτική Θράκη, η οποία προστατεύεται από τους όρους της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923. Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει "status" μειονότητας σε άλλες κοινότητες. Η κυβέρνηση είναι πεπεισμένη ότι οι αξιώσεις της ύπαρξης άλλων μειονοτήτων είναι αβάσιμες και πολιτικά παρακινημένες. Εντούτοις, εάν ένα κράτος αναγνωρίζει επίσημα μια μειονότητα η όχι δεν είναι καθοριστικό όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προς τους μειονοτικούς πληθυσμούς. Η ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας ενδιαφέρεται για θέματα που αφορούν μόνο την εσωτερική αρμοδιότητα της κυβέρνησης της Ελλάδας σχετικά με τη μεταχείρισή της των μειονοτήτων και μειονεκτούντων ομάδων μέσα στη χώρα. Οι ανησυχίες της εστιάζουν στο βαθμό δικαίου στον οποίο η νομοθεσία, η πολιτική και η πρακτική εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς νόμου περί ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ο οποίος έχει προτεραιότητα πάνω από τις διμερείς συνθήκες και τις συμφωνίες. Η απόφαση ότι μια ορισμένη ομάδα πρέπει να λάβει την προστασία που οφείλεται στις μειονότητες, δεν έχει επιπτώσεις στις διακρατικές σχέσεις. Οι μειονοτικές ομάδες αποτελούν μέρος της ελληνικής κοινωνίας, δεν είναι ξένο στοιχείο. Η ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας καλεί την κυβέρνηση της Ελλάδας να αποσύρει την διαμάχη εάν υπάρχει μια μακεδονική ή τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα και να εστιάσει στην προστασία των δικαιωμάτων στον αυτο-προσδιορισμό, την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του συνεταιρίζεστε αυτών των κοινοτήτων. Τα δικαιώματά τους στην προστασία μειονότητας πρέπει να τηρηθούν σύμφωνα με τη Διακήρυξη για τις μειονότητες και τον πυρήνα των διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ελλάδα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συγκεκριμένα με εκείνες τις αποφάσεις ότι οι ενώσεις πρέπει να έχουν την άδεια να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις «μακεδονικό» και «τούρκικο» στα ονόματά τους και να εκφράζουν τις εθνικές ταυτότητές τους ελεύθερα. Η διάκριση έναντι των Ρομα υπάρχει στην Ελλάδα όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας επισκέφτηκε τις κοινότητες των Ρομα που στερούνται τις βασικές εγκαταστάσεις και αντιμετωπίζουν μόνιμη απειλή εκτόπισης. Πολλά παιδιά Ρομα είναι είτε σε διαχωρισμένα σχολεία είτε δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση εξ αιτίας της ταυτότητάς τους. Η ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας επαινεί τις κυβερνητικές προσπάθειες να αναπτυχθούν οι θετικές πολιτικές που συντονίζονται σε διυπουργικό επίπεδο από τον Υπουργό Εσωτερικών μέσω του προγράμματος δράσης για την ενσωμάτωση των Ρομα. Εντούτοις, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και το διαχωρισμό των Ρομα σε ορισμένα δημόσια σχολεία. Η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της να εξασφαλίσει ότι οι εθνικές πολιτικές δεν υπονομεύονται ή προκαλούνται από τις τοπικές αρχές που ανταποκρίνονται στις τοπικές προκαταλήψεις. Πρέπει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τον διαχωρισμό των παιδιών των Ρομα.

Η συνέχεια της έκθεσης εδώ, στην αγγλική:

http://www.macedoniancommunity.com/repository/UN_humanrights_2008.pdf

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η Μακεδονική μειονότητα είναι πλέον αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη. Πρώτη φορά αναγνωρίζεται από διεθνή οργανισμό. Αυτό είναι ένα σημείο χωρίς επιστροφή.
Τελικά έπιασαν τόπο οι επιστολές Γκρούεφσκι.

Ανώνυμος είπε...

Gay McDougall's report is highly biased.
She insists of using the Greek term
MACEDONIA as FYROM'S oficial name in the
UN. She sadlly ignores the fact, that you
cannot have in MACEDONIA - macedonian
minority. I wander where this bias comes
from ? is she the ex-FM of Canada, is she
affected from the VMRO in Toronto ?.
Her bias is highly evident, and racist.
When VMRO gets serious for a solution,
I am positive that Greece will back it up,
as i know that Macedonia is only Greek.
A Greek-Canadian citizen
born in Florina
living in Toronto.

note:One cannot negociate when the option is
the same - macedonia-macedonia-
macedonia-macedonia-macedonia.
unless:There is no will for solution, as one
profits from it - (VMRO)will no longer
make money.

Ανώνυμος είπε...

You are right: you cannot have a Macedonian minority in Macedonia as you cannot have a Greek minority in Greece. But you can have Macedonian community living in Greece (Macedonia) who do not feel they belong to the Greek nation but they are something different. This does not mean that neceseraly all the people belonging to the macedonian community in Greece feel that they belong to the nation of the Republic of Macedonia or any other nation over the greek border's state. They can be proud Macedonians who care about their heritage, history, language, tradition, etc. without being "Skopians" or "Bulgatrians" or anything else. In Macedonia (Greece) they live also people who identify fully as Greeks, like you, and despise anything Macedonian. They are proud about their Greek heritage, history, language, tradition, etc. This people of course are GREEKS who have origins from the greek Macedonia but they are not MACEDONIANS!THEY HAVE GREEK ETHNIC IDENTITY. Good for them. They cannot deny to the Macedonian community in Greece to keep their macedonian identity: this would be against human rights international laws.
How come do you not write in greek? What is your mother tongue? Don't you speak greek at home?

Ανώνυμος είπε...

Το ECRI δηλαδή τι είναι; Αυτό δε σας "αναγνώρισε" με αντίστοιχο τρόπο πριν μερικά χρόνια;

gence είπε...

Δεν κατάλαβες ακόμα ότι δεν είναι θέμα αναγνώρισης αλλά σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων που η Ελλάδα ΚΑΤΑΠΑΤΑ και ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ; Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι εκθέσεις. Οι Μακεδόνες και οι Τούρκοι της Ελλάδας δεν χρειάζονται εκθέσεις διαφόρων οργανισμών για να ανακαλύψουν ότι υπάρχουν. ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, όσο και αν οι Έλληνες αρνούνται αυτό το γεγονός.

Ανώνυμος είπε...

To march 6.2009.2.56pm
Thanks for giving me a break, i did make a mistake and this is McDougall's identity, as i confused her with elseone from the Helsinki Human rights, I apologize.
I know out of life experiance and not of a 2 day visit in florina that the minority you refer to is slavic and in fact Bulgarian, many of them left before the war, and others like Gruio left with the end of civil war.
They did not stay out of fear couse while the Germans were there as well as 1000 bulgarians, would point greek homes and then they with the Bulgarian brothers would throw granades thru the window, then they got involved with the left, as Russians would come and give speaches (MELITI) of their
"macedonian identity" need to say no more.
Today the above belonge to the past, which we still remember, but we like to leave behind. One think is certain, as they were born in Macedonia, they are macedonians of Slavic Ethnicity, as i am of Greek.
The numbers are 6000 declared, as the members of uranio toxo, you see they speak their language and i understand it..somewhat.
they receive funding from the greek govenment even that is subsidized from the EU ,AND THEY HAVE A POLITICAL PARTY.
So far so good.....now let's see the other side....and this is FYROM....
Does anything like this happens there....the answer is NO. Greeks in FYROM live in fear.
They cannot speak Greek nor have any part in political life.....
So if you like to do business get real, and when talk of human rights dont bring a (shit disturber)Lawyer at 250000 for the weekly visit and a 2 day in Florina, she will squeeze till you dry.
Those funds are needed for the people and not personal vendetas. For her BIAS need to say no more.
FYROM has many problems, and they will stay, as they promote throu the politics the convinianse of the few.
Why do they use the name macedonia, why do the stop freadom of speech........dont telm me that greeks do the same becouse if they did you would have known of it (military).
Want a Solution .....keep mr SOROS and his friends away....it's us that can do things
the people....

Now, you are asking personal questions, and that is no cool...as i know nothing of you, you have a need to intimidate ? that will be a waist of time.
By the way i speak and write fluent Greek.
We talk soon......