29 Δεκ 2010

Φαρμακοποιοί χωρίς Φαρμακείο

29 Δεκ 2010 Φαρμακοποιοί χωρίς Φαρμακείο.
Σχετικά με το άνοιγμα του επαγγέλματος μας. Η επιστολή μας προς τον Υπουργό Υγείας...
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με αυτή την επιστολή, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας ορισμένα σοβαρά ζητήματα που... απασχολούν έντονα εκατοντάδες φαρμακοποιούς, οι οποίοι, λόγω των περιορισμών που καθιστούν το επάγγελμα μας κλειστό, δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν μια επαγγελματική ταυτότητα. Γι' αυτό και ονομαζόμαστε Φαρμακοποιοί χωρίς Φαρμακείο. Αναμφίβολα, θα γνωρίζετε ήδη ότι το φαρμακευτικό επάγγελμα ανήκει στα λεγόμενα “κλειστά επαγγέλματα”. Υπόκειται δηλαδή σε μια πληθώρα περιορισμών, όσον αφορά την ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων, που το καθιστούν ουσιαστικά κλειστό, παρά τις προσπάθειες των συνδικαλιστών του χώρου να πείσουν για το αντίθετο. Οι περιορισμοί οι οποίοι αναφέρθηκαν, είναι οι παρακάτω : Α) Πληθυσμιακοί περιορισμοί (1 φαρμακείο ανά 1500 κατοίκους) Β) Γεωγραφικοί περιορισμοί (ελάχιστη απόσταση 100-250 μ. από προϋπάρχοντα φαρμακεία, ανάλογα με τον πληθυσμό του δημοτικού διαμερίσματος) Οι προαναφερθέντες περιορισμοί καθιστούν πρακτικά αδύνατη την ίδρυση νέων φαρμακείων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, όσο μικρή και αν είναι, όπου και αν αυτή βρίσκεται. Αυτό έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό ενός μεγάλου αριθμού νέων επιστημόνων, πτυχιούχων φαρμακοποιών, από τη δυνατότητα να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Το αποτέλεσμα είναι, αρκετοί από αυτούς, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να υποαπασχολούνται (σε κάποιο φαρμακείο όπου αρκετοί δεν δηλώνονται καν με την ιδιότητα του πτυχιούχου φαρμακοποιού) ή να ετεροαπασχολούνται σε κάποια άλλη επαγγελματική (ξένη ως προς αυτούς) δραστηριότητα.
ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Οι εναλλακτικές λύσεις, που έχει ένας νέος φαρμακοποιός ο οποίος επιθυμεί να ιδρύσει φαρμακείο σήμερα είναι οι εξής: Α) Να του μεταβιβάσει ένας αποχωρών συνάδελφος τη δικιά του άδεια ιδρύσεως φαρμακείου. Έχει καθιερωθεί, οι αποχωρούντες φαρμακοποιοί να μεταβιβάζουν τις άδειες λειτουργίας των φαρμακείων τους έναντι αδρότατου χρηματικού αντιτίμου, που κυμαίνεται μεταξύ 300.000-500.000 ευρώ. Ο παλιός φαρμακοποιός σχηματίζει Ο.Ε. με το νέο φαρμακοποιό (για μία ημέρα συνήθως) και στη συνέχεια ο παλιός φαρμακοποιός αποχωρεί (την επόμενη ημέρα). Οι ιδιοκτήτες φαρμακείων προσπαθούν να σας πείσουν ότι πουλάνε την επιχείρηση και όχι την άδεια. Σε κάθε κλειστό επάγγελμα αυτό που έχει αξία είναι η άδεια. Η άδεια είναι αυτή που εξασφαλίζει την είσοδο σε ένα προστατευμένο περιβάλλον εργασίας και όλα τα οφέλη που απορρέουν από αυτό. Η άδεια ιδρύσεως φαρμακείου εκδίδεται από τις Νομαρχίες, αποτελεί κρατική περιουσία, είναι προσωποπαγής και σύμφωνα με το νόμο πρέπει να επιστρέφει στην εκδούσα αρχή κατά τη συνταξιοδότηση. Οπότε, η κάθε αγοραπωλησία άδειας είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ. Επιπλέον, όσοι σήμερα συνταξιοδοτούνται την έλαβαν ΔΩΡΕΑΝ από το κράτος και είναι τουλάχιστον παράλογο να προβάλουν οικονομικές αξιώσεις για την μεταβίβασή της. Ο εξαναγκασμός ενός νέου φαρμακοποιού σε αγορά της “επιχείρησης” αποχωρούντα φαρμακοποιού προκειμένου να ασκήσει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να εγείρει έναν οικονομικό φραγμό στην είσοδο στο επάγγελμα. Όποιος έχει 300.000 ευρώ, έχει και το “δικαίωμα” να ανοίξει φαρμακείο.
Να αναζητήσει μια περιοχή όπου, βάσει των περιορισμών του νόμου, δύναται να ιδρυθεί φαρμακείο. Η πραγματικότητα είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα τέτοια χωριά, που αφενός δεν επαρκούν για να απορροφήσουν όλους τους ενδιαφερόμενους, αφετέρου έχουν αριθμό κατοίκων που απέχει πολύ από το όριο που επαρκεί για τη βιωσιμότητα του φαρμακείου, σύμφωνα με τον ΠΦΣ. Αναφερόμαστε δηλαδή για χωριά των 300 κατοίκων, τη στιγμή που ο ΠΦΣ ωρύεται για την οριακή αναλογία του ενός φαρμακείου ανά 1.000 κάτοικους, με συνέπεια, να δημιουργείται αφ’ ενός ένα μη βιώσιμο οικονομικά φαρμακείο και αφ’ ετέρου ο Φαρμακοποιός να δραστηριοποιείται σε ένα χώρο, που δεν είναι της δικής του επιλογής αλλά επιβεβλημένο από άλλους. Δυστυχώς, από τους ως άνω περιορισμούς εξαιρούνται τα τέκνα των φαρμακοποιών, που εκμεταλλευόμενα τη δυνατότητα της ελεύθερης μεταβίβασης της άδειας, αποκτούν το πλεονέκτημα της πρόσβασης στο επάγγελμα. Τόσο της επιχείρησης (επαγγελματικός χώρος, εξοπλισμός, ράφια, φάρμακα), κάτι που είναι θεμιτό καθώς αποτελούν ιδιοκτησιακά στοιχεία του αποχωρούντα φαρμακοποιού, όσο όμως και της άδειας, που αποτελεί δημόσιο αγαθό, μια και αφορά ένα ρυθμισμένο και προστατευμένο επάγγελμα και άρα θα έπρεπε να μην αποτελεί αντικείμενο ούτε αγοραπωλησίας, ούτε και ελεύθερης μεταβίβασης. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται μια προνομιούχα κάστα ανθρώπων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το επάγγελμα και τον χώρο ως προσωπικό τους φέουδο. Ο Σύλλογοι διαφημίζουν ακόμα και την μετανάστευση των παιδιών των φαρμακοποιών σε χώρες του εξωτερικού για σπουδές, προκειμένου οι “επιχειρήσεις” τους να μην αλλάξουν χέρια, όπως πολύ καθαρά φαίνεται στην διαφήμιση του Παν/μίου της Σλοβακίας, στο περιοδικό του Π.Φ.Σ..
http://www.pharmapublications.gr/fd/archive/FD_695_5_2010.pdf σελ.239). Αυτό δημιουργεί μια εικόνα ενός μη ευνομούμενου κράτους πυροδοτώντας κοινωνικές αντιδράσεις. Σε καμία πολιτισμένη χώρα του κόσμου δεν υπάρχει κληρονομικό δικαίωμα στην εργασία. Μια Χώρα που κατήργησε δια δημοψηφίσματος την κληρονομική βασιλεία, για πόσο ακόμα θα ανέχεται κληρονομικά προνόμια μιας συντεχνίας;
Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι οι άνθρωποι με τα δικά μας χαρακτηριστικά, δηλαδή πτυχιούχοι φαρμακοποιοί χωρίς φαρμακείο, δεν εκφραζόμαστε από κανένα συνδικαλιστικό όργανο με ουσιαστικό τρόπο. Φαίνεται σε κάθε στοιχείο που παρουσιάζουν, ότι φαρμακοποιοί είναι μόνο όσοι διαθέτουν φαρμακείο και αποκρύπτουν την παρουσία εκατοντάδων άνεργων, υποαπασχολούμενων, ετεροαπασχολούμενων φαρμακοποιών, οι οποίοι για εκείνους δεν υπάρχουν και επομένως δεν αξιώνουν καμία απαίτηση στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων. Αντιμετωπιζόμαστε δε από τους ανά τη χώρα φαρμακευτικούς συλλόγους ως σφετεριστές, πράκτορες της βιομηχανίας και των αλυσίδων και εν γένει η ρίζα του κακού.
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Εμείς, οι χιλιάδες Πτυχιούχοι Φαρμακοποιοί χωρίς Φαρμακείο προτείνουμε : α) Άρση των πληθυσμιακών περιορισμών. β) Άρση των γεωγραφικών περιορισμών. γ) Κατάργηση της κληρονομικότητας της άδειας. δ) Κατάργηση της αγοραπωλησίας αδειών. ε) Δημιουργία ενιαίου Συνδικαλιστικού φορέα, με συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων φαρμακοποιών, ώστε να εκφράζονται όλες οι φωνές και κανείς να μην νιώσει στο μέλλον αποκλεισμένος συνδικαλιστικά και να μην μπορεί να αρθρώσει ανάστημα και λόγο. στ) Δυνατότητα ίδρυσης παραφαρμακείων από αδειούχους φαρμακοποιούς στα πρότυπα των μεγάλων Ευρωπαϊκών χωρών, με δυνατότητα πώλησης ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ (O.T.C), ομοιοπαθητικών σκευασμάτων, και όλων των φαρμακευτικων προϊόντων που ΔΕΝ απαιτούν ιατρική συνταγή. Όπως βλέπετε, εμείς πραγματικά δίνουμε εναλλακτικές προτάσεις, που θα δώσουν την δυνατότητα να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα, χωρίς να περιμένουμε από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και να πιέζουμε για πληρωμές την στιγμή που αυτά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Με βάση τα παραπάνω, η άρση των πληθυσμιακών και γεωγραφικών περιορισμών, θα μπορούσε να ωφελήσει την χώρα : Στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από νέους Φαρμακοποιούς που θα εισάγουν καινοτόμες ιδέες στον χώρο και αναβάθμιση του επαγγέλματος Δημιουργία καινούριων θέσεων εργασίας, για πτυχιούχους Φαρμακοποιούς και πτυχιούχους βοηθούς Φαρμακείων και μείωση της ανεργίας στον συγκεκριμένο αυτό χώρο Αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας (μελέτη ΙΟΒΕ) Αποκατάσταση του Συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην επαγγελματική ελευθερία, με βάση το οποίο έκρινε το ΣτΕ όλους τους παραπάνω περιορισμούς ως αντισυνταγματικούς με την απόφαση 3665/2005.Δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση την πρόταση του Π.Φ.Σ, για (δήθεν) αγορά ποσοστού 30% των φαρμακείων τους από άνεργους αδειούχους, αφ' ενός γιατί αυτή η πρόταση αποτελεί έναν ελιγμό προκειμένου να διατηρηθούν τα συντεχνιακά τους προνόμια και αφ' ετέρου, συνεχίζει την αιμορραγία των οικογενειών μας αγοράζοντας ποσοστά, προκειμένου να αποκατασταθούμε επαγγελματικά. Συντηρείται δηλαδή το ίδιο καθεστώς αγοραπωλησίας αδειών, ίσως με διαφορετικό τρόπο, αλλά με την ίδια ουσία. Σε αυτήν την πρόταση, θα μας βρείτε κάθετα αντίθετους. Αν έχετε σκοπό να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Το κριτήριο εισόδου στο επάγγελμα θα παραμείνει το ίδιο και θα περιορίζεται στο βαθμό συγγένειας και στο ύψος του τραπεζικού μας λογαριασμού. Άλλωστε και τώρα ο μόνος τρόπος για να μπεις στο επάγγελμα είναι να πληρώσεις. Άρα τι αλλάζει; Παρακολουθώντας τις δηλώσεις σας, ο μόνος ανασταλτικός παράγοντας για το πραγματικό άνοιγμα του επαγγέλματος είναι ο φόβος αύξησης τωνφαρμακευτικών δαπανών. Αύξηση των δαπανών επιτυγχάνεται μονάχα αν ο φαρμακοποιός ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΕΙ και καταφύγει σε κατευθυνόμενη συνταγογράφηση. Η λύση που προκρίνεται είναι η διατήρηση των αποκλεισμών λόγω αδυναμίας εντοπισμού των παρανομούντων; Σε καμία ευνομούμενη χώρα δεν μετατίθενται ποινικές ευθύνες, οι παρανομούντες έχουν ονοματεπώνυμο και χρέος της Πολιτείας είναι να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Ο νέος πτυχιούχος φαρμακοποιός δεν μπορεί να εμποδίζεται να εισέλθει στο επάγγελμα, πληρώνοντας τις αμαρτίες ενός ολόκληρου κλάδου, που δεν μπορούσε ή δεν ήθελε, να εξαλείψει φαινόμενα διαφθοράς στους κόλπους του. Ζητάμε το αυτονόητο. ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ για όλους!!! Δείτε ένα βίντεο που έχουμε δημιουργήσει και αποκαλύπτει μια αλήθεια που ποτέ δεν ακούσατε από τα χείλη των συνομιλητών σας.

Είναι καιρός να αποκατασταθεί μια αδικία ετών, που το μόνο που έχει επιτύχει είναι να κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και να οδηγεί εκατοντάδες ανθρώπους στην ανεργία.
Με εκτίμηση, Φαρμακοποιοί χωρίς Φαρμακείο
http://efimereyon.blogspot.com/2010/12/blog-post_8186.html

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης συνο-μιλεί με τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη

Η επιλογή του κ. Γιώργου Καμίνη να ακουλουθήσει το πολιτικό τυπικό στη σημερινή τελετή ορκομωσίας των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων τον καταγράφει ως τον πρώτο δήμαρχο Αθηναίων που ορκίζεται με πολιτικό όρκο. Την ίδια τακτική θα ακολουθήσει τμήμα των αιρετών που εξελέγησαν με το συνδυασμό του ενώ άλλοι θα βάλουν το χέρι στο ευαγγέλιο.

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Ραγκούσης είναι προσκεκλημένος στην τελετή ορκομωσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, σε ειδική τελετή στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Πλ. Κοτζιά, η οποία έχει ορισθεί για τις 5 το απόγευμα σήμερα. Μάλιστα, αναμένεται ότι ο κ. Ραγκούσης θα εκφωνήσει τον πολιτικό όρκο στον οποίο θα ορκισθούν όσοι ακολουθήσουν αυτό το τυπικό. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματισθεί να παρευρεθεί ο αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος αναμένεται να ορκίσει όσους από τους νεοεκλεγμένους επιλέξουν τον θρησκευτικό όρκο.

Πάντως, νωρίτερα το πρωΐ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η επικεφαλής της δημοτικής Παράταξης «Ανοιχτή Πόλη», πανεπιστημιακός κυρία Ελένη Πορτάλιου με τον κ. Καμίνη, του εξέφρασε την αντίθεσή της τόσο στην παρουσία του κ. Ραγκούση όσο και του κ. Ιερώνυμου. Οπως επεσήμανε η κυρία Πορτάλιου στο «Βήμα» «δεν συνάδει η παρουσία εκπροσώπου ενός (οποιουδήποτε) θρησκευτικού δόγματος σε διαδικασίες που αφορούν έναν κοσμικό θεσμό, ενώ η παρουσία ενός υπουργού αντιστρατεύεται τη λογική της ακηδεμόνευτης αυτοδιοίκησης». Επιπλέον, η Ανοιχτή Πόλη θα εκφράσει στον δικό της πολιτικό όρκο την αντίθεση με το μνημόνιο, δηλώνοντας μάλιστα ανυπακοή, όπως τόνισε η κυρία Πορτάλιου, στους αντισυνταγματικούς νόμους ΔΝΤ-κυβέρνησης-ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της κίνησης πολιτών «Επιμένουμε Αθήνα» κ. Γ. Αμυράς θα επιλέξει πολιτικό όρκο και αναμένεται να προβεί σε δήλωση στην οποία θα δίνει έμφαση στην αφαίρεση, ύστερα από δικαστική απόφαση, μιας έδρας από τον συνδυασμό του.

Επίσης, με πολιτικό όρκο θα ορκισθεί ο δημοτικός σύμβουλος κ. Π. Κωνσταντίνου και οι δυο κοινοτικοί σύμβουλοι που εκπροσωπούν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ο κ. Κωνσταντίνου θα συνοδεύσει την παρουσία του στην ορκομωσία με τοποθέτηση στην οποία θα εκφράσει την αντίθεσή του με το μνημόνιο, θα ζητήσει τη διαγραφή χρεών του Δήμου Αθηναίων και θα αναφερθεί στα δικαιώματα ελλήνων και μεταναστών εργαζομένων.Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/
-------------------------------------------------------------------
σύμφωνα με την συνταγματικά εγγυημένη ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , ο πολιτικός όρκος οφείλει να ειναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ...
η προαιρετικότητα εισάγει παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αυτών που ορκίζονται πολιτικά , αφού θεωρείται αρνητική εκδήλωση θρησκευτικών πεποιθήσεων..

Ανώνυμος είπε...

29 Δεκ 2010

Το Ισραήλ αναγνωρίζει την Μακεδονία και τους Μακεδόνες

"Прет­се­да­те­ле, вие сте првиот Македонец што се потпишувате во книгата за впечатоци, но не сте првиот Македонец што дошол во Израел. Тоа бил Александар Македонски", рекол Ривлин.
http://www.vest.com.mk/?ItemID=C6FFB231B7EC1B499198972D19145250&arc=1

"Κυριε Προεδρε. Εσεις είστε ο πρωτος Μακεδονας που υπογραψε στο βιβλιο των επισκεπτων, αλλα δεν ειστε ο πρωτος Μακεδονας που ηρθε στο Ισραηλ. Πρωτος ηταν ο Μεγας Αλεξανδρος" ανεφερε ο Ριβλιν ( εφημ. Βέστ, Μακεδονία, 29.12.2010)

Ο Ρίβλιν ειναι ο προεδρος της Κνεσετ, του κοινοβουλίου δηλαδή του Ισραήλ.
Ο Μακεδονας, ειναι ο προεδρος της Βουλης της Μακεδονίας, Traiko Velianofski που ...
μιλησε σημερα στην Κνεσετ!!!

Ανώνυμος είπε...

Hμερομηνία : 29-12-10

Εβραιοφαγίας το ανάγνωσμα
Tου Παντελη Μπουκαλα

Είναι πολύ βολικά τα σενάρια που καταφέρνουν να συνοψίσουν αιώνων ή και χιλιετιών ιστορία με ελάχιστα λόγια και σε λίγες σκηνές. Σου δίνουν έτοιμη την απάντηση, καλά λειασμένη, ώστε να μην κινδυνέψεις αν την καταπιείς, και σε βγάζουν από τη στενοχώρια της αμφιβολίας και από τον κόπο της αμφισβήτησης. Γι’ αυτό και θριαμβεύουν εμπορικά όσα μυθιστορήματα ή κινηματογραφικές ταινίες προσφέρουν μια εύληπτη ολική ερμηνεία του σύμπαντος κόσμου. Αλλοι σεναριογράφοι λοιπόν, της αντισυμβατικής τάχα ιστοριογραφίας, διατείνονται ότι η ανθρωπότητα διοικείται από τους εξωγήινους πλάστες μας, που παίρνουν ανθρώπινη μορφή για να μας ξεγελούν και να μην μπορούν να τους αποκαλύπτουν οι άντρες με τα μαύρα, σπεσιαλίστες εξωγηινοθηρευτές. Μας κατασκεύασαν, λέει, μια φορά κι έναν καιρό για να κάνουν χάζι μ’ εμάς τα πειραματόζωά τους και μας χειραγωγούν, ώσπου να βαρεθούν και να πάνε σε άλλον πλανήτη να συνεχίσουν το παιχνίδι τους.

Αλλοι κάτοχοι των απορρήτων μυστικών επιμένουν σε γήινες ερμηνείες. Και κηρύσσουν ότι τα ηνία του έρμου του κόσμου τα κρατάει κάποια παντοδύναμη Λευκή Αδελφότητα, σκοτεινότατη παρά το όνομά της, ή οι Μασόνοι ή οι Ιππότες (της Ρόδου, του Ρόδου, της Στρογγυλής Τραπέζης, της Ελεεινής Τραπέζης, ό, τι σκεφτεί ο καθένας) ή οι Νεφελίμ που ζουν ανάμεσά μας ή ο 666 κ. ο. κ. Αλλά εκείνοι που έχουν από παλιά τα πρωτεία στη συνωμοσιολογική σεναριογραφία είναι οι Εβραίοι. Αυτοί φταίνε για όλα, όπως μπορούν να βεβαιώσουν και τα παραμύθια πολλών ευρωπαϊκών λαών, όπου ο λαϊκός χριστιανισμός μορφοποιείται σε οξύ αντιεβραϊσμό, με πυρήνα τη Σταύρωση. Φταίνε για τον καπιταλισμό, φταίνε και για τον κομμουνισμό και για την ψυχανάλυση, και για το Χόλιγουντ και βέβαια, βεβαιότατα, για την τωρινή κρίση.

Και φταίνε για το Ολοκαύτωμα. Για το Αουσβιτς και το Νταχάου. Γιατί; Επειδή (αντιγράφω κατά γράμμα) «ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν όργανο του διεθνούς σιωνισμού και χρηματοδοτήθηκε από την περίφημη οικογένεια Ρότσιλντ, με μοναδικό σκοπό να πείσει τους Εβραίους να φύγουν από την Ευρώπη και να κατεβούν στο Ισραήλ για να συστήσουν μια νέα αυτοκρατορία». Μάλιστα. Οι Εβραίοι δηλαδή χρηματοδότησαν τον εξολοθρευτή τους, την εξόντωσή τους, άρα λοιπόν η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική τους. Ποιος τα λέει όλα τούτα; Ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ τα λέει, γνωστός και από τη χριστιανικότατη συγχώρεση που έδωσε στον Στίβεν Χόκινγκ, αναγνωρίζοντάς του, ο μεγάθυμος, «το ελαφρυντικόν της συγχύσεως του νοός του από την αφόρητο σωματική δυστυχία του». Και τα λέει αυτά ο σεβασμιώτατος επειδή γνωρίζει ότι τη σφοδρή αντιπάθειά του για τους Εβραίους τη συμμερίζονται εκ παραδόσεως αρκετοί στα μέρη μας, που παραβλέπουν ότι και ο Χριστός, Εβραίος γεννήθηκε· όχι, δεν ήταν Ελληνας, όπως ισχυρίζονται άλλοι ευφάνταστοι σεναριογράφοι.

Ανώνυμος είπε...

Hμερομηνία δημοσίευσης: 29-12-10

Τα τροχαία δεν είναι ατυχήματα
Tου Διονυση Γουσετη / diongus@otenet.gr

Στη γιορτή του σχολείου του πήγαινε ο Σόλωνας Καρυδάκης. Ηταν 15 ετών και ήταν 4 Απριλίου της περυσινής χρονιάς. Στη νησίδα του δρόμου ένα αυτοκίνητο τον πέταξε μέτρα μακριά. Δεν μάθαμε τι μάρκα ήταν. Ο Σόλωνας ξεψύχησε τέσσερις μέρες αργότερα, έχοντας σώσει και κάποιες ζωές με τη δωρεά οργάνων του. Ο Φαίδωνας και η Σίσσυ –οι γονείς του– την ώρα του πόνου τους είχαν την ευαισθησία να σκεφτούν τους συνανθρώπους τους.

Ο Κώστας Κουβίδης σκοτώθηκε στα 31 του χρόνια από αυτοκίνητο σε ξέφρενη θανάσιμη νυχτερινή πορεία από την Ομόνοια, παραβιάζοντας όλα τα φανάρια της Σταδίου. Τον πέτυχε στην οδό Πεσμαζόγλου. Ο πατέρας του Γιώργος έγινε η ψυχή της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Είσαι ό,τι κάνεις». Το τίτλο τον αντέγραψε από το κρουστό του Κώστα.

Δεν ήταν ατυχήματα. Αν ήταν, ο οδηγός δεν θα άφηνε τον Σόλωνα πεταμένο στον δρόμο, μόνο για να κρύψει το τομάρι του από τη Δικαιοσύνη. Ούτε ο δεκαοχτάρης οδηγός θα έτρεχε με 120 χλμ. στη Σταδίου. Ούτε θα είχαμε υπερδιπλάσιο αριθμό νεκρών από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Τόση συγκέντρωση ασυνειδησίας δεν μπορεί να είναι τυχαία. Ούτε περιορίζεται η ασυνειδησία στους τροχούς και στους οδηγούς, που στην ανάδελφη χώρα μας έχουν προτεραιότητα απέναντι στους πεζούς. Την αναγνωρίζεις στα σκουπίδια που πετάει η νοικοκυρά από το μπαλκόνι. Στις μοτοσικλέτες που κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια. Στα αδέσποτα σκυλιά, ξαμολημένα από αφεντικά που τα βαρέθηκαν. Στις λακκούβες–παγίδες σε δρόμους και πεζοδρόμια. Στις ομηρίες που μας επιβάλλουν οι διάφορες συντεχνίες. Στις καταλήψεις δημοσίων κτιρίων, που έγιναν μόδα. Στη φοροδιαφυγή. Στη γενική ατιμωρησία. Στους πολιτικούς εκείνους που, μπροστά στη χρεοκοπία, νοιάζονται μόνο για προσωπικά τους συμφέροντα. Η ασυνειδησία είναι γνώρισμα της χώρας μας.

Τη φετινή παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων τίμησαν με δηλώσεις τους ο γ.γ. του ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων. Η εταιρεία «Είσαι ό,τι κάνεις» έψαξε για σχετική δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως την περυσινή του. Δεν τη βρήκε. Οπως δεν βρήκε δήλωση του πρωθυπουργού, ή του επικεφαλής της διυπουργικής επιτροπής για τα τροχαία, υπουργού κ. Ρέππα, ή του επικεφαλής της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για την οδική ασφάλεια, καθηγητή Ιατρικής, κ. Γρηγοράκου, ή του Αρχιεπισκόπου. Αντιθέτως, βρήκε ένα νόμο, ο οποίος μετατρέπει από πλημμελήματα σε πταίσματα τα αδικήματα που οφείλονται στην «Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών». Σε ευθυγράμμιση με την κ. Μπατζελή που, ως υπουργός, δήλωνε ανερυθρίαστα ότι η χωρίς όρια ταχύτητα την «ξεκουράζει».

Τα δυο παιδιά θα υποδεχθούν στον ουρανό τους 1.500 νεκρούς της νέας χρονιάς που ξημερώνει στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους μπορεί να είμαι εγώ ή εσύ, ο γονιός, το παιδί, ο αδερφός, η αδερφή, ο άντρας, η γυναίκα, ο φίλος ή η φίλη σου. Αλλά οι επιζώντες δεν θα γλιτώσουν, φοβάμαι, τη χρεοκοπία της χώρας. Φόρος και αυτή στην εθνική μας ασυνειδησία.

Ανώνυμος είπε...

Ο Γκιουλ αύριο στο Ντιγιάρμπακιρ

Αυξημένες προσδοκίες δημιουργεί η διήμερη επίσκεψη

Reuters

ΑΓΚΥΡΑ.
Αυξημένες χαρακτηρίζει ο τουρκικός Τύπος τις προσδοκίες που δημιουργεί η αυριανή διήμερη επίσκεψη του προέδρου της χώρας Αμπντουλάχ Γκιουλ στην κατά πλειονότητα κουρδική πόλη Ντιγιάρμπακιρ στη νοτιοανατολική Τουρκία. Τις προσδοκίες αυτές αποπειράθηκε να διαψεύσει χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξής του ο κ. Γκιουλ, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη πολύ πριν από την έναρξη της πρόσφατης συζήτησης γύρω από την κουρδική γλώσσα και τη χρήση της κουρδικής σημαίας. «Η επίσκεψη αυτή δεν διαφέρει από άλλες που πραγματοποίησα σε άλλες επαρχίες της Τουρκίας», είπε ο κ. Γκιουλ. Στο Ντιγιάρμπακιρ, όμως, ο Τούρκος πρόεδρος θεωρείται ο κατάλληλος άνθρωπος για την αποκλιμάκωση της έντασης που προκλήθηκε από τις συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο αυτονομίας.

Την περασμένη εβδομάδα, η αριστερή κουρδική οργάνωση DTK κατέθεσε πρόταση με στόχο το Αυτόνομο Δημοκρατικό Κουρδιστάν, βασισμένο στην αρχή της «δημοκρατικής αυτονομίας» για τους Κούρδους της Τουρκίας, ενώ στα μέσα Δεκεμβρίου το κόμμα Ειρήνης και Δημοκρατίας (BDP, διάδοχος του απαγορευθέντος κουρδικού DTP) είχε ανακοινώσει ότι θα εφαρμόσει δίγλωσσο σύστημα (τουρκικά και κουρδικά) στις δημαρχίες που ελέγχει στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της χώρας. Η πρόταση του DTK έκανε μάλιστα λόγο για την υιοθέτηση σημαίας, μαρξιστικού οργανωτικού προτύπου για την κουρδική κοινωνία, αλλά και «δύναμη αυτοπροστασίας», με αποκλειστική αποστολή την αντιμετώπιση ενδεχόμενης εξωτερικής επιβουλής. Την έντονη δυσαρέσκειά του με το παραπάνω σχέδιο εξέφρασε ο Τούρκος πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας στην τελευταία πριν από το νέο έτος συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, ο κ. Ερντογάν είπε χθες: «Το σενάριο είναι ξεκάθαρο: Οπως κάνει πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση, η τρομοκρατική οργάνωση προσπαθεί να επηρεάσει τη διαδικασία και να διαμορφώσει την εσωτερική πολιτική. Ορισμένες γνωστές σε όλους συμμορίες συνεργάζονται με την τρομοκρατική οργάνωση, έχοντας στόχο τους την κυβέρνηση του ΑΚΡ. Το έκαναν κατά το παρελθόν και το κάνουν και σήμερα. Το έθνος απέτρεψε τέτοια σχέδια παλαιότερα και θα το κάνει και πάλι». Ο Τούρκος πρωθυπουργός άφησε μάλιστα να εννοηθεί η ύπαρξη σχέσεων μεταξύ του κουρδικού ΡΚΚ και της νεοεθνικιστικής οργάνωσης Εργκένεκον, μέλη της οποίας αντιμετωπίζουν κατηγορίες σχεδιασμού πραξικοπήματος.

Τις εντάσεις αυτές καλείται να αντιμετωπίσει ο πρόεδρος Γκιουλ, που έχει ωστόσο αποδείξει την ικανότητά του αυτή. Στις 8 Αυγούστου 2009, είχε προκαλέσει αίσθηση δηλώνοντας ότι έγινε δεκτός με εγκαρδιότητα από τους κατοίκους της κοινότητας «Νορσίν» της ΝΑ Τουρκίας, χρησιμοποιώντας το κουρδικό -άρα απαγορευμένο- όνομα του χωριού.

Ανώνυμος είπε...

Ο ιδεολογικός ηγέτης της Ν.Δ.;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΟΥΧΟΣ
Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να υπέφερε τόσο πολύ από τους υπερπατριώτες της όσο η Ελλάδα - εξαιρουμένης ίσως της Γερμανίας του εθνικοσοσιαλιστικού Ράιχ. Αυτοί, που αγαπούν την πατρίδα πιο πολύ από κάθε άλλον Ελληνα (υποθέτω «ντιντί») και Ελληνίδα (υποθέτω «πόρνη») οι οποίοι δεν συντάσσονται με τις ιδεολογικά «καθαρές» απόψεις τους, ήταν που την οδήγησαν στον «Ατυχή πόλεμο» του 1897, με τον οποίο οι Τούρκοι πλησίασαν στην Αθήνα μέχρι που τους σταμάτησαν οι δυτικές Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής. Αυτοί έκαναν στη συνέχεια την καταστροφή του ’22, όταν έριξαν τον Βενιζέλο ζητώντας την επιστροφή από τη Μικρασία και, αντί γι αυτό, προχώρησαν μόνοι τους να καταλάβουν την Αγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα της ανεύθυνης αφροσύνης τους. Οι ίδιοι ήταν τέλος που, υπό την αρχηγία του θλιβερού Ιωαννίδη, οδήγησαν στην καταστροφή του καλοκαιριού του 1974 στην Κύπρο.

Η ιστορία του ελληνικού υπερπατριωτισμού αποτελεί μια μακρά αλυσίδα καταστροφών για τον τόπο και το λαό του. Κι ενώ είναι τραγική και ως εκ τούτου επώδυνη όταν τη θυμάται κανείς, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο το να μη τη θυμάται. Να μη θυμάται λ.χ. ότι μόλις πριν από μερικά χρόνια, η χώρα κόντεψε να τιναχτεί στον αέρα επειδή κάποιοι εξ αυτών αποφάσισαν ότι θα φέρουν στην Ελλάδα τον Οτσαλάν και θα τον περιφέρουν παίζοντας τη γάτα και το ποντίκι με την εκλεγμένη (τους αρέσει ή όχι, δεν έχει σημασία) κυβέρνηση της χώρας και τις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας, των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Τουρκίας...

Ευτυχώς, στην παραζάλη εκείνων των ωρών, μεταξύ εκείνων που αντέδρασαν στην απόλυτη τρέλα ήταν και ο Μίκης Θεοδωράκης που με τις πυτζάμες βγήκε στις τηλεοράσεις για να ξεμπερδέψει το χάος στο οποίο πήγαιναν να βυθίσουν ερήμην του τον ελληνικό λαό. Τελικά, το πιο τραγικό πρόσωπο ήταν ο ίδιος ο Οτσαλάν, που τους εμπιστεύτηκε και έπεσε στα χέρια τους και είναι ακόμα φυλακή. Δεν ήξερε ο άνθρωπος ούτε για το 1897, ούτε για το 1922, ούτε για το 1974...