16 Νοε 2010

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!

link
Back Back to  Home Page New Search
Date of Entry into UN08 Απρίλιος 1993ISO Country alpha-2-codeMK
ISO Currency CodeMKDISO Country alpha-3-codeMKD
English
Short Namethe former Yugoslav Republic of MacedoniaCapital CitySkopje
Formal Namethe former Yugoslav Republic of MacedoniaCapital Inhabitants
Adjective/Nationalityof the former Yugoslav Republic of MacedoniaLanguagesMacedonian 
Note Eng.- Note from Editorial Control: Style of name based on language of A/RES/47/225 (1993) adopted at the time of admission of the country to the United Nations. Resolution referred to "the former Yugoslav Republic of Macedonia". According to Official Records Editing Section (ORES) procedures, initial "T" not capitalized unless it starts a sentence or table cell.
- Please note that the official country name "the former Yugoslav Republic of Macedonia" using a small "t" was established by the General Assembly in its resolution 47/225 (copy attached below). This was a highly controversial and politicized agreement, and United Nations editors were instructed to leave the entire text of the resolution absolutely intact. The use of the initial word "the" was especially crucial and was explicitly added to ensure that, for seating and voting purposes, the country name would not be alphabetized in English under the word "former". The non-English versions of the country name are unaffected by any controversy relating to the use of the word "the" in the English version; they are thus unaffected by the present note.
The following three rules apply to the use of this country name in English text:
(1) A capital "T" and the wording "The former Yugoslav Republic of Macedonia" may be used:
(a) To begin a sentence;
(b) In a "stand-alone" entry within a table or other graphic;
(c) In a vertical list of country names.
(2) In all other instances, including in running text and running lists of sponsors of draft resolutions, a small "t" and the wording "the former Yugoslav Republic of Macedonia" must be used.
(3) The small "f" in "former" may never be capitalized.
It has been argued that, if the small "t" were edited to a capital "T" in running text, readers would more readily grasp that the word "the" is part of this unique country name, which is alphabetized next to other countries beginning with the letter "T" rather than next to those beginning with the letter "F" or the letter "Y". Whatever its potential merit, this editorial change is not permissible. The Secretariat does not have the authority to unilaterally modify this controversial General Assembly resolution 15 years after the fact.
Monetary Unit Singular
Monetary Unit Plural
Currency Abbr.
Descriptive Designation
Fractional Unit
denar
denars
Mden
the former Yugoslav Republic of Macedonia denar
deni [inv.]
French
Short Nameex-République yougoslave de Macédoine (l') [fém.]Capital CitySkopje
Formal Namel'ex-République yougoslave de Macédoine [fém.]Capital InhabitantsSkopiote
Adjective/Nationalityde l'ex-République yougoslave de Macédoine; macédonienLanguagesmacédonien 
Note Frn.
Monetary Unit Singular
Monetary Unit Plural
Currency Abbr.
Descriptive Designation
Fractional Unit
denar [m.]
denar [inv.]
Mden
denar de I'ex-République yougoslave de Macédoine
deni [inv.]
Spanish
Short Namela ex República Yugoslava de MacedoniaCapitalSkopie
Formal Nameex República Yugoslava de Macedonia (la)Capital Inhabitants
Adjective/Nationalityde la ex República Yugoslava de Macedonia; macedonioLanguagesmacedonio
Note Spn.
Monetary Unit Singular
Monetary Unit Plural
Currency Abbr.
Descriptive Designation
Fractional Unit
denar [m.]
denar [inv.]
Mden
denar de la ex República Yugoslava de Macedonia
deni [inv.]
Russian
Short Nameбывшая югославская Республика МакедонияCapital CityСкопье
Formal Nameбывшая югославская Республика МакедонияCapital Inhabitantsжители Скопье
Adjective/Nationality(из/житель) бывшей югославской Республики МакедонииLanguagesмакедонский
Note Rus.
Monetary Unit Singular
Monetary Unit Plural
Currency Abbr.
Descriptive Designation
Fractional Unit
денар
денары
Mden
денар бывшей югославской Республики Македонии
деин [нескл.]
Chinese
Short Name前南斯拉夫的马其顿共和国Capital City斯科普里
Formal Name前南斯拉夫的马其顿共和国Capital Inhabitants
Adjective/Nationality前南马其顿的 / 前南马其顿人Languages马其顿语
Note Chn.
Monetary Unit Singular
Monetary Unit Plural
Currency Abbr.
Descriptive Designation
Fractional Unit
代纳尔
Mden
前南马其顿代纳尔
代尼
Arabic
Short Name
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
Capital City
سكوبيه
Formal Name
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
Capital Inhabitants
Adjective/Nationality
من (أو تابع لـ) جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
Languages
المقدونية
Note Arb.
Monetary Unit Singular
Monetary Unit Plural
Currency Abbr.
Descriptive Designation
Fractional Unit
دينار
دنانير
Mden
دينار جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
دني (دنيات)
link
Ο αγώνας συνεχίζεται για την αλλαγή στην ΕΘΝΟΤΗΤΑ, στην κάρτα του ΟΗΕ.
Γράψτε όλοι μια επιστολή διαμαρτυρίας εδω όπου ζητάτε εδω να αναγράφει τη σωστή εθνότητα (Μακεδονική), γιατί η μακεδονική εθνότητα δεν υπάρχει μόνο στην Δημοκρατία της Μακεδονίας αλλά και στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και στην Διασπορά!
ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ!

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Basil II, later surnamed the Bulgar-slayer (Greek: Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος, Basileios II Boulgaroktonos, Bulgarian: Василий II Българоубиец. 958 – December 15, 1025), known in his time as Basil the Porphyrogenitus and Basil the Young to distinguish him from his ancestor Basil I the Macedonian, was a Byzantine emperor from the Macedonian dynasty who reigned from 10 January 976 to 15 December 1025.