Translate

18 Δεκ 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Δεκεμβρίου 16, 2010 Εφ. Μπιρλίκ 16-12-2010
Tα σκοτεινά παιχνίδια γύρω από την διαδρομή του δρόμου που έρχεται από την Βουλγαρία γίνονται πολύπλοκα. Η ¨Επιτροπή Αγώνα¨ αποτελούμενη από 6 άτομα από το χωριό Τυχηρό που κατοικείται από Τούρκους, ολοκλήρωσε τις εργασίες της και υπέβαλλε στις αρμόδιες αρχές έγγραφο με τις ενστάσεις τους. Ο φάκελος ετοιμάστηκε με την απαραίτητη μέριμνα από τον τέως βουλευτή Ιλχάν Αχμέτ, υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου. Τώρα τα μάτια στρέφονται στο νομαρχιακό συμβούλιο της 20ης Δεκεμβρίου 2010.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Κομοτηνή, 16-12-2010 ΠΡΟΣ: ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΩΝ:
1- Χαλήλ Χαλήλ του Ρετζέπ, κάτοικος Τυχηρού, γεωργός. 2- Μολλά Αχμέτ Τζαήτ του Αχμέτ, κάτοικος Τυχηρού, γεωργός. 3- Χατίπ Αχμέτ Αλή του Αχμέτ, κάτοικος Τυχηρού, γεωργός. 4- Ενβέρ Αλή Αχμέτ του Αλή, κάτοικος Τυχηρού, γεωργός. 5- Αχμέτ Σεμπαχεδήν του Μουσταφά, κάτοικος Τυχηρού, γεωργός. 6- Σαλή Νεντήμ του Χασάν, κάτοικος Τυχηρού,γεωργός, ως εκπρόσωποι των κατοίκων του οικισμού Τυχηρού και μέλη της¨ Επιτροπής Αγώνα¨όπως αυτοί ορίστηκαν μετά από επιλογή των κάτωθι υπογραφόντων.
ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: Κάθετος άξονας 75 Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (75.0) » στο τμήμα Κομοτηνή έως Πάνδροσο (από Χ.Θ. 0+000 έως 9+372) στο Ν. Ροδόπης.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1-Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. κα. Θεοδώρα Κόκλα 2- Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Δημήτριος Κοτσάκης 3- Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Βουλευτής Πασόκ Ροδόπης κ. Γιώργος Πεταλωτής 4- Βουλευτής Πασόκ Ροδόπης κ. Αχμέτ Χατζηοσμάν 5- Βουλευτής Ν.Δ. Ροδόπης κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης 6- Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης 7- Εκπρόσωπος ΚΚΕ Ροδόπης 8- Εκπρόσωπος ΛΑΟΣ Ροδόπης 9- Πρόεδρος Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας κ. Μουσταφά Τσαούς Αλή 10. Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ Ροδόπης 11.Εκπρόσωπος Ν.Δ Ροδόπης Εμείς οι κάτωθι υπογράφοντες ως κάτοικοι του οικισμού Τυχηρού, σε σχέση με τον κάθετο άξονα 75 Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (75.0) » στο τμήμα Κομοτηνή έως Πάνδροσο (από Χ.Θ. 0+000 έως 9+372) στο Ν. Ροδόπης αφού ενημερωθήκαμε για το περιεχόμενο του έργου διά του πληρεξουσίου δικηγόρου και πολιτικού μηχανικού μας, Θέλουμε να σας υποβάλλουμε εγγράφως τις απόψεις, ενστάσεις και ισχυρισμούς μας σε σχέση με το έργο αυτό. Όπως σας είναι γνωστό προκειμένου να υλοποιηθεί και να εκτελεστεί το άνω έργο, ο φορέας υλοποίησης του έργου η « Εγνατία Οδός Α.Ε. » σύμφωνα με την μελέτη είχε χαράξει υφιστάμενη οδό με κατεύθυνση πλησίον του οικισμού Καρυδιάς. Σύμφωνα με αυτή την οριστική μελέτη εγκρίθηκε το έργο αυτό, δημοπρατήθηκε και δεσμεύτηκαν τα ανάλογα ποσά στο αρμόδιο ΥΠΕΧΩΔΕ από τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Οι αντιρρήσεις δε τότε των κατοίκων του οικισμού Καρυδιάς αφού θεωρήθηκαν αβάσιμοι, οι κάτοικοι προσέφυγαν στο ΣτΕ. προκειμένου να ακυρώσουν το έργο. Το ΣτΕ. απόρριψε την αίτηση των κατοίκων της Καρυδιάς για την υφιστάμενη οδό με την δικαιολογία ότι η μελέτη, η χάραξη καθώς και η υφιστάμενη οδός όπως αρχικά μελετήθηκε πληρεί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους, είναι δε προς το συμφέρων των κατοίκων και δεν προξενεί καμία βλάβη στα συμφέροντα των προσφευγόντων κατοίκων του οικισμού Καρυδιάς.
Εκ των υστέρων όμως παρόλο που εκπνέουν οι προθεσμίες για την υλοποίηση του έργου με κίνδυνο να χαθούν τα δεσμευμένα ποσά, ενημερωθήκαμε ότι ο φορέας υλοποίησης χάραξε μία δεύτερη προτεινόμενη οδό αδικαιολόγητα παρά την άνω υφιστάμενη, και ως προς τούτο έχουμε να παραθέσουμε τα εξής: 1-Η προτεινόμενη οδός σαφώς είναι πολύ πιο δαπανηρότερη από άποψη προϋπολογισμού σε σχέση με την υφιστάμενη οδό. 2-Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου θα καθυστερήσει για πολλά χρόνια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η ανάπτυξη της περιοχής και να χαθούν κονδύλια ήδη εγκεκριμένα, δεσμευμένα στο ΥΠΕΧΩΔΕ. 3-Η προτεινόμενη οδός διέρχεται από ιδιωτικές περιουσίες αγροτών της περιοχής σε πολύ μεγάλο αριθμό ιδιοκτησιών και εκτάσεων σε σύγκριση με την υφιστάμενη οδό με αποτέλεσμα να χαθούν περιουσίες, να οδηγηθεί σε αφανισμό ο αγροτικός πληθυσμός της περιοχής με τεράστιο πλήγμα και στην τοπική οικονομία του νομού. 4-Η υφιστάμενη οδός εξυπηρετεί τους κανόνες τόσο της ταχείας κυκλοφορίας όσο και της οδικής ασφάλειας με ήδηυπάρχουσα περιβαλλοντολογική μελέτη ενώ η προτεινόμενη οδός είναι βέβαιο λόγω της χάραξης δεν πληρεί τους κανόνες της δημόσιας ασφάλειας, ταχείας κυκλοφορίας και εν γένει χαρακτηριστικά του κάθετου άξονα 75 όπως προβλέπεται στην αρχική σύμβαση. Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς οι υπογράφοντες θέλουμε να υποβάλλουμε με την παρούσα τις απόψεις, αντιρρήσεις και ενστάσεις μας για την προτεινόμενη οδό και ζητάμε από το νομαρχιακό συμβούλιο κατά την συζήτηση του θέματος στις 22-12-2010, να παραστούμε εμείς ως επιτροπή αγώνα μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου μας κ. Ιλχάν Αχμέτ, κάτοικο Α. Μάνεση 5-Κομοτηνή, τηλ:2531070753 καθώς και μετά του πληρεξουσίου πολιτικού μηχανικού μας κ. Ιμπραχήμ Κιαμήλ, κάτοικο Α. Παπαδήμα 14-Κομοτηνή, τηλ: 2531071796 για να εκφράσουμε και να αναπτύξουμε τις απόψεις μας προφορικά στο Ν.Σ. καθώς και να ενημερωθούμε περαιτέρω γι΄αυτό το θέμα όπου και θα αποφασίσουμε για τους περαιτέρω αγώνες μας τόσο σε δικαστικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. http://www.birlikgazetesi.info
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Δεκεμβρίου 16, 2010 Εφ. Μπιρλίκ 15-12-2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Οι σχετικές με το σχέδιο για τον δρόμο του Τυχηρού εξελίξεις τον τελευταίο καιρό, αποτελούνε για μια ακόμη φορά πολιτική λεηλασίας και κατάσχεσης της περιουσίας της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο παρελθόν στην κατασκευή του πανεπιστημίου, της βιομηχανικής περιοχής, της στρατιωτικής περιοχής και του δρόμου της Εγνατίας πάλι τα χωράφια των Τούρκων είχαν απαλλοτριωθεί, και να θυμόμαστε πως κατ΄αυτόν τον τρόπο οι ομογενείς μας είχαν χάσει τις περιουσίες τους. Το κόμμα DEB και ο συνδυασμός ¨Πρώτο βήμα για την ισότητα¨, ενδιαφέρθηκε για το θέμα εδώ και καιρό, και θέλουμε να δηλώσουμε πως δεν θα επιτρέψουμε για μια ακόμη φορά να απομακρυνθούνε οι ομογενείς μας. Συνιστούμε στους κατοίκους των χωριών Τυχηρού, Κάλχα και Κηκίδιου, να δείξουν ευαισθησία και να προετοιμαστούνε για τις δέουσες νομικές προσφυγές και τις αναγκαίες διαμαρτυρίες. Τέλος λέμε στα αρμόδια όργανα, πως πρέπει να εφαρμοστεί η πιο σωστή επιλογή του σχεδίου, που ήταν η αρχική επιλογή Καρυδιάς-Πανδρόσου, και ανακοινώνουμε πως ως κόμμα DEB και ανεξάρτητη λίστα θα παράσχουμε στον κόσμο της περιοχής την απαραίτητη στήριξη. Πιστεύουμε πως οι αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατό θα προσεγγίσουν το θέμα με ψυχραιμία, και παραβλέποντας τα πολιτικά συμφέροντα, θα κινηθούνε προς όφελος του κόσμου της περιοχής.

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

πολύ καλλές αναρτήσεις , σχετικά με τα προβλήματα των τούρκικης καταγωγής, ελλήνων πολιτών, κατοίκων της Δυτικής Θράκης...
για εμάς τους χριστιανούς τούρκους με ελληνική ιθαγένεια έχει αυτό ιδιαίτερη σημασία...
παράκληση όμως , για να διορθώνονται οι παράγραφοι στα κείμενα , ούτως ώστε να διαβάζονται με ευκολία και άνεση...

γιώργος σαβουτζόγλου

Stefanos είπε...

"Ανώνυμε" @7.24πμ
Είσαι τρομερά αφελής, στην προσπάθεια σου να εφεύρεις ανύπαρκτους "Τούρκους χριστιανούς ελληνικής ιθαγένειας" να υποκρίνεσαι έναν ανύπαρκτο "Γιώργο Σαβουτόγλου" ενώ είναι πασιφανές ότι είσαι ο πασίγνωστος στι διαδίκτυο "ανώνυμος" ή "Ντέλτσεφ" ή "Ντίμης" κ.λ.π.
Σου λείπει παντελώς η φαντασία και η ευρηματικότητα. Ο τρόπος γραφής σου είναι χαρακτηριστικός και σε προσδίδει. Χαρακτηριστικός όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα ή όπως η μπόχα της ιδρωτίλας στη φανέλα που είναι χαρακτηριστικά ενός ατόμου.
Σου συνιστώ, την επόμενη φορά που θα εφεύρεις κάποιον ανύπαρκτο που θα υποστηρίζει την κοσμοθεωρία σου, να βάλεις τα δυνατά σου και ν' αλλάξεις τον τρόπο γραφής σου, που σε προδίδει.
Άντε και καλές συκοφαντίες.

Ανώνυμος είπε...

πολύ καλλές αναρτήσεις , σχετικά με τα προβλήματα των αλβανικης καταγωγής, πολιτών της πγδμ, κατοίκων της δυτικης πγδμ...
για εμάς τους νοτιοσλαβους Βουλγαρους με ιθαγένεια της πγδμ έχει αυτό ιδιαίτερη σημασία...
παράκληση όμως , για να διορθώνονται οι παράγραφοι στα κείμενα , ούτως ώστε να διαβάζονται με ευκολία και άνεση...

Γκιόργκι σαβουτζόφ (σαβουτζοφσκι)

(Σιγά το δυσκολο...)

Ανώνυμος είπε...

Βρε, πόσο τσούζει η αλήθεια τους ελληνάρες και σκούζουν συνέχεια!

Stefanos είπε...

@Ανώνυμε 9.25πμ,
Τέτοιες "αλήθειες" να τις χαίρεστε. Αυτές μόνο έχετε. Είστε τόσο "αληθινοί" όσο και ο "Γιώργος Σαβουτζόγλου"...
Συγχαρητήρια και καλά κρασιά!

Ανώνυμος είπε...

για τους υπαλλήλους της ΕΥΠ όλοι οι κάτοικοι της ελλάδος είναι ανύπαρκτοι...
το αίμα όμως νερό δεν γίνεται...
έτσι σήμερα η τελοιοποίηση της μητρικής τουρκικής γλώσσας κατέχει την πρώτη θέση στην γλωσσική διδασκαλία στην πατρίδα μας...
χιλιάδες χριστιανοί τούρκοι κάνουν αιτήσεις για δουλειά στο τόπο καταγωγής τους, την τουρκία...
διότι η εθνικιστική ανεργία έχει κτυπήσει κόκκινο στην ελλάδα ...
πέραν τούτου η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται ποιό πρόσφορη λόγω των ΙΔΙΩΝ εθίμων και πολιτισμού με τους αδελφούς μουσουλμάνους...
ίδιων χορών και τραγουδιών...΄
ίδια κουζίνα, ίδιες παραδοσιακές φορεσιές..
ίδιες νοοτροπίες και αντιδράσεις...
γεγονός που φυσικά δεν εξηγείται από την διαπολιτισμική όσμωση, λόγω της συντοπιότητας...
αφού οι βλάχοι με τους μακεδόνες ΞΕΧΩΡΙΣΟΥΝ από μακριά παρότι μοιράζονται εδώ και αιώνες τον ίδιο τόπο...

Ανώνυμος είπε...

Συνελήφθη ο πολιτευτής του Λά.Ο.Σ., Σπύρος Σταματόπουλος, για εκβιασμό.

τάδε έφη SPY Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 , 1:26 πμ

Την είδηση την πληροφορηθήκαμε από τον φίλο μας στο salata.tv, η οποία αναφέρει:

Θύμα εκβιασμού και συκοφαντικής δυσφήμισης φαίνεται να είχει πέσει τον τελευταίο ένα χρόνο ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Φράγκος Φραγκούλης, από 49χρονο πολιτευτή του ΛΑΟΣ και απόστρατο συνταγματάρχη, αλλά και την 45χρονη κόρη στρατηγού της ΕΛΑΣ, οι οποίοι φαίνεται ότι διατηρούν blog, μέσω του οποίου κατηγορούσαν τον ίδιο, αλλά και μέλη της οικογένειάς του.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν το μεσημέρι της Κυριακής και ήδη κρατούνται στη ΓΑΔΑ, με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης και του εκβιασμού κατά του αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού.


Διαβάστε περισσότερα στο blog «Ο Δρόμος με τις Φάμπρικες»
Ψάχνοντας στο internet, έμαθα εδώ πως το εν λόγω blog είναι το armyalert.blogspot.com. Βέβαια, στο παιχνίδι έπαιζαν (ακούσια ή εκούσια δεν ξέρω) και άλλα "πατριωτικά" blogs, όπως το Hellenic Revenge και το Θερμοπύλαι.
Όσο για τον κατηγορούμενο, λέγεται πως είχε αποχωρήσει από το «κόμμα με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση» στο οποίο πολιτευόταν, με σκοπό να ιδρύσει δικό του, φιλοβασιλικό κόμμα.
Κρίμα, που δεν πρόλαβε.


____________________________
Εμείς γνωρίζουμε ότι ο μόνος πολιτευτής που είναι συνταγματάρχης ε.α. και που αποχώρησε από το Λά.Ο.Σ. με σκοπό να ιδρύσει βασιλικό κόμμα, είναι ο Σπύρος Σταματόπουλος, μέλος Κ.Ε Λά.Ο.Σ. και Υποψήφιος βουλευτής Β΄Αθηνών (2007 & 2009).


Συν αυτοίς, έχοντας υπόψιν τον πλαστογράφο Βασίλη Βενίτη, τον έμπορο ναρκωτικών Μάνο Δασκαλάκη και την απόπειρα ένταξης του Νίκου Μαντούβαλου, λέμε ένα μεγάλο μπράβο στον Καρατζαφέρη που δεν άφησε απατεώνα για απατεώνα αστράτευτο στο κόμμα του.

Ανώνυμος είπε...

Αντιμακεδόνα Στέφανε

πολλές φορές υποσχέθηκες να ανταποδώσεις την φιλοξενία που σου κάνει το παρόν αλλά και άλλα μακεδονικά μπλόγκς και δημοσιεύεις τις εθνικιστικές σου μπλιουβουτίνες/βλακείες...
ανταπόδοση με την αποδοχή δημοκρατικών , μη εθνικιστικών και φυσικά μη συκοφαντικών σχολίων από το πρώτο μπλόγκ της ελληνικής μακεδονίας του αιγαίου , το γνωστό ΤΑΧΑΛΙΑ...
το οποίο παραμένει ΚΛΕΙΣΤΟ για ανώνυμα και ψευδώνυμα σχόλια...
γιατί εσείς οι εθνικιστές έχετε τόση ανασφάλεια από τους ανύπαρκτους αλβανούς, τούρκους, μακεδόνες , βλάχους της ελλάδος...???
μήπως επειδή αποτελούν το 100% του πληθυσμού της χώρας...
αν αυτό δεν είναι αλήθεια, τότε ιδού η ρόδος για τα σαμαρικά αντιμακεδονικά και αντιτουρκικά μπουμπούκια της θεσσαλονίκης μας....

Ανώνυμος είπε...

Hμερομηνία : 17-12-10

Τα επαναστατικά τα λόγια τα μεγάλα
Tου Πασχου Mανδραβελη

Ακούσαμε μεγάλα λόγια αυτές τις μέρες σχετικά τα επείγοντα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Κουβέντες βαριές, που όμως δεν εκπλήσσουν κανέναν. «Δεν θα συμβάλω σε έναν εργασιακό Μεσαίωνα», δήλωσε δανειζόμενος την κομμουνιστική ορολογία ο κ. Αντώνης Σαμαράς. «Δεν θα γίνω νεκροθάφτης της κοινωνίας», αποκρίθηκε ο κ. Γιώργος Καρατζαφέρης. «Τώρα αρχίζει ο πόλεμος», σάλπισε η κ. Αλέκα Παπαρήγα. «Νομοσχέδιο εργασιακής, εθνικής και κοινωνικής ταπείνωσης» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης. Σιμά κοντά και κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σαν τον κ. Ευάγγελο Παπαχρήστο, ο οποίος αναφερόμενος στο Μνημόνιο είπε: «Αλλο να δεχθείς τους όρους του τοκογλύφου και άλλο τη λειτουργία του τοκογλύφου». Η κ. Σοφία Σακοράφα μίλησε για «δοτούς του ΔΝΤ» και γενικώς είχαμε μια ωραία ατμόσφαιρα για τα κανάλια, τα οποία ως γνωστόν λατρεύουν τις εντάσεις.

Αν βέβαια όλα αυτά θυμίζουν κάτι, είναι γιατί έχουν ειπωθεί πολλάκις. Σε κρίσιμες στιγμές πάντα οι πολιτικοί παίζουν τα πιο βαριά λαϊκά άσματα. Αυτή που παίζεται στον χώρο της Αριστεράς, περνάει στο ΠΑΣΟΚ για να καταλήξει στη Νέα Δημοκρατία. Ετσι, όταν το 2001 υπήρξε η πρόταση Γιαννίτση για αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος, ο τότε βουλευτής του ΣΥΝ κ. Δημήτρης Στρατούλης δήλωνε ότι «οι προτάσεις της κυβέρνησης δεν αποτελούν βάση κοινωνικού διαλόγου, αλλά βάση κοινωνικού πολέμου».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Νόρα Κατσέλη (σ. σ.: αδελφή της ημέτερης Λούκας) δήλωνε: «Με τέτοιες προτάσεις στραγγαλίζεται το κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ». Η κ. Βάσω Παπανδρέου ανησυχούσε: «Η επιβίωση του ασφαλιστικού συστήματος πρέπει να συνδυαστεί με την επιβίωση της κυβέρνησης».

Ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, πρόεδρος τότε της ΓΣΕΕ, τα είχε βάλει με το οικονομικό επιτελείο: «Ολα τα προβλήματα ξεκινούν από το οικονομικό επιτελείο. Αν δεν αντιληφθεί ο κ. Παπαντωνίου πως πρέπει να χρηματοδοτήσει την κοινωνική ασφάλιση, οι ευθύνες του θα είναι ιστορικές». Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Σπύρος Παπασπύρου δήλωνε: «Δεν θα περάσουν τα μέτρα. Αυτή η κυβέρνηση δεν διαθέτει την απαραίτητη κοινωνική νομιμοποίηση για τέτοιου είδους ληστρικές επιδρομές ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων».

Είκοσι πέντε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ανησυχούσαν για το προοδευτικό τους προφίλ και με ανοιχτή επιστολή προειδοποιούσαν: «Η κυβέρνηση με τις επιλογές και την πρακτική της, μέσα σε έναν μόλις χρόνο, κατάφερε να δημιουργήσει κενό μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κοινωνικής βάσης. Αλλά και να διαμορφώσει κλίμα ανησυχίας και ανασφάλειας στον λαό». Ο βουλευτής Αχαΐας Αλ. Χρυσανθακόπουλος επεσήμαινε ότι «αυτή η πολιτική δεν είναι πολιτική σοσιαλιστικής κυβέρνησης» (σ. σ.: τελικά, αναζητώντας τον σοσιαλισμό, κατέληξε να πολιτευτεί με το ΛΑΟΣ στις τελευταίες εκλογές).

Από την άλλη μεριά, ο βουλευτής της Ν. Δ. κ. Δημήτρης Σιούφας δήλωνε: «Η παρέμβαση της κυβέρνησης δηλώνει την αναξιοπιστία και την ασυνέπειά της με το να φέρει ολόκληρη την κοινωνία σε μια αναστάτωση και μια διαφαινόμενη κοινωνική έκρηξη, που ο Θεός να βάλει το χέρι του». Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος έκανε χιούμορ: «Τα μέτρα για το ασφαλιστικό είναι στα... μέτρα Σημίτη».

Κάπως έτσι χρεοκοπήσαμε. Αλλά τουλάχιστον χορτάσαμε από μεγάλες κουβέντες...

Ανώνυμος είπε...

Κυβέρνηση - Εκκλησία
Κρίση στις σχέσεις τους με αφορμή το αντιμνημονιακό φυλλάδιο

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010 [ 07:13 ]


Σε περίοδο κρίσης φαίνεται πως εισέρχονται οι σχέσεις της κυβέρνησης με την εκκλησία (ή τουλάχιστον με μερίδα ιεραρχών), με αφορμή κείμενο που διανεμήθηκε από την Ιερά Σύνοδο, με εξαιρετικά αιχμηρές εκφράσεις και επίθεση στην κυβέρνηση, η οποία μεταξύ των άλλων χαρακτηρίζεται «δύναμη κατοχής».

Το κείμενο μοιράστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αναγνώστηκε σε πολλές ενορίες την Κυριακή. Από την πρώτη στιγμή το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της παρέμβασης και κυβερνητικοί παράγοντες υποστήριξαν ότι πρόκειται για μεμονωμένες απόψεις, που δεν συμπίπτουν με τη γενική θέση της εκκλησίας και της ηγεσίας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το σκοπό αυτό υπήρξε και διερευνητική επικοινωνία του Μεγάρου Μαξίμου με την Αρχιεπισκοπή, προκειμένου να αποφευχθεί κλιμάκωση της έντασης που φάνηκε να δημιουργείται τις τελευταίες ημέρες. Εως αργά χθες το απόγευμα εξεταζόταν το ενδεχόμενο να υπάρξει και μία συνάντηση Πρωθυπουργού-Αρχιεπισκόπου και μάλιστα στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Κατόπιν αυτών, η κυβέρνηση τοποθετήθηκε ανοιχτά κατά του κειμένου που διανεμήθηκε, αποφεύγοντας όμως τους χαρακτηρισμούς και τις επιθέσεις κατά της εκκλησίας. «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο», έλεγαν πρόσωπα από τον κύκλο συνεργατών του κ. Παπανδρέου, αφήνοντας έτσι σαφώς να εννοηθεί ότι το «πρόβλημα» εντοπίζεται σε κάποιους κύκλους της Ιεράς Συνόδου.

Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γ. Πεταλωτής πήρες χθες σαφείς αποστάσεις και εμμέσως αποδοκίμασε την παρέμβαση των εκκλησιαστικών κύκλων. «Η πνευματική θωράκιση των Ελλήνων πολιτών, στο πλαίσιο της λειτουργίας της εκκλησίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό, όμως, που θα πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε, είναι ότι έχουμε μια Πολιτεία, έχουμε μια κυβέρνηση, έχουμε ένα λαό και μια κοινωνία πολύ ώριμη που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα και τις παθογένειες πολλών δεκαετιών», είπε και συμπλήρωσε: «Αρα, όσα λέγονται, όσα ακούγονται και όσα διανέμονται τα οποία είναι μακριά από αυτή την πραγματικότητα περισσότερο συσκοτίζουν, παρά διαφωτίζουν. Και επειδή σ` αυτό το κράτος υπάρχουν και συγκεκριμένες λειτουργίες, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις αρμοδιότητες του καθενός μας και να ξέρουμε ότι όλα κρίνονται με βάση την αρχή "τα του Καίσαρος τω Καίσαρι"».

Προσπάθεια της Εκκλησίας να πέσουν οι τόνοι

Να χαμηλώσουν οι τόνοι που έχουν προκληθεί στη σχέση Πολιτείας - Εκκλησίας με αφορμή την εγκύκλιο προς το λαό της Ιεραρχίας καταβάλλουν ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος και γνωστοί μητροπολίτες. Σύμφωνα με πληροφορίες χθες το βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με γνωστούς Ιεράρχες και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δήλωναν ότι πρέπει να σταματήσει η παρουσία κληρικών στα τηλεοπτικά δίκτυα προκειμένου να χαμηλώσουν οι τόνοι.

Σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος θα παρουσιάσει στους υπουργούς Εργασίας και Υγείας κ. Λ. Κατσέλη και Αν. Λοβέρδο την πρώτη κινητή μονάδα παροχής πρωτοβάθμιας υγείας από την Οργάνωση της Εκκλησίας «Αποστολή». Και όπως αναφέρουν συνεργάτες του ο Αρχιεπίσκοπος θα καταβάλλει προσπάθεια να χαμηλώσουν οι τόνοι. Μάλιστα δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο να προβεί σε κάποια δημόσια δήλωση στην προσπάθειά του να χαμηλώσουν οι τόνοι.


http://www.tovima.gr/